Položaj

Cetinje se nalazi u jugoistočnoj Evropi, na 42° 23' 27'' sjeverne geografske širine i 18° 55' 45'' istočne geografske dužine.

ulaz

Smješteno je u kraškom Cetinjskom polju, čija površina iznosi blizu sedam kvadratnih kilometara. A Cetinjsko polje, nadalje, podijeljeno je na Bajičko polje, Umčko polje, Bogdanov kraj, Donji kraj i Donje polje – Grudu.

Cetinje se nalazi na 37 kilometara rastojanja od glavnog grada Crne Gore, Podgorice. Od najznačajnijeg turističkog centra, Budve, Cetinje je udaljeno 29 kilometara. U odnosu na aerodrom u Podgorici, Cetinje je udaljeno 37 kilometara, od aerodrome u Tivtu 49 kilometara, a od Luke Bar 67.

dvorski

Sa svih strana Cetinjskog polja, vidik zatvaraju ogoljena krečnjačka brda strmih padina. Izrazito kraški teren uslovio je da se po rubu Cetinjskog polja formira i nekoliko pećina od kojih su dužinom kanala, brojem odaja i dvorana i bogatstvom pećinskog nakita, posebno atraktivne Cetinjska u samom gradu i Lipska u njegovoj neposrednoj blizini.

Uz prosječnu nadmorsku visinu od 672 metra, Cetinje je, vazdušnom linijom, udaljeno 12 kilometara od Jadranskog mora, te 15 kilometara od obale Skadarskog jezera.  

panorama 1

Teritorijom Prijestonice Cetinje obuhvaćene su i dvije nahije – Katunska i Riječka. Zahvaljujući tome, granice lokalne samouprave obuhvataju dva nacionalna parka, odnosno planinski masiv Lovćena, te priobalje Skadarskog jezera.

Grad je danas smješten neposredno uz magistralni put Podgorica – Cetinje – Budva, koji ga saobraćajno otvara i prema crnogorskom primorju i prema unutrašnjosti države.

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018