Poslovni ambijent

Poslovni ambijent

03/02/2020: PORESKI SISTEMI

03/02/2020: KAKO DO FINANSIJA

03/02/2020: TRGOVINSKI SPORAZUMI

03/02/2020: POSLOVNI AMBIJENT

03/02/2020: Zakon o stečaju i likvidaciji banaka

03/02/2020: Zakon o registrima prebivališta i boravišta

03/02/2020: Carinski zakon

03/02/2020: Uredba o podsticanju direktnih investicija Službeni list CG

03/02/2020: Zakon o finansijskom lizingu

03/02/2020: Zakon o koncesijama

03/02/2020: Zakon o porezu na dobit pravnih lica

03/02/2020: Zakon o porezu na dohodak fizičkih lica

03/02/2020: Zakon o privrednim društvima

03/02/2020: Zakon o radu

03/02/2020: Zakon o strancima

03/02/2020: Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata

03/02/2020: Zakon o stranim investicijama

03/02/2020: SPISAK LOKALNIH PRIVREDNIH DRUŠTAVA

03/02/2020: START UP

02/02/2020: START UP ENG

02/02/2020: TAX SYSTEM

02/02/2020: FINANCIAL SUPPORT TO YOUR INVESTMENT

02/02/2020: TRADE AGREEMENTS

02/02/2020: POSLOVNI AMBIJENT ENG

02/02/2020: Concessions Law

02/02/2020: FOREIGN TRADE LAW

02/02/2020: FOREIGNERS LAW - Zakon o strancima - ENG

02/02/2020: LABOUR LAW

02/02/2020: Law on agriculture and rural development

02/02/2020: Law on business organization

02/02/2020: Law on business organization insolvency

02/02/2020: Law on Contributions for Compuslory Social Insurance

02/02/2020: Law on corporate income tax

02/02/2020: Law on Exploration and Production of Hydrocarbons

02/02/2020: Law on financial leasing

02/02/2020: LAW ON SPATIAL DEVELOPMENT AND CONSTRUCTION OF STRUCTURES 2013

02/02/2020: Montenegro Spatial Planning and Construction Act

02/02/2020: New Decree on fostering direct investments

02/02/2020: The Decree on proclamation of the law on organic agriculture

02/02/2020: THE FOREIGN INVESTMENT LAW

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018