1. Najnovije vijesti
  2. Nova dokumenta

 

refresh

PROSTORNO - PLANSKA DOKUMENTACIJA >>>

UTU, GRAĐEVINSKE I UPOTREBNE DOZVOLE >>>

06/12/2016: Obavještenje da je potrebna procjena uticaja na životnu sredinu za projekat bazne stanice mobilne telefonije "CT10 hotel Grand"

02/12/2016: Zahtjev za izdavanje UTU - Poček Vojo

02/12/2016: Obavještenje da je nosiocu projekta Direkciji za investicije i razvoj Prijestonice Cetinje donijeto Rješenje

01/12/2016: Spisak izdatih rješenja i podnesenih prijava trgovine i zanatstva

01/12/2016: Odluka o davanju saglasnosti na Rješenje o prestanku mandata zamjenika Gradonačelnika Prijestonice Cetinje

01/12/2016: Odluka o prenosu prava raspolaganja na nepokretnosti Osnovnom sudu u Cetinju i Osnovnom državnom tužilaštvu u Cetinju

01/12/2016: Odluka o prenosu prava svojine na nepokretnosti Udruženju penzionera Cetinje

01/12/2016: Odluka o prodaji nepokretnosti neposrednom pogodbom Mijailović Ljubici

01/12/2016: Odluka o prodaji nepokretnosti neposrednom pogodbom Milošević Branku

01/12/2016: Odluka o ustupanju dijela potraživanja Janković Ljiljani iz Cetinja prilikom isplate potraživanja Prijestonice Cetinje prema stečajnom dužniku "Elektrodistibucija Obod" AD u stečaju

01/12/2016: Odluka o osnivanju muškog košarkaskog kluba "Lovćen 1947"

01/12/2016: Odluka o razrješenju člana Odbora direktora d.o.o "Komunalno" Cetinje

01/12/2016: Odluka o imenovanju člana Odbora direktora d.o.o "Komunalno" Cetinje

01/12/2016: Odluka o razrješenju člana Odbora direktora d.o.o "Sportski centar Cetinje"

01/12/2016: Odluka o imenovanju člana Odbora direktora d.o.o "Sportski centar Cetinje"

01/12/2016: Odluka o davanju saglasnosti na Rješenje o imenovanju zamjenika Gradonačelnika Prijestonice Cetinje

30/11/2016: Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole - MNNEWS

30/11/2016: Izdati UTU - Donski Stanislavka

28/11/2016: Izdati UTU - Shorking Oleg

28/11/2016: Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole - Dapčević Željka

28/11/2016: Izdati UTU - Zrnožit

25/11/2016: Zahtjev za izdavanje UTU - Đurović Zoran

24/11/2016: Obavještenje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za projekat bazne stanice mobilne telefonije "CT10 Hotel Grand"

24/11/2016: Obavještenje da je nosiocu projekta ,,SKYMONT” d.o.o. iz Podgorice doneseno Rješenje

24/11/2016: Izdati UTU - Čavor Dragan

23/11/2016: Zahtjev za izdavanje UTU - Čavor Dragan

23/11/2016: DNEVNI RED ZA XXV SJENICU SKUPŠTINE PRIJESTONICE

23/11/2016: Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole - Jovićević Đorđije

22/11/2016: Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole - Martinović Lidija

21/11/2016: Izdati UTU - Kaluđerović Radojka

21/11/2016: Rješenje donešeno po zahtjevu za slobodan pristup informacijama broj 03-004/16-UPI-24/4

21/11/2016: Zahtjev za izdavanje UTU - Pravilović Željko

21/11/2016: Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole - MARTEX

21/11/2016: Rješenje donešeno po zahtjevu za slobodan pristup informacijama broj 04-004/16-UP-I-136

18/11/2016: Izdata upotrebna dozvola - BVS CENTAR BOGOJEVIĆ & CO D.O.O. MEDIA INTERNATIONAL CORPORATION D.O.O. i Marković Gojka Ivana

18/11/2016: Zahtjev za izdavanje upotrebne dozvole - Hočko Sulejman

18/11/2016: Obavještenje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za projekat "Izmiještanje Ikone Bogorodice Filermose u prostor Cetinjske pećine"

