1. Najnovije vijesti
  2. Nova dokumenta

 

refresh

PROSTORNO - PLANSKA DOKUMENTACIJA >>>

UTU, GRAĐEVINSKE I UPOTREBNE DOZVOLE >>>

23/03/2017: DNEVNI RED ZA XXVIII SJEDNICU SKUPŠTINE PRIJESTONICE CETINJE

22/03/2017: Zahtjev za izdavanje UTU - Krivokapić Goše

22/03/2017: Zahtjev za izdavanje UTU - Vicko Sjekloća

20/03/2017: Zahtjev za izdavanje UTU - Ljubomir Vukmirović

20/03/2017: Zahtjev za izdavanje UTU - Suzana Šebesta

17/03/2017: Zahtjev za izdavanje UTU - JU Osnovna škola "Lovćenski partizanski odred"

16/03/2017: Rješenje donešeno po zahtjevu za slobodan pristup informacijama broj 04-004/17-UP-I-11

16/03/2017: Spisak izdatih rješenja i podnesenih prijava trgovine i zanatstva

15/03/2017: Zahtjev za izdavanje UTU - Gazivoda Dragana

15/03/2017: Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole - Markišić Niko

14/03/2017: Zahtjev za izdavanje UTU - VIIR doo

13/03/2017: Zahtjev za izdavanje UTU - JZU Opšta bolnica Danilo I

13/03/2017: Zahtjev za izdavanje UTU - Nikolić Stevo

13/03/2017: Zahtjev za izdavanje UTU - Simović Duško

09/03/2017: Izdata građevinska dozvola - Direkcija za saobraćaj

06/03/2017: Izdati UTU - Marojević Pero

06/03/2017: Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole - Banović Božidar

06/03/2017: Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole - Vujačić Mirko

03/03/2017: Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole - Đuranović Ilija

03/03/2017: Obavještenje kojim se utvrđuje da nije potrebna procjena uticaja na životnu sredinu za izgradnju turističkog naselja "Etno selo"

02/03/2017: Spisak izdatih rješenja i podnesenih prijava trgovine i zanatstva

01/03/2017: Zahtjev za izdavanje UTU - NVO Aktivna zona

01/032017: Zahtjev za izdavanje UTU - Radović Blažo

01/03/2017: Odluka o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti u K.O. Cetinje I

01/03/2017: Odluka o izmjenama Odluke o zaradama lokalnih funkcionera

01/03/2017: Odluka o izmjenama Odluke o zaradama i drugim primanjima lokalnih službenika i namještenika

01/03/2017: Odluka o dopunama Odluke o obrazovanju Službe Skupštine

01/03/2017: Odluka o imenovanju jednog člana Savjeta Lokalnog javnog emitera "Radio i televizija Cetinje"

01/03/2017: Odluke o davanju saglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Društva sa ograničenom odgovornošću "Vodovod i kanalizacija-Cetinje"

01/03/2017: Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmjeni Statuta Javne ustanove narodna biblioteka i čitaonica Njegoš

01/03/2017: ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O OBLICIMA SOCIJALNE I DJEČJE ZAŠTITE

01/03/2017: Zaključak o prihvatanju Izvještaja o realizaciji Plana i programa rada za 2016. godinu JU Centar za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom

01/03/2017: Zaključak o prihvatanju finansijskog izvještaja za 2016. godinu JU Centar za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica u Prijestonici

01/03/2017: ODLUKA O IMENOVANJU DIREKTORA JU CENTAR ZA DNEVNI BORAVAK DJECE SA SMETNJAMA U RAZVOJU I ODRASLIH LICA SA INVALIDITETOM U PRIJESTONICI

01/03/2017: Izdati UTU - Huter Savo

01/03/2017: Izdati UTU - Stijepović Jovan

28/02/2017: Ugovor o davanju poslovnog prostora na korišćenje između Prijestonice Cetinje i NVO UBNOR I ANTIFAŠISTA PRIJESTONICE CETINJE

28/02/2017: Ugovor o davanju poslovnog prostora na korišćenje između Prijestonice Cetinje i Saveza sindikata Crne Gore

28/02/2017: Izdati UTU - Vukić Ivan

28/02/2017: Rješenje donešeno po zahtjevu za slobodan pristup informacijama broj 04-004/17-UP-I-8

