Civilni sektor

Osobe zadužene za rad sa NVO su:

  1. Mirjana Lipovina
  2. Aleksandra Vuksanović

Aktivne nevladine organizacije sa sjedištem na teritoriji Prijestonice Cetinje:
 

NVO „Aktivna zona“
Odgovorno lice: Miloš MARKOVIĆ
Kontakt: 067 744 029, info@aktivnazona.me
Internet prezentacija: www.aktivnazona.me

NVO „ AKTIVNI CENTAR - Organizacija osoba sa invaliditetom
Odgovorno lice: Darko ROGANOVIĆ
Kontakt: 067 064 034, aktivnicentar21@gmail.com

NVO „Cetinje – moj grad“
Odgovorno lice: Vesko PEJOVIĆ
Kontakt: 067 850 992, vspbato@t-com.me
Internet prezentacija: www.cetinje-mojgrad.org

NVO „Crnogorski kulturni forum“
Odgovorno lice: Borislav CIMEŠA
Kontakt: 041 232 176, 069 214 792, ckf.cetinje@gmail.com

NVO „Crnogorski kulturni krug“
Odgovorno lice: Steren ZEKOVIĆ
Kontakt: 041 235 216, 067 601 888

NVO „Danas za sjutra“
Odgovorno lice: Ana MIJANOVIĆ
Kontakt: 067 855 860, 069 013 358, nikolamijanovic19@gmail.com
Internet prezentacija: www.danas-za-sjutra.vacau.com

NVO „Fondacija Mirjana AR“
Odgovorno lice: Mirjana A. RAJKOVIĆ
Kontakt: 068 006 939, mirjanaarajkovic@gmail.com

NVO "Građanski kreativni centar"
Odgovorno lice: Dejana DIZDAR
Kontakt: 067 836 615, nvo.gkc@gmail.com

NVO Izviđački odred „Gojko Kruška“
Odgovorno lice: Milorad ĆETKOVIĆ
Kontakt: 069 526 218, izvidjacigojkokruska@gmail.com

NVO KUD „Njegoš“
Odgovorno lice: Vaso ZUBER
Kontakt: 069 448 970, kudnjegos@gmail.com

NVO „Klub jugonostalgičara Josip Broz Tito“
Odgovorno lice: Veljko MUDREŠA
Kontakt: 068 573 527

NVO „My Way – Moj put“
Odgovorno lice: Tatijana PAVLIĆEVIĆ
Kontakt: 067 882 115, mojputct@gmail.com

NVO „Otvoreni kulturni forum“
Odgovorno lice: Milorad POPOVIĆ
Kontakt: 069 060 032, okf@t-com.me

NVO Organizacija slijepih za Cetinje
Odgovorno lice: Marija VUJOVIĆ
Kontakt: 041 232 801, 069 324 855

NVO „Udruženje lica sa tjelesnim invaliditetom“
Odgovorno lice: Andrija MARIĆEVIĆ
Kontakt: 067 317 736, util@t-com.me

NVO „Udruženje paraplegičara“
Odgovorno lice: Dejan TMUŠIĆ
Kontakt: 067 868 954, paraplegicari.ct@gmail.com

NVO „Udruženje novinara“
Odgovorno lice: Nikola VUJANOVIĆ
Kontakt: 069 593 408, nikvuj@yahoo.com

NVO „Udruženje penzionera“
Odgovorno lice: Radivoje Vujović
Kontakt: 067 511 597, radivojevujovic@t-com.me

NVO „LINIJA“
Odgovorno lice: Nikola VUJANOVIĆ
Kontakt: 069 465 278, nikvuj@yahoo.com

NVO „FLUX“
Odgovorno lice: Ana MATIĆ
Kontakt: 069 476 863, anamaticana@gmail.com

NVO „RADIO KLUB CETINJE“
Odgovorno lice: Milovan JANKOVIĆ
Kontakt: 067 308 740

NVO „AKADEMIJA PLUS“
Odgovorno lice: Branislav PETROVIĆ
Kontakt: 067 868 081, nvoakademijaplus@gmail.com

NVO „UDRUŽENJE RODITELJA DJECE I OMLADINE SA TEŠKOĆAMA U RAZVOJU - RAZVITAK CETINJA“
Odgovorno lice: Marina BOŽOVIĆ
Kontakt: 067 364 559, razvitak.cetinje@gmail.com