18/11/2016: Spisak izdatih rješenja i podnesenih prijava trgovine i zanatstva

18/11/2016: Zahtjev za izdavanje UTU - MNNEWS

17/11/2016: Rješenje donešeno po zahtjevu za slobodan pristup informacijama broj 04-004/16-UP-I-135

16/11/2016: Zahtjev za izdavanje UTU - Vodovod i kanalizacija Cetinje

15/11/2016: Zahtjev za izdavanje UTU - Shorkin Oleg

14/11/2016: Zahtjev za izdavanje UTU - Kapa Veliša 2

14/11/2016: Zahtjev za izdavanje UTU - Veliša Kapa 1

11/11/2016: Izdata građevinska dozvola - Sulejman Hočko

11/11/2016: Obavještenje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu "Objekat za proizvodnju vina-vinarija"

10/11/2016: Obavještenje povodom javnog uvida na Nacrt Lokalnog plana upravljanja komunalnim i neopasnim građevinskim otpadom Prijestonice Cetinje za period 2016-2020. godine

09/11/2016: Izdati UTU - TERRAE CAR 1

09/11/2016: Izdati UTU - TERRAE CAR 2

09/11/2016: Konkurs za dodjelu stipendija za studijsku 2016/2017. godinu

09/11/2016: PRIJAVA NA KONKURS ZA DODJELU STIPENDIJA

08/11/2016: Zahtjev za izdavanje UTU - Domski Stanislavka

08/11/2016: LISTA BLAGOVREMENOG I POTPUNOG PRIJEDLOGA KANDIDATA ZA ČLANA SAVJETA "RADIO-TELEVIZIJE CETINJE"

08/11/2016: Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole - Mediteranea

07/11/2016: Izdati UTU - RTC Divelopment 1

07/11/2016: Izdati UTU - RTC Divelopment 2

04/11/2016: Rješenje donešeno po zahtjevu za slobodan pristup informacijama broj 04-004/16-UP-I-131

04/11/2016: Izdata građevinska dozvola - Ministarstvo kulture

04/11/2016: Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole - Direkcija za investicije i razvoj

01/11/2016: Izdati UTU - Krivokapić Radomir

01/11/2016: Spisak izdatih rješenja i podnesenih prijava trgovine i zanatstva

31/10/2016: Zahtjev za izdavanje UTU - Krivokapić Radomir

31/10/2016: Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole - Kašćelan Đorđije

28/10/2016: Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole - MM Ribarstvo

26/10/2016: Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole - Sulejman Hočko

26/10/2016: Zahtjev za izdavanje UTU - Martinović Branko 1

26/10/2016: Zahtjev za izdavanje UTU - Martinović Branko 2

24/10/2016: Izdata građevinska dozvola - Prijestonica Cetinje 1

24/10/2016: Izdata građevinska dozvola - Prijestonica Cetinje 2

24/10/2016: Izdati UTU - Sergiy Ivanov

24/10/2016: Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole - Direkcija za investicije i razvoj

20/10/2016: Izdati UTU - Čičarević Boško

19/10/2016: Izdata građevinska dozvola - Lagator Rajko

19/10/2016: Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole - Ravil

19/10/2016: Spisak izdatih rješenja i podnesenih prijava trgovine i zanatstva

19/10/2016: Zahtjev za izdavanje UTU - MARTEX

19/10/2016: Zahtjev za izdavanje UTU - Zrnožit

18/10/2016: Izdati UTU - Mtel

17/10/2016: Zahtjev za izdavanje UTU - Terrae car 1

17/10/2016: Zahtjev za izdavanje UTU - Terrae car 2

14/10/2016: Izdati UTU - Direkcija za saobraćaj

14/10/2016: Izdati UTU - Knežević Zoran

14/10/2016: Zahtjev za izdavanje UTU - Mtel

14/10/2016: Izdati UTU - Jovićević Đorđije

13/10/2016: Zahtjev za izdavanje UTU - Marojević Pero

13/10/2016: Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole - Radonjić Dušan

13/10/2016: Rješenje donešeno po zahtjevu za slobodan pristup informacijama broj 04-004/16-UP-I-120

12/10/2016: Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole - Martinović Lidija

12/10/2016: Izdata građevinska dozvola - Prijestonica Cetinje

11/10/2016: Zahtjev za izdavanje upotrebne dozvole - Đurić Mirko

11/10/2016: Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole - Banović Božidar

