1. Najnovije vijesti
  2. Nova dokumenta

 

refresh

PROSTORNO - PLANSKA DOKUMENTACIJA >>>

UTU, GRAĐEVINSKE I UPOTREBNE DOZVOLE

23/10/2017: DNEVNI RED ZA XXXII SJEDNICU SKUPŠTINE PRIJESTONICE CETINJE

19/10/2017: Konkurs za dodjelu stipendija za studijsku 2017/2018. godinu

19/10/2017: PRIJAVA NA KONKURS ZA DODJELU STIPENDIJA

13/10/2017: Obavještenje o procjeni uticaja na životnu sredinu za projekat bazne stanice mobilne telefonije na lokaciji "Jankovića krš"

12/10/2017: Izdati UTU - Direkcija za investicije i razvoj 1

12/10/2017: Izdati UTU - Direkcija za investicije i razvoj 2

12/10/2017: Izdati UTU - Direkcija za investicije i razvoj 3

11/10/2017: Javni poziv Vijeću fakulteta za dostavljanje prijedloga za dodjeljivanje studentske nagrade

11/10/2017: Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole - Mladen Vujačić

11/10/2017: Zahtjev za izdavanje UTU - Direkcija za investicije i razvoj

11/10/2017: Zahtjev za izdavanje upotrebne dozvole - Ravil

10/10/2017: Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole - Pajović Zoran

10/10/2017: Javni poziv za izbor članova/ica Lokalnog savjeta za mlade Prijestonice Cetinje

10/10/2017: APLIKACIONI FORMULAR ZA ČLANOVE LOKALNOG SAVJETA ZA MLADE PRIJESTONICE CETINJE

10/10/2017: Zahtjev za izdavanje UTU - Abramović Dragan

09/10/2017: Zahtjev za izdavanje UTU - Direkcija za investicije i razvoj 1

09/10/2017: Zahtjev za izdavanje UTU - Direkcija za investicije i razvoj 2

09/10/2017: Zahtjev za izdavanje UTU - Direkcija za investicije i razvoj 3

06/10/2017: Zahtjev za izdavanje upotrebne dozvole - Mtel 1

06/10/2017: Zahtjev za izdavanje upotrebne dozvole - Mtel 2

06/10/2017: Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole - Martex doo

06/10/2017: Izdata građevinska dozvola - CEDIS

05/10/2017: Javni poziv za besplatno učenje turskog jezika

05/10/2017: Prijavni formular za učenje turskog jezika

04/10/2017: Izdata građevinska dozvola - Radoman Vlado

04/10/2017: Izdati UTU - Vujović Goran

04/10/2017: Zahtjev za izdavanje UTU - Vukićević Petar

04/10/2017: Obavještenje da je za projekat bazne stanice mobilne telefonije na lokaciji "Jankovića krš" potrebna procjena uticaja na životnu sredinu

03/10/2017: Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole - Perović Željko

29/09/2017: Zahtjev za izdavanje UTU - Vujović Goran

29/09/2017: Program javne rasprave o Nacrtu Elaborata o postavljanju i građenju montažnih objekata privremenog karaktera na teritoriji Prijestonice Cetinje

29/09/2017: Izdati UTU - Ljubomir Prlja

29/09/2017: Izdati UTU - Marković Vladimir

29/09/2017: Izdati UTU - Martinović Vladimir

29/09/2017: Izdati UTU - Vukčević Milenka 1

29/09/2017: Izdati UTU - Vukčević Milenka 2

28/09/2017: Izdati UTU - Batrić Vušurović 1

28/09/2017: Izdati UTU - Batrić Vušurović 2

28/09/2017: Nacrt Elaborata privremenih objekata na teritoriji Prijestonice Cetinje

27/09/2017: Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole - Osnovni sud, Osnovno državno tužilaštvo i Prijestonica Cetinje

26/09/2017: Zahtjev za izdavanje UTU - Kaluđerović Aleksandar

26/09/2017: KALENDAR ROKOVA ZA SPROVOĐENJE IZBORNIH RADNJI NA IZBORIMA ZA IZBOR ODBORNIKA U SKUPŠTINU PRIJESTONICE

26/09/2017: OPERATIVNI IZBORNI PLAN IZBORNE KOMISIJE PRIJESTONICE

25/09/2017: Odluka o pristupanju izmjenama i dopunama Statuta Prijestonice

25/09/2017: Odluka o konstituisanju Senata Prijestonice

25/09/2017: Zaključak o prihvatanju Informacije o prijedlogu godišnjeg Programa razvoja Prijestonice Cetinje za 2018. godinu

25/09/2017: Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o postavljanju, građenju i uklanjanju montažnih objekata privremenog karaktera na teritoriji Prijestonice Cetinje

2509/2017: Odluka o davanju saglasnosti na Statut D.O.O. "Parking servis i održavanje objekata" Cetinje

25/09/2017: Odluka o davanju saglasnosti za zaključenje ugovora o ustanovljavanju lične službenosti-prava upotrebe stanova u objektu na UP 78, blok 2, zona B2, Izmjene i dopune DUP-a "Aerodrom"

25/09/2017: Odluka o utvrđivanju namjene nepokretnosti na kat. parceli br.1346-2 br. zgrade 1 iz lista nepokretnosti br. 3450 KO Cetinje I

25/09/2017: Odluka o prodaji nepokretnosti neposrednom pogodbom Pejaković Draganu

25/09/2017: Odluka o izmjenama Odluke o zaradama lokalnih funkcionera

25/09/2017: Odluka o izmjenama Odluke o zaradama i drugim primanjima lokalnih službenika i namještenika

25/09/2017: Odluka o razrješenju člana Odbora direktora d.o.o. "Vodovod i kanalizacija-Cetinje"

25/09/2017: Odluka o imenovanju člana Odbora direktora d.o.o. "Vodovod i kanalizacija-Cetinje"

25/09/2017: Program podizanja spomen-obilježja na teritoriji Prijestonice Cetinje

25/09/2017: Zahtjev za izdavanje upotrebne dozvole - Borislav Radović

21/09/2017: Zahtjev za izdavanje upotrebne dozvole - Mediteranea

21/09/2017: Obavještenje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu bazne stanice mobilne telefonije na lokaciji "Jankovića krš"

21/09/2017: DNEVNI RED ZA XXXI SJEDNICU SKUPŠTINE PRIJESTONICE CETINJE

21/09/2017: Zahtjev za izdavanje UTU - Marković Vladimir

21/09/2017: Zahtjev za izdavanje UTU - Montenegro Bonus

21/09/2017: Zahtjev za izdavanje UTU - Vukčević Mihailo

21/09/2017: Zahtjev za izdavanje UTU - Vukčević Milenka

21/09/2017: Zahtjev za izdavanje UTU - Vukčević Milenka

19/09/2017: Zahtjev za izdavanje UTU - Krivokapić Momčilo

19/09/2017: Rješenje donešeno po zahtjevu za slobodan pristup informacijama broj 04-004/17-UP-I-66

19/09/2017: Javni poziv za besplatno učenje italijanskog jezika

19/09/2017: Prijavni formular za učenje italijanskog jezika

19/09/2017: Ugovor o prenosu prava svojine bez naknade između Prijestonice Cetinje i "Sindikata Uprave policije"

19/09/2017: Izdati UTU - Krivokapić Momčilo

18/09/2017: Izdati UTU - Martinović Petar

18/29/2017: Obavještenje o davanju saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za Projekat poslovni objekat - Sirare

14/09/2017: Ugovor o prenosu prava svojine bez naknade između Prijestonice Cetinje i "Sindikata kulture Crne Gore"

13/09/2017: Zahtjev za izdavanje UTU - Latković Vjera

12/09/2017: Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole - Suzana Šebesta i Silvija Radulović

12/09/2017: Izdata građevinska dozvola - Prijestonica Cetinje

11/09/2017: Izdati UTU - Mirjana Čobeljić

08/09/2017: Zahtjev za izdavanje UTU - Kašćelan Krsto

08/09/2017: Izdati UTU - Grujica Dudić

08/09/2017: Program javne rasprave o nacrtu Programa razvoja Prijestonice za 2018. godinu

08/09/2017: Nacrt Programa razvoja Prijestonice Cetinje za 2018. godinu

08/09/2017: Obavještenje kojim je odlučeno da za projekat "Nabavka i funkcionisanje komore za zrijenje i komore za lagerovanje prerađjevina od mesa" nije potrebna procjena uticaja na životnu sredinu

07/09/2017: Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole-CEDIS doo

07/09/2017: Izdata građevinska dozvola-Lipovina Olga

07/09/2017: Obavještenje o ishodu postupka 1 - gume

06/09/2017: Zahtjev za dostavljanje ponuda - hardver

05/09/2017: Notarski zapis ugovora o prodaji između Prijestonice Cetinje i Ivana Đurđića

05/09/2017: Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole - Radoman Vlado

05/09/2017: Zahtjev za izdavanje UTU - Mirković Mijat

05/09/2017: Zahtjev za izdavanje UTU - Mirković Mirko

05/09/2017: Ugovor o zakupu građevinskog zemljišta između Prijestonice Cetinje i Tatar Dragutina

05/09/2017: Ugovor o poklonu između Radosava Đurovića i Prijestonice Cetinje

04/09/2017: Ugovor o javnom i privatnom partnerstvu

04/09/2017: Zahtjev za izdavanje UTU - Prlja Ljubomir

01/09/2017: Obavještenje da će se izvršiti zaprašivanje komaraca na teritoriji grada Cetinja i urbane cjeline Rijeke Crnojevića dana 04.09.2017. godine


 

 

 

 

IZBORI16

cetinjeme Prijestonica Cetinje

Delegacija Kineske asocijacije za međunarodno prijateljstvo gradova posjetila Prijestonicu https://t.co/UBVUA0mh6g https://t.co/0iwsvyqr5c

1 hour, 40 minutes ago Reply Retweet Favorite
cetinjeme Prijestonica Cetinje

Posljednja u nizu obnovljenih saobraćajnica u središtu grada je Bajova. Nastavljamo dalje, uskoro slijede novi proj… https://t.co/TBFT3NXTj8

1 hour, 41 minutes ago Reply Retweet Favorite
nikola39934240 Nikola

RT @cetinjeme: Lipska pećina proteklih godina valorizovana je zahvaljujući partnerstvu gradske uprave i kompanije “Lipska pećina”. #PogledN

5 hours ago Reply Retweet Favorite