NVO „CRNOGORSKI KULTURNI KRUG CETINJE“
Odgovorno lice: Sreten ZEKOVIĆ
Kontakt: 067 601 888, 041 235 216

NVO „INSA“
Odgovorno lice: Velizar ROGANOVIĆ
Kontakt: 069 521 871, vesoroganovic@gmail.com

NVO „CETINJSKI MODNI STUDIO“
Odgovorno lice: Nataša VUJANOVIĆ
Kontakt: 068 020 115, natasavujanovic@yahoo.com

NVO „DRUŠTVO ZA ZAŠTITU ŽIVOTINJA FENIX - CETINJE“
Odgovorno lice: Julija MILANOVIĆ
Kontakt: 069 208 410, astrarea@t-com.me

NVO „ANDROMEDA PRODUKCIJA“
Odgovorno lice: Aleksandar VUJOVIĆ
Kontakt: 069 182 228, vujovicalessandro@gmail.com

NVO „VIJEĆE STUDENATA FLU“
Odgovorno lice: Ana MITROVIĆ
Kontakt: 067 342 846, mitrovicevaa6@gmail.com

NVO „LOVAČKO DRUŠTVO CETINJE“
Odgovorno lice: Nikola MARKOVIĆ
Kontakt: 069 020 096, lovsa@t-com.me

NVO „LEGACIJA“
Odgovorno lice: Marija DRAŠKOVIĆ
Kontakt: 069 596 056, legacijabanki@t-com.me

NVO „DZONATAN LIVINGSTON“
Odgovorno lice: Dejana RUDOVIĆ
Kontakt: 067 283 011, nvodzonatanlivingston@gmail.com

NVO „DRUŠTVO GUSLARA IVAN CRNOJEVIĆ CETINJE“
Odgovorno lice: Rajko RAROVIĆ
Kontakt: 069 448 970, rajkoradovic.ct@gmail.com

NVO „KINOLOŠKO DRUŠTVO LOVĆEN“
Odgovorno lice: Nikola MARKOVIĆ
Kontakt: 069 020 096, lovsa@t-com.me

NVO „OGNJIŠTE RADIONICA ZA IZRADU SUVENIRA CETINJE“
Odgovorno lice: Jadranka PRAVILOVIĆ
Kontakt: 067 602 906, jadrankapravilovic@hotmejl.com

NVO „HOR LUČA“
Odgovorno lice: Dragana ČELEBIĆ
Kontakt: 067 235 111, horlucacetinje@gmail.com

NVO „ZELENI LOVĆEN“
Odgovorno lice: Božidar PROROČIĆ
Kontakt: 067 497 024, zeleni.lovcen@gmail.com

NEVLADINA ORGANIZACIJA ,,ŽENSKO PREDUZETNIŠTVO CETINJE"
Odgovorno lice: Njegosava Vujanović
Kontakt: 067/111-651, vujanovicseja@gmail.com

,,NEVLADINO UDRUŽENJE-ORLOV KRŠ-CETINJE"
Odgovorno lice: Vasko Mudreša
Kontakt: 069/225-112, vanjamudresa8@gmail.com

,,OČISTIMO SVOJE DVORIŠTE"
Odgovorno lice: Marko Milačić
Kontakt: 069/025-663, ocistimosvojedvoriste@gmail.com

NVO ,,LJUBAV I PRIJATELJSTVO"
Odgovorno lice: Tihomir Vujović
Kontakt: 067/627-277, ljubaviprijateljstvo11@gmail.com

NVO ,,MREŽA ZA SVEOPŠTI NAPREDAK"
Lice ovlašćeno za zastupanje: Milena Markuš
Kontakt: 068/292-575, napredak.me@gmail.com

NVO ,,DONIRAJ ZA ŽIVOT"
Lice ovlašćeno za zastupanje: Jovana Ražnatović
Kontakt: nvo.donirajzazivot@yahoo.com

NVO ,,RIZNICA"
Lice ovlašćeno za zastupanje: Jovan Markuš
Kontakt: nvo.riznica@gmail.com

NVO ,,Crnogorski naučno tehnički Hub ZNANJE-EPISTEME"
Lice ovlašćeno za zastupanje: Ivan Martinović
Kontakt: 069/860-486, 069117/885,  epistemecetinje@gmail.com

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018