subota, 25 februar 2017 17:06

Susret gradonačelnika Bogdanovića i ministarke za inovacije i javnu upravu Republike Albanije Milene Harito

Gradonačelnik Prijestonice Cetinje i predsjednik Upravnog odbora Zajednice opština Crne Gore Aleksandar Bogdanović sastao se danas sa ministarkom za inovacije i javnu uprave Republike Albanije Milenom Harito

Iskazujući zadovoljstvo povodom zvanične posjete ministarke Harito Crnoj Gori, grdonačelnik Bogdanović istakao je značaj saradnje crnogorskih i albanskih opština u pravcu nastavka reforme sistema lokalne samouprave dvije države.

Tokom današnjeg sastanka više riječi bilo je o proteklim aktivnostima na planu unapređenja sistema lokalne samouprave dvije države, pri čemu su se današnji sagovornici usaglasili da u predstojećem vremenu bude intenzivirana saradnje na ovom planu.

Takođe, gradonačelnik Bogdanović informisao je ministarku Harito o načinu fukcionisanja Zajednice opština Crne Gore, pri čemu je upoznao da je u proteklom vremenu uspostavljena saradnja crnogorske Asocijacije opština i Albanske asocijacije opština, kao i Albanske asocijacije komuna. Pored toga, osvrnuvši se na aktivnosti Crne Gore u cilju stvaranja kvalitetnijeg pravnog okvira lokalne samouprave, ukazao je na značaj usvajanja čitavog niza zakonskih propisa, akcentujući posebno usvajanje Zakona o komunalnim djelatnostima i Zakona o legalizaciji neformalnih objekata.

Gradonačelnik Bogdanović se tokom sastanka osvrnuo na pitanje sistema finansiranja opština u Crnoj Gori, te ukazao na potrebu ulaganja dodatnih napora u cilju obezbjeđenja dinamičnijeg ekonomskog rasta i razvoja jedinica lokalnih samouprava. U tom kontekstu, više riječi bilo je o iskustvu Prijestonice Cetinje prilikom kreiranja atraktivnog poslovnog ambijenta, te uspostavljanja stimulativnih mjera za potencijalne investitore na teritoriji grada.

Ministarka Harito izrazila je zadovoljstvo povodom današnjeg sastanka, te naglasila da postoji prostor za intenzivniju saradnju albanskih i crnogorskih opština na dva polja. Najprije, kako je navela, potrebno je intenzivirati zajedničku saradnju pri realizaciji projekata prekogranične saradnje uz podršku predpristupnih fondova Evropske unije, ali i u oblasti informacionih tehnologija koja će na daljem putu ka EU i za Crnu Goru i za Albaniju predstavljati poseban izazov.

Uz ocjenu da je postojeći poslovni ambijent u Prijestonici Cetinje veoma atraktivan, te da bi takvu praksu trebalo predstaviti i opštinama u regionu, ministarka Harito uputila je poziv gradonačelniku Bogdanoviću da učestvuje na značajnoj Konferenciji o inovacijama koja će biti održana u Tirani u maju ove godine.