Civilni sektor

Aktivne nevladine organizacije sa sjedištem na teritoriji Prijestonice Cetinje:
 

NVO „Aktivna zona“
Odgovorno lice: Miloš MARKOVIĆ
Kontakt: 068 573 527, info@aktivnazona.me
Internet prezentacija: www.aktivnazona.me

NVO „Andromeda Pictures“
Odgovorno lice: Ivana MRVALJEVIĆ
Kontakt: 069 182 227, 069 182 228

NVO „Cetinje – moj grad“
Odgovorno lice: Vesko PEJOVIĆ
Kontakt: 067 850 992, vspbato@t-com.me
Internet prezentacija: www.cetinje-mojgrad.org

NVO „Crnogorski kulturni forum“
Odgovorno lice: Borislav CIMEŠA
Kontakt: 041 232 176, 069 214 792

NVO „Crnogorski kulturni krug“
Odgovorno lice: Steren ZEKOVIĆ
Kontakt: 041 235 216, 067 601 888

NVO „Danas za sjutra“
Odgovorno lice: Ana MIJANOVIĆ
Kontakt: 067 855 860, danas_za_sjutra@yahoo.com
Internet prezentacija: www.danas-za-sjutra.vacau.com

NVO „Fondacija Mirjana AR“
Odgovorno lice: Mirjana A. RAJKOVIĆ
Kontakt: 069 593 408

NVO "Građanski kreativni centar"
Odgovorno lice: Dejana DIZDAR
Kontakt: 067 601 640, nvo.gkc@gmail.com

NVO Izviđački odred „Gojko Kruška“
Odgovorno lice: Milorad ĆETKOVIĆ
Kontakt: 069 526 218

NVO KUD „Njegoš“
Odgovorno lice: Srđan MILOŠEVIĆ
Kontakt: 069 810 360

NVO „Klub jugonostalgičara Josip Broz Tito“
Odgovorno lice: Veljko MUDREŠA
Kontakt: 068 573 527

NVO „Organizacija za mlade - Magic škola za talente Cetinje“
Odgovorno lice: Saša VUKOVIĆ
Kontakt: 068 371 362

NVO „My Way – Moj put“
Odgovorno lice: Sandra Perović
Kontakt: 067 882 115

NVO „Organizacija žena“
Odgovorno lice:
Kontakt:

NVO „Otvoreni kulturni forum“
Odgovorno lice: Milorad POPOVIĆ
Kontakt: 069 593 408

NVO Slijepih
Odgovorno lice: Marija VUJOVIĆ
Kontakt: 041 232 801

NVO „Udruženje antifašista Zvijezda“
Odgovorno lice: Đorđije MIRKOVIĆ
Kontakt: 069 510 096

NVO „Udruženje lica sa tjelesnim invaliditetom“
Odgovorno lice: Andrija MARIĆEVIĆ
Kontakt: 067 317 736

NVO „Udruženje paraplegičara“
Odgovorno lice: Dejan TMUŠIĆ
Kontakt: 067 868 954

NVO „Udruženje novinara“
Odgovorno lice: Nikola VUJANOVIĆ
Kontakt: 069 593 408

NVO „Udruženje penzionera“
Odgovorno lice:
Kontakt:

NVO „Ženska grupa Stela“
Odgovorno lice: Zorica JOVETIĆ
Kontakt: 067 565 294, 068 565 294

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

E-GRAD
BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018