1. Najnovije vijesti
  2. Nova dokumenta

 

refresh

PROSTORNO - PLANSKA DOKUMENTACIJA >>>

UTU, GRAĐEVINSKE I UPOTREBNE DOZVOLE >>>

27/11/2015: Program javne rasprave povodom Nacrta Odluke o izmjenama Odluke o korišćenju i naknadama za korišćenje opštinskih i nekategorisanih puteva i putnog zemljišta na teritoriji Prijestonice Cetinje

27/11/2015: Odluka o izmjenama Odluke o korišćenju i naknadama za korišćenje opštinskih i nekategorisanih puteva i putnog zemljišta na teritoriji Prijestonice Cetinje

26/11/2015: Javni uvid za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za poslovni objekat

26/11/2015: Program javne rasprave povodom Nacrta Odluke o izmjenama Odluke o Budžetu Prijestonice Cetinje za 2015. godinu

24/11/2015: Javni poziv za predlaganje kandidata za članove Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave Prijestonice Cetinje

23/11/2015: Zahtjev za izdavanje UTU - Bracanović Dragoljub

19/11/2015: Izdati UTU - Bracanović Dragan

19/11/2015: Zahtjev za izdavanje odobrenja - Direkcija za investicije i razvoj

19/11/2015: Zahtjev za izdavanje odobrenja - Direkcija za investicije i razvoj

19/11/2015: Zahtjev za izdavanje UTU - Direkcija za investicije i razvoj

19/11/2015: Zahtjev za izdavanje UTU - Leković Gavrilo

18/11/2015: Zahtjev za izdavanje UTU - Fakultet likovnih umjetnosti

18/11/2015: Izdato odobrenje - Prijestonica Cetinje

18/11/2015: Odluka o porezu na nepokretnost

18/11/2015: Spisak izdatih rješenja i podnesenih prijava trgovine i zanatstva

16/11/2015: JAVNI POZIV ZA SPORAZUMNI PRESTANAK RADNOG ODNOSA UZ ISPLATU OTPREMNINE

16/11/2015: Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole - Prijestonica Cetinje

13/11/2015: Izdato odobrenje - Prijestonica Cetinje

13/11/2015: Obavještenje da je nosiocu projekta d.o.o. "M.R. CETINJE" iz Cetinja donijeto Rješenje br. 05-353-15-UPI-53

11/11/2015: Zahtjev za izdavanje UTU - Sekretarijat za kulturu

10/11/2015: Ugovor o rješavanju imovinsko pravnih odnosa između Prijestonice Cetinje i Vujović Milutina

10/11/2015: Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole - Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija

10/11/2015: Izdati UTU - Mtel

10/11/2015: Izdati UTU - Čavor Dragan

09/11/2015: Aneks Ugovora o zakupu poslovnog prostora između Prijestonice Cetinje i D.O.O. "Ictus"

09/11/2015: Zahtjev za izdavanje UTU - Drašković Marko

09/11/2015: Zahtjev za izdavanje UTU - Globarević Dragan

09/11/2015: Javni poziv za davanje u zakup poslovnog prostora

06/11/2015: Notarski zapis založne izjave UZZ broj 454/2015

06/11/2015: Odluka o rješavanju imovinsko – pravnih odnosa između Prijestonice Cetinje i Vujović Sava Milutina

06/11/2015: Odluka o izmjeni Odluke o kreditnom zaduženju Prijestonice

06/11/2015: Program javne rasprave povodom Odluku o porezu na nepokretnost

05/11/2015: Izdati UTU - Mitrović Vladimir 1

05/11/2015: Izdati UTU - Mitrović Vladimir 2

04/11/2015: Zahtjev za izdavanje UTU - Martinović Petar

03/11/2015: DNEVNI RED ZA XIX SJEDNICU SKUPŠTINE PRIJESTONICE

02/11/2015: Spisak izdatih rješenja i podnesenih prijava trgovine i zanatstva

02/11/2015: Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole - Direkcija za investicije i razvoj

02/11/2015: Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole - MR Cetinje

02/11/2015: ANEKS br. 12 Ugovora o zakupu poslovnih prostorija između Prijestonice Cetinje i Perišić Zorke

02/11/2015: ANEKS br. 14 Ugovora o zakupu poslovnih prostorija između Prijestonice Cetinje i Bifea "Duga"

30/10/2015: ANEKS br. 1 Ugovora o zakupu poslovnih prostorija između Prijestonice Cetinje i "Rokšped Tobacco S Press"

30/10/2015: Zahtjev za izdavanje UTU - Đuričić Ljiljana

30/10/2015: Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole - JU Lovćen - Bečići

30/10/2015: Izdati UTU - D.O.O. "Komunalno" Cetinje

30/10/2015: Izdati UTU - Đurović Vjera

30/10/2015: Izdati UTU - Martinović Ljubo

29/10/2015: Izdati UTU - Marković Ivana

29/10/2015: Zahtjev za izdavanje odobrenja - Svetozar Laličić

29/10/2015: Zahtjev za izdavanje UTU - Marković Ivana

29/10/2015: Zahtjev za izdavanje UTU - Mitrović Vladimir

26/10/2015: Odluka o pristupanju izmjenama i dopunama Statuta Prijestonice

26/10/2015: Odluka o naseljima i granicama naselja na teritoriji Prijestonice Cetinje

26/10/2015: Odluka o utvrđivanju visine otpremnine zaspolenih u organima i službama lokalne uprave, službama lokalne samouprave i javnim službama čiji je osnivač Prijestonica

26/10/2015: Odluka o izmjeni i doradi spomen – obilježja spomenika na Ljubotinju

26/10/2015: IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA PODIZANJA SPOMEN-OBILJEŽJA NA TERITORIJI CETINJE ZA 2015. GODINU

26/10/2015: Odluka o davanju saglasnosti na Cjenovnik usluga DOO „Vodovod i kanalizacija-Cetinje“

26/10/2015: Odluka o produženju korišćenja i upravljanja na nepokretnosti u KO Cetinje i Turističkoj organizaciji Prijestonice Cetinje

26/10/2015: Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu Etičke komisije za izabrane predstavnike i funkcionere za 2014. godinu

26/10/2015: Odluka o o razrješenju člana Odbora direktora DOO „Sportski centar Cetinje“

26/10/2015: Odluka o o imenovanju člana Odbora direktora DOO „Sportski centar Cetinje“

26/10/2015: Odluka o učešću Prijestonice Cetinje u postupku kupoprodaje dijela imovine A.D. „Montenegro Modern Shoes“ u stečaju

26/10/2015: Javni poziv ovlašćenim predlagačima za podnošenje prijedloga za kandidate za imenovanje članova Savjeta "Radio-televizije Cetinje"

26/10/2015: Obrazac za prijedlog za imenovanje člana Savjeta RTV Cetinje

23/10/2015: DNEVNI RED ZA XVIII SJEDNICU SKUPŠTINE PRIJESTONICE

23/10/2015: Izdata upotrebna dozvola - Lopičić Veselin i "GRAAL" d.o.o.

23/10/2015: Izdato odobrenje - Prijestonica Cetinje

23/10/2015: Zahtjev za izdavanje UTU - Vuković Srđan

22/10/2015: Javni uvid za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje poslovnog objekta, namjene za tehnički pregled vozila

22/10/2015: Izdati UTU - D.O.O. "MM RIBARSTVO"

22/10/2015: Izdati UTU - Mtel

19/10/2015: Izdati UTU - Batrić Vušurović

19/10/2015: Izdati UTU - Čavor Dragan

19/10/2015: Izdati UTU - Kojičić Tatjana

19/