27/02/2017: DNEVNI RED ZA XXVII SJEDNICU SKUPŠTINE PRIJESTONICE CETINJE

24/02/2017: RJEŠENJE PO OKONČANJU SKUPŠTINSKE ODLUKE

24/02/2017: Obavještenje o davanju saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za projekat Vinarije i pomoćnog objekta

24/02/2017: Obavještenje o održavanju javnog uvida u Nacrt Lokalnog plana zaštite životne sredine Prijestonice za period 2017-2021. godine

24/02/2017: Obavještenje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju turističkog naselja "Etno selo"

24/02/2017: Izdata građevinska dozvola - Skymont

23/02/2017: Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole - Skymont

22/02/2017: Rješenje donešeno po zahtjevu za slobodan pristup informacijama broj 011-004/17-UPI-1

22/02/2017: Zahtjev za izdavanje UTU - Car travel

22/02/2017: Ugovor o zakupu građevinskog zemljišta između Prijestonice Cetinje i Tobacco S Press

22/02/2017: Ugovor o zakupu građevinskog zemljišta između Prijestonice Cetinje i Tobacco S Press

22/02/2017: Ugovor o zakupu građevinskog zemljišta između Prijestonice Cetinje i Tobacco S Press

22/02/2017: Ugovor o zakupu građevinskog zemljišta između Prijestonice Cetinje i Tobacco S Press

22/02/2017: Ugovor o zakupu građevinskog zemljišta između Prijestonice Cetinje i Tobacco S Press

21/02/2017: Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole - Montenegro Resort Company

20/02/2017: Zahtjev za izdavanje UTU - Dragan Čavor

20/02/2017: Izdata građevinska dozvola - Mtel

20/02/2017: Rješenje donešeno po zahtjevu za slobodan pristup informacijama broj 04-004/17-UP-I-1

19/01/2017: Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole - Mtel

19/01/2017: Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole - Tearre car

17/02/2017: Rješenje donešeno po zahtjevu za slobodan pristup informacijama broj 04-004/17-UP-I-7

17/02/2017: Izdata građevinska dozvola - Perović Željko

17/02/2017: Javni poziv za besplatno učenje turskog jezika

17/02/2017: Prijavni formular za učenje turskog jezika

17/02/2017: Spisak izdatih rješenja i podnesenih prijava trgovine i zanatstva

16/02/2017: Izdati UTU - Direkcija za investicije i razvoj

16/02/2017: Zahtjev za izdavanje UTU - Stijepović Jovan

15/02/2017: Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole - Mtel

15/02/2017: Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole - Terrae car

14/02/2017: Zahtjev za izdavanje UTU - Nenezić Božidar

14/02/2017: Rješenje donešeno po zahtjevu za slobodan pristup informacijama broj 03-004/17-UPI-3

14/02/2017: Lokalni akcioni plan biodiverziteta Prijestonice Cetinje 2016-2020. godine

14/02/2017: Obavještenje o davanju saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za projekat "Lokalni objekat od opšteg interesa-objekat ruralnog razvoja"

13/02/2017: Rješenje donešeno po zahtjevu za slobodan pristup informacijama broj 03-004/17-UPI-2

13/02/2017: Dani otvorenih vrata

13/02/2017: Dopuna UTU - DOO Vodovod i kanalizacija Cetinje

13/02/2017: Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole - Krivokapić Radomir i Milorad

13/02/2017: Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole - Direkcija za investicije i razvoj

10/02/2017: Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole - Direkcija za saobraćaj

10/02/2017: Izdati UTU - Direkcija za saobraćaj

07/02/2017: Dopuna UTU - Direkcija za investicije i razvoj

07/02/2017: Izdati UTU - Vuković Saša 1

07/02/2017: Izdati UTU - Vuković Saša 2

06/02/2017: Rješenje donešeno po zahtjevu za slobodan pristup informacijama broj 04-004/17-UP-I-3

06/02/2017: Javni poziv za davanje u zakup građevinskog zemljišta

06/02/2017: Zahtjev za izdavanje UTU - Vuković Saša 1

06/02/2017: Zahtjev za izdavanje UTU - Vuković Saša 2

03/02/2017: Zahtjev za izdavanje UTU - Vukić Ivan

02/02/2017: Spisak izdatih rješenja i podnesenih prijava trgovine i zanatstva

02/02/2017: Izdata građevinska dozvola - Martinović Lidija

02/02/2017: Izdati UTU - Slobodan Čavor

01/02/2017: Ugovor o prodaji između Prijestonice Cetinje i Popović Nika

01/02/2017: Ugovor o prodaji između Prijestonice Cetinje i Milošević Branka

31/01/2017: Izdati UTU - Direkcija za investicije i razvoj

31/01/2017: Izdata građevinska dozvola - Đurišić Vlatko

31/01/2017: Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole - Martinović Lidija

31/01/2017: Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole - Perović Željko

27/01/2017: Ugovor o zakupu poslovnog prostora između Prijestonice Cetinje i Tobacco S Press

27/01/2017: Izdati UTU - Slobodan Čavor

27/01/2017: Zahtjev za izdavanje UTU - Huter Savo

26/01/2017: Zahtjev za izdavanje UTU - Direkcija za investicije i razvoj

25/01/2017: Izdata građevinska dozvola - Tomašević Dobrivoje

24/01/2017: Izdati UTU - Đurović Vasiljka 1

24/01/2017: Izdati UTU - Đurović Vasiljka 2

24/01/2017: Zahtjev za izdavanje UTU - Čavor Slobodan

24/01/2017: Zahtjev za izdavanje UTU - Đuričić Ljiljana

24/01/2017: Zahtjev za izdavanje UTU - Slobodan Čavor

23/01/2017: Zahtjev za izdavanje UTU - Prima Car

23/01/2017: Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole - Direkcija za investicije i razvoj

19/01/2017: Javni poziv za valorizaciju građevinskog zemljišta kroz izgradnju stambenog objekta na Cetinju po modelu javno-privatnog partnerstva

18/01/2017: Obavještenje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za projekat "Lokalni objekat od opšteg interesa-objekat ruralnog razvoja za potrebe poljoprivrede"

18/01/2017: Obavještenje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za projekat "Poslovno stambeni objekat"

18/01/2017: Obavještenje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za projekat "Privremeni objekat-skladište za smještaj naftnog gasa"

18/01/2017: Obavještenje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za projekat "Rekonstrukcija poslovnog objekta-Tehnički pregled vozila"

18/01/2017: Javna rasprava o Master planu gasifikacije Crne Gore

17/01/2017: Izdati UTU - Ivanović Đorđe i Marko

17/01/2017: Izdati UTU - Ivanović Rajko

17/01/2017: Obavještenje o Odluci o privremenom finansiranju budžetskih potreba Prijestonice za period januar-mart 2017. godine

17/01/2017: Spisak izdatih rješenja i podnesenih prijava trgovine i zanatstva

17/01/2017: Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole - Vuković Srđan

17/01/2017: Izdata građevinska dozvola - Jovićević Đorđije

13/01/2017: Izdato odobrenje - Mitrović Vlado

12/01/2017: Izdati UTU - Đorđe Belada

12/01/2017: Izdati UTU - Poček Vojo

12/01/2017: Obavještenje da je nosiocu projekta Društvu za telekomunikacije "MTEL" d.o.o. iz Podgorice doneseno Rješenje

12/01/2017: Obavještenje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za projekat "Privremeni montažni objekat za servis autobusa"

10/01/2017: Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole - Terrae car

10/01/2017: Lokalni plan upravljanja komunalnim i neopasnim građevinskim otpadom Prijestonice Cetinje za period 2016 - 2020. god.


 

 

 

 

 

IZBORI16

SD_CRNAGORA SOCIJALDEMOKRATE CG

RT @cetinjeme: Sjutrašnjim gašenjem rasvjete u Njegoševoj ulici od 20:30 do 21:30h, Prijestonica Cetinje i ove godine biće dio globalne akc…

1 day, 1 hour ago Reply Retweet Favorite
rtvcetinje RTV Cetinje

RT @cetinjeme: Sjutrašnjim gašenjem rasvjete u Njegoševoj ulici od 20:30 do 21:30h, Prijestonica Cetinje i ove godine biće dio globalne akc…

1 day, 2 hours ago Reply Retweet Favorite
cetinjeme Prijestonica Cetinje

Sjutrašnjim gašenjem rasvjete u Njegoševoj ulici od 20:30 do 21:30h, Prijestonica Cetinje i ove godine biće dio glo… https://t.co/ex3kfnigfS

1 day, 2 hours ago Reply Retweet Favorite