Organizacije i ustanove

Imajući u vidu da je riječ o kulturnoj Prijestonici Crne Gore, na Cetinju su smještene brojne institucije kulture od državnog i lokalnog značaja.

U prvom redu, treba istaći činjenicu kako je na Cetinju smješteno Ministarstvo kulture Crne Gore, ali i niz drugih nacionalnih institucija – poput državnog muzeja, biblioteke, arhiva, kraljevskog pozorišta i drugih.

Ministarstvo kulture Crne Gore

Adresa: Njegoševa ulica
Telefon: 041 232 571
E-mail: kabinet.kultura@mku.gov.me
Web: www.ministarstvokulture.gov.me

Narodni muzej Crne Gore

Narodni muzej Crne Gore, smješten u istorijskom jezgru Cetinja, kompleks je u kojem su pohranjeni najznačajniji materijalni i duhovni tragovi egzistencije crnogorskog, ali i ostalih naroda koji žive na teritoriji Crne Gore.

Muzejski materijal ima krajnje različit karakter – čine ga arheološka građa, pisani i štampani dokumenti, ratni materijal, mobilijar, etnografski materijal, brojna umjetnička djela i instalacije. Od posebnog značaja su muzejske jedinice posvećene značajnim ličnostima iz crnogorske istorije, poput Petra II Petrovića Njegoša, te posljednjeg crnogorskog kralja Nikole I Petrovića.

Narodni muzej Crne Gore, složena je institucija koju čine četiri posebne muzejske jedinice – Istorijski muzej (Muzej kralja Nikole, Muzej Petra II Petrovića Njegoša, Njegoševa rodna kuća, Njegošev mauzolej na Lovćenu, Dvorska crkva na Ćipuru, Mauzolej vladike Danila na Orlovom kršu i reljef Crne Gore), Umjetnički muzej sa Galerijom savremene umjetnosti „Dado Đurić“, Etnografski muzej i Arheološki muzej.

U sklopu Narodnog muzeja Crne Gore djeluje niz stručnih službi, uz Arhivsko – bibliotečko odjeljenje koje posjeduje oko 50.000 bibliografskih, te 100.000 jedinica arhivske građe.

Više informacija o jedinicama u okviru Narodnog muzeja Crne Gore dostupno je na stranici Muzeji.

Adresa: Novice Cerovića bb
Telefon: 041 230 310
E-mail: nmcg@t-com.me
Web: www.mnmuseum.org

Kraljevsko pozorište „Zetski dom“

Kraljevsko pozorište „Zetski dom“, osnovano 1884. godine, najstarija je pozorišna institucija u Crnoj Gori. Uz pozorišnu, Kraljevsko pozorište „Zetski dom“ bavi se i koncertnom djelatnošću, a njegova repertoarska politika korespondira sa savremenim teatarskim oblicima i izrazima, uz poseban akcenat na njegovanje crnogorske kulturne baštine.

Inače, prva pozorišna predstava u „Zetskom domu“ održana je 1888. godine. Od „Balkanske carice“ koja je tada izvedena zahvaljujući cetinjskom Diletantskom društvu, pozorišna aktivnost na Cetinju trajala je kontinuirano sve do Prvog svjetskog rata. Uz cetinjska diletantska društva i gostovanja putujućih pozorišnih trupa iz Srbije i Vojvodine, u godinama pred početak rata, popunjavanjem ansambla glumcima iz Beograda, Zagreba i drugih centara, repertoar je postao raznovrsniji. Tako su do Prvog svjetskog rata na sceni „Zetskog doma“ prikazivana djela Šekspira, Šilera, Molijera, Igoa, Gorkog i drugih poznatijih dramskih pisaca.

Za vrijeme austrougarske okupacije pozorište prestaje sa radom. Zgrada je demolirana a inventar uništen. Zdanje je obnovljeno tek 1931. godine, kada je formirano „Banovinsko pozorište“ sa profesionalnim ansamblom.

Iza Drugog svjetskog rata, pozorište „Zetski dom“ imalo je status republičkog pozorišta, da bi od 1958. postalo poluprofesionalno sa pet glumaca i amaterskom dramskom sekcijom. Sa Titogradskim narodnim pozorištem integrisano je 1971. godine, no, već naredne prestalo je da radi. Devedesetih godina prošlog vijeka, zgrada pozorišta je obnovljena uz proširenje scene, a pozorištu je vraćen prvobitni naziv Kraljevsko crnogorsko narodno pozorište „Zetski dom“.