11/10/2016: Zahtjev za izdavanje UTU - Mitrović Vlado

11/10/2016: Javni poziv za predlaganje kandidata nevladinih organizacija za članove Komisije za saradnju sa nevladinim organizacijama i raspodjelu sredstava za projekte nevladinih organizacija

10/10/2016: Izdati UTU - Dragan Čavor

10/10/2016: Zahtjev za izdavanje UTU - Iličković Mihailo

06/10/2016: OBAVJEŠTENJE ETAŽNIM VLASNICIMA STAMBENE ZGRADE

06/10/2016: Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole - Marinović Aleksandar

06/10/2016: Aneks Ugovora o zakupu poslovnog prostora između Prijestonice Cetinje i Jovana Martinovića

05/10/2016: Zahtjev za izdavanje UTU - Krivokapić Božidar

05/10/2016: Rješenje donešeno po zahtjevu za slobodan pristup informacijama broj 04-004/16-UP-I-118

04/10/2016: Rješenje donešeno po zahtjevu za slobodan pristup informacijama broj 04-004/16-UP-I-113

04/10/2016: Zahtjev za izdavanje UTU - Čavor Dragan

04/10/2016: Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole - Direkcija za investicije i razvoj

04/10/2016: Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole - Ministarstvo kulture

04/10/2016: Zahtjev za odobrenje - Roganović Vladimir

03/10/2016: Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole - Direkcija za investicije i razvoj

03/10/2016: Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole - Direkcija za investicije i razvoj

03/10/2016: Javni poziv za predlaganje kandidata za članove Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave Prijestonice Cetinje

30/09/2016: Javni poziv Vijeću fakulteta za dostavljanje prijedloga za dodjeljivanje studentske nagrade

30/09/2016: Zahtjev za izdavanje UTU - Tomašević Dobrivoje

28/09/2016: Ugovor o davanju poslovnih prostorija na korišćenje između Prijestonice Cetinje i Socijalističke narodne partije Crne Gore

28/09/2016: Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole - Mediteranea

28/09/2016: Rješenje donešeno po zahtjevu za slobodan pristup informacijama broj 02-030/16-UPI3

28/09/2016: Javni poziv za dostavljanje prijedloga za dodjelu Nagrade "13. novembar"

26/09/2016: Zahtjev za izdavanje UTU - Direkcija za invesicije i razvoj

23/09/2016: Izdati UTU - Đurović Sanja

23/09/2016: Izdata građevinska dozvola - Mtel

23/09/2016: Zahtjev za izdavanje UTU - Lazarević Marina

23/09/2016: Izdati UTU - Đurović Sanja

23/09/2016: Rješenje donešeno po zahtjevu za slobodan pristup informacijama broj 04-004/16-UP-I-107

22/09/2016: Rješenje donešeno po zahtjevu za slobodan pristup informacijama broj 04-004/16-I-UP-27

22/09/2016: Zahtjev za izdavanje UTU - Kaluđerović Radojka

21/09/2016: Izdata građevinska dozvola - Špadijer Ivan

21/09/2016: Zahtjev za izdavanje UTU - Direkcija za saobraćaj

21/09/2016: Zahtjev za izdavanje UTU - Knežević Zoran

21/09/2016: Rješenje donešeno po zahtjevu za slobodan pristup informacijama broj 011-004/16-UPI-28/2

20/09/2016: Izdati dopunski UTU - Dapčević Željka

20/09/2016: Zahtjev za izdavanje UTU - Janković Dušan

20/09/2016: Rješenje donešeno po zahtjevu za slobodan pristup informacijama broj 04-004/16-UP-I-108,109

20/09/2016: Rješenje donešeno po zahtjevu za slobodan pristup informacijama broj 04-004/16-UP-I-28

20/09/2016: Rješenje donešeno po zahtjevu za slobodan pristup informacijama broj 04-004/16-UP-I-4

19/09/2016: Izdati UTU - Muratović Radmila 1

19/09/2016: Izdati UTU - Muratović Radmila 2

19/09/2016: Aneks ugovora o zakupu poslovnih prostora između Prijestonice Cetinje i "Tobacco S Press" D.O.O. Podgorica

19/09/2016: Rješenje donešeno po zahtjevu za slobodan pristup informacijama broj 04-004/16-UP-I-106

19/09/2016: Rješenje donešeno po zahtjevu za slobodan pristup informacijama broj 04-004/16-UP-I-96,100

19/09/2016: Rješenje donešeno po zahtjevu za slobodan pristup informacijama broj 04-004/16-UP-I-97,101

19/09/2016: Rješenje donešeno po zahtjevu za slobodan pristup informacijama broj 04-004/16-UP-I-98 i 99

15/09/2016: Rješenje donešeno po zahtjevu za slobodan pristup informacijama broj 04-004/16-UP-I-102

16/09/2016: Rješenje o odbijanju - Đurović Vjera

19/09/2016: Izdati UTU - Janković Milena

16/09/2016: Zahtjev za izdavanje dopunskih UTU - Dapčević Željka

16/09/2016: Rješenje donešeno po zahtjevu za slobodan pristup informacijama broj 05-004/16-UPI-240

16/09/2016: Rješenje donešeno po zahtjevu za slobodan pristup informacijama broj 05-004/16-UPI-4

15/09/2016: Izdati UTU - Roganović Vladimir

15/09/2016: Rješenje donešeno po zahtjevu za slobodan pristup informacijama broj 05-004/16-UPI-247

15/09/2016: Javni poziv ovlašćenim predlagačima za podnošenje prijedloga za kandidata za imenovanje člana Savjeta "Radio i televizije Cetinje"

15/09/2016: Javni poziv - Obrazac za prijedlog za imenovanje člana Savjeta RTV Cetinje

13/09/2016: Izdata građevinska dozvola - Fondacija Petrović Njegoš

12/09/2016: Zahtjev za izdavanje UTU - Perunović Đorđe

12/09/2016: Izdati UTU - Kašćelan Jovan

09/09/2016: Zahtjev za izdavanje UTU - Kašćelan Đorđije

08/09/2016: Izdati UTU - Radonjić Jovan

08/09/2016: Rješenje donešeno po zahtjevu za slobodan pristup informacijama broj 02-030/16-UPI4

08/09/2016: Zahtjev za izdavanje UTU - Ivanov Sergiy

07/09/2016: Zahtjev za izdavanje UTU - Čičarević Boško

07/09/2016: Rješenje donešeno po zahtjevu za slobodan pristup informacijama broj 02-030/16-UPI2

07/09/2016: Izdati UTU - Ravil d.o.o.

06/09/2016: Spisak izdatih rješenja i podnesenih prijava trgovine i zanatstva

05/09/2016: Izdati UTU - Sulejman Hočko

05/09/2016: Rješenje donešeno po zahtjevu za slobodan pristup informacijama broj 04-004/16-UP-I-88

05/09/2016: Rješenje donešeno po zahtjevu za slobodan pristup informacijama broj 04-004/16-UP-I-89

05/09/2016: Rješenje donešeno po zahtjevu za slobodan pristup informacijama broj 04-004/16-UP-I-92

05/09/2016: Rješenje donešeno po zahtjevu za slobodan pristup informacijama broj 04-004/16-UP-I-23

05/09/2016: Izdati UTU - Radonjić Mojaš

05/09/2016: Izdati UTU - Radonjić Mojaš

05/09/2016: Izdati UTU - Vujačić Mirko

05/09/2016: Izdati UTU - Vujačić Mladen

05/09/2016: Izdata građevinska dozvola - Abramović Ljiljana

05/09/2016: Javni poziv za besplatno učenje italijanskog jezika

05/09/2016: Prijavni formular za učenje italijanskog jezika

05/09/2016: Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole - Lagator Rajko

05/09/2016: Zahtjev za izdavanje UTU - Popović Dušan

05/09/2016: Zahtjev za izdavanje UTU - Roganović Vladimir

02/09/2016: Zahtjev za izdavanje UTU - Đurović Sanja

02/09//2016: Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole - Kapa Milica

01/09/2016: Izdati UTU - Ćaćić Ivan

01/09/2016: Izdati UTU - Martinović Vukica

01/09/2016: Izdati UTU - Ševaljević Milan

 

 

 

 

 

IZBORI16

cetinjeme Prijestonica Cetinje

RT @lipa_cave: Dio jezera u Lipskoj pećini, čija visina vode zavisi od podzemnih riječnih kanala, koji se slivaju u jezero. https://t.co/Vx…

23 hours, 10 minutes ago Reply Retweet Favorite