Teritorija i stanovništvo

trg

Teritorijom Prijestonice Cetinje obuhvaćena je površina od 910 km2, odnosno 6.6% cjelokupne površine Crne Gore. Kada je riječ o samom gradu, on se nalazi na površini od 6 km2.

Prema veličini teritorije, Cetinje spada među veće jedinice lokalne samouprave u Crnoj Gori.

Granicama teritorije Prijestonice Cetinje, između ostalog, obuhvaćena su dva nacionalna parka ("Lovćen" i "Skadarsko jezero").

Teritorija Prijestonice Cetinje podijeljena je na dvije cjeline - priobalje Skadarskog jezera sa širom okolinom (Riječka nahija) i kraško, brdsko - planinsko područje (Katunska nahija).

Više informacija o naseljima na području Prijestonice Cetinje dostupno je na ovom linku. Prikaz položaja teritorije Prijestonice Cetinje nalazi se na ovoj stranici.

Teritorija Prijestonice Cetinje podijeljena je na mjesne zajednice, čija se organizacija i popis nalazi na istoimenoj stranici.  

Prema rezultatima popisa stanovništva, domaćinstava i stanova iz 2011. godine, na teritoriji Prijestonice Cetinje živi 16.757 stanovnika, odnosno 2.7% ukupne populacije Crne Gore.

Na gradskom području Cetinja nastanjen je 13.991 stanovnik. Prema broju stanovnika, Cetinje spada među srednje jedinice lokalne samouprave u Crnoj Gori. Urbano stanovništvo čini 84.6% populacije, dok na ruralnom području živi 15.4% ukupnog broja stanovnika.

Podaci sa posljednjeg popisa stanovništva, domaćinstava i stanova, takođe, govore da na području Prijestonice Cetinje postoji jedno naselje sa više od hiljadu stanovnika (Cetinje), te četiri naselja sa više od stotinu stanovnika (Bajice, Njeguši, Rijeka Crnojevića, Zabrđe). Takođe, sedam naselja nema stalne populacije.

Većinu stanovništva na teritoriji Prijestonice Cetinje čine žene - 51.8%, dok udio muškaraca u populaciji iznosi 48.2%.

Klasifikacija stanovništva prema starosnoj dobi je sljedeća: 0-9 god: 8.9%; 10-19 god: 11.9%; 20-29 god: 15.4%; 30-39 god: 12.6%; 40-49 god: 14%; 50-59 god: 14.7%; 60-69 god: 11%; 70-79% god: 8.3%; 80+ god: 3.2%. Prosječna starost stanovništva iznosi 40.3 godina, odnosno 42.0 kod žena, te 38.4 kod muškaraca.

Najveći udio u populaciji, prema nacionalnoj pripadnosti, čine Crnogorci (90%). Ostatak stanovništva, u pomenutom pogledu, čine Srbi (4.3%), Romi (0.5%) i Hrvati (0.3%). Ostalim, manje zastupljenim narodnostima, pripada 2.2%, dok je 2.7% stanovništva neizjašnjeno.

Prema vjeroispovijesti, na teritoriji Prijestonici Cetinje najviše je pravoslavaca (91.6%), a slijede ateisti (1.4%), pripadnici katoličke (0.9%) i islamske vjeroispovijesti (0.8%). Pripadnici ostalih vjeroispovijesti i neopredijeljeni čine 5,3% populacije.

Maternji jezik većine stanovnika teritorije Prijestonice Cetinje je crnogorski (82.3%), a potom slijede srpski (11.2%), srpskohrvatski (1.5%) i drugi.

Broj domaćinstava na teritoriji Prijestonice Cetinje iznosi 5.747.

Prema zvaničnim podacima, sa dosadašnjih popisa stanovništva, broj stanovnika gradskog područja Cetinja bio je sljedeći: popis 1948 - 9.038; popis 1953 - 9.102; popis 1961 - 9.359; popis 1971 - 11.876; popis 1981 - 14.088; popis 1991 - 15.946; popis 2003 - 15.325; popis 2011 - 13.991.

Kada je riječ o teritoriji nekadašnje Opštine Cetinje, a danas Prijestonice Cetinje, podaci o broju stanovnika su sljedeći: popis 1948 - 25.114; popis 1953 - 25.549; popis 1961 - 23.503; popis 1971 - 22.024; popis 1981 - 20.213; popis 1991 - 20.307; popis 2003 - 18.482; popis 2011 - 16.757.

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018