Adresa: Bajova 4
Telefon: 067 428 655 (biletarnica)
E-mail: zetskidom.us@t-com.me
Web: www.zetskidom.me

Centralna narodna biblioteka Crne Gore „Đurđe Crnojević“

Nacionalna biblioteka Crne Gore danas je smještena na dvije lokacije na Cetinju – u bivšem italijanskom, te francuskom poslanstvu.

Osnivanju Centralne narodne biblioteke na Cetinju, kao nacionalne, prethodile su Njegoševa biblioteka, osnovana 1838. godine, te Javna državna biblioteka, koja datira iz 1893. Upravo Javnoj državnoj biblioteci, Zakonom o knjaževsko – crnogorskoj biblioteci iz 1896. godine, povjereno je da prikuplja „sva djela na svijema jezicima koja se bave Crnom Gorom“, te literaturu ostalih slovenskih naroda. Cjelokupan bibliotečki fond, međutim, stradao je u Prvom svjetskom ratu.

Do obnove biblioteke došlo je 1946. godine, a od 1964. ona nosi ime „Đurđe Crnojević“. Knjižni fond popunjen je kupovinom, poklonima, te obaveznim primjercima iz jugoslovenske štamparsko – izdavačke produkcije. Otud, danas bibliotečki fond iznosi više od 1,5 milion knjiga i svjezaka periodičnih publikacija, geografskih karata, muzikalija i nekonvencionalnog bibliotečkog materijala.

Kao opšte naučna, depozitna i matica za Crnu Goru, uz kompletiranje, sređuvanje, obradu i davanje na korišćenje svojih knjižnih fondova, CNB „Đurđe Crnojević“ danas izrađuje i nacionalnu bibliografiju, organizuje izložbe knjiga u zemlji i inostranstvu, a bavi se izdavačkom djelatnošću i drugim aktivnostima.

Adresa: Bulevar crnogorskih junaka 163
Telefon: 041 231 143
E-mail: info@cnb.me
Web: www.cnb.me

Državni arhiv Crne Gore

Arhiv Crne Gore, utemeljen 1951. godine, naslijedio je dokumentaciju Državne arhive Crne Gore, čije je djelovanje počelo 1895. godine.

Smješten u samom jezgru Cetinja, Državni arhiv Crne Gore danas posjeduje obimnu arhivsku građu crnogorskih ministarstava od samog začetka njihovog rada. Takođe, Državni arhiv Crne Gore posjeduje arhive Velikog suda, Državnog sovjeta, Ministarskog savjeta, Narodne skupštine i mnogih drugih organa osnovanih do 1916. godine, kao i arhivu emigrantskih vlada 1916 – 1921, te Crnogorskog odbora za ujedinjenje 1917 – 1918.

U svojstvu ustanove – matice, Državni arhiv Crne Gore, od samog osnivanja, preuzima arhivsku građu od registratura republičkih, a potom i državnih institucija i drugih građansko – pravnih i fizičkih lica značajnih za Crnu Goru.

Državni arhiv Crne Gore obavezan je da prikupljenu građu sređuje i čini je dostupnom za naučna proučavanja. U depoima Državnog arhiva, danas se nalazi više od 75 arhivskih fondova sa gotovo pet miliona različitih dokumenata.

Adresa: Zmajeva ulica
E-mail: stevan.radunovic@dacg.gov.me
Web: www.dacg.me

Centar za konzervaciju i arheologiju Crne Gore

Odlukom Vlade Crne Gore, usvojenom u junu 2011. godine, formirana je Javna ustanova Centar za konzervaciju i arheologiju Crne Gore. Javna ustanova nastala je transformacijom dotadašnjeg Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture, Regionalnog zavoda za zaštitu spomenika kulture i Centra za arheološka istraživanja Crne Gore.

Sjedište Centra za konzervaciju i arheologiju Crne Gore nalazi se na Cetinju, u zdanju bivšeg austrougarskog poslanstva. U sklopu pomenute institucije, danas djeluje i područno odjeljenje koje je smješteno u Kotoru.

Djelovanje Centra za konzervaciju i arheologiju Crne Gore, uz područno odjeljenje u Kotoru, danas se sprovodi kroz aktivnosti tri jedinice – Sektora za konzervaciju, Sektora za arheologiju i Sektora za zajedničke poslove.

Adresa: Bajova 150
Telefon: 041 231 039
E-mail: ckacg@t-com.me
Web: www.ckacg.me

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018