Klima

Cetinje ima umjereno kontinentalnu klimu koju odlikuju sušna i topla ljeta sa prosječnom temperaturom od 20°C, uz blage i vlažne zime sa prosječnom temperaturom od 2.1°C. Prosječna godišnja temperatura iznosi 11°C, sa godišnjom amplitudom od 20.1°C.

njegoseva1

Najtopliji mjesec je jul, a najhladniji januar. Prosječna temperatura vazduha, na mjesečnom nivou, je sljedeća - januar 0.9ºC, februar 1.9ºC, mart 4.7ºC, april 9.5ºC, maj 14.2ºC, jun 18.2ºC, jul 21.1ºC, avgust 20.7ºC, septembar 16.5ºC, oktobar 11.2ºC, novembar 6.9ºC, decembar 2.8ºC.

Cetinje je poznato po obilnim proljećnim i jesenjim kišama, te spada među najkišovitije gradove Evrope sa oko 4000 mm vodenog taloga godišnje. Prosječna godišnja količina padavina iznosi oko 3.200 mm, a prosječan godišnji sniježni pokrivač 119,1 cm.

Cetinje spada u najkišovitije gradove Evrope sa oko 4000 mm vodenog taloga godišnje.

Prema podacima iz posljednjih godina, najveća količina padavina je u novembru, a najmanje ih je u junu. Prosječna količina padavina, na mjesečnom nivou, je sljedeća: januar 445 mm, februar 443 mm, mart 358 mm, april 206 mm, maj 172 mm, jun 114 mm, jul 61 mm, avgust 75 mm, septembar 181 mm, oktobar 484 mm, novembar 605 mm, decembar 592 mm.

No, i pored velikih padavina, Cetinjsko polje i njegova neposredna okolina su bez površinskih vodotoka i sa rijetkim izvorima, što je posljedica kraške konfiguracije i geološkog sastava terena.

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018