Zvanični simboli Prijestonice Cetinje su grb i zastava.

Grb Prijestonice Cetinje

Grb Prijestonice Cetinje je štit crvene boje. Rubovi štita, plave boje, u donjem dijelu završavaju se sa dvije glave orla, okrenute ka suprotnim stranama – po uzoru na grb dinastije Crnojević.

U štitu se nalaze tri elementa: bijela silueta otvorene knjige, koja simbolizuje najstariju knjigu štampanu na južnoslovenskim prostorima – Oktoih; kontura vrha planine Lovćen; bijela silueta zvonika Cetinjskog manastira.

 

Zastava Prijestonice Cetinje

Zvanična zastava Prijestonice Cetinje je krstaš barjak. Kroz istoriju, krstaš je bio crnogorska državna i glavna vojna zastava, a prvi put pominje se u dokumentima iz 1687. godine. Zastava je dvobojna, u srazmjeri 1:2. U središtu bijelom bojom obrubljenog crvenog polja, na sjecištu dijagonala, nalazi se bijeli krst čiji se krakovi šire prema vrhovima.

 

Preuzmite Grb Prijestonice Cetinje (.pdf)
Preuzmite Zastavu Prijestonice Cetinje (.pdf)