srijeda, 19 jul 2017 12:49

Raspisan tender za sanaciju ponora

Tender za sanaciju ponora, kao višedecenijske ekološke crne tačke u gradu, raspisan je danas. Projektantskim rješenjem predviđen je predtretman koji podrazumijeva zaustavljanje velikih čestica, grubog otpada i pročišćavanje fekalija. Tim rješenjem će se u ponor slivati samo pročišćenja voda, čiji bi se višak, uz povećane padavine prelivao u stolnu.

Fekalni mulj i otpad prilikom prečišćavanja automatski će se skladišti u pokriveni rezervoar, te kao svaki drugi otpad odlagaće se na deponiju, a predviđena količina je dva kamiona nedjeljno.

Ovim rješenjem, ponor se čisti, povećava njegova protočnost, rješava problem neprijatnih mirisa i  plavljenja usljed pojačanih padavina, kao i njegovo saniranje u pogledu eliminacije epidemijskog jezgra.

Rješavanje problema ponora kao višedecenijske ekološke crne tačke jedna je od faza u realizaciji rješavanja otpadnih voda na Cetinju. Konačno je stvoren preduslov za njegovu sanaciju razdvajanjem fekalne i atmosferske kanalizacije i izgradnjom nedostajuće kanalizacione mreže na području čitavog grada. Proteklih godina kompletno su rekonstruisane ulice u kojima su razdvojene fekalna i atmosferska kanalizacija, i to: Vojvode Boža, Desete crnogorske, Sava Burića, Mirka Petrovića, Sime Matavulja, Bore Stankovića, Pavla Rovinskog, Grahovska i Peka Pavlovića, dok je nedostajuća kanalizaciona mreža izgrađena u Bulevaru crnogorskih junaka, ulicama: Mojkovačkoj, Vuka Mićunovića, Štampara Makarija i ulicama na Grudi i Donjem Polju: Vučedolskoj, Islandskoj, Petrogradskoj, Belvederskoj i Mila Milunovića. Konačno, u toku su radovi na rekonstrukciji gornjeg dijela Bajove ulice, čijim završetkom će se zaokružiti poslovi na razdvajanju atmosferske i fekalne kanalizacije u čitavom gradu i njihovo separatno odvođenje ka ponoru.

Ukupna vrijednost radova na sanaciji ponora procijenjena je na 600 hiljada eura, a predviđeni rok završetka je tri mjeseca.

Prijestonica Cetinje intenzivno radi i na pripremi narednih faza projekta, koje podrazumijevaju izgradnju hidrotehničkog tunela Belveder i prečišćivača za otpadne vode kao krajnje tačke rjesavanja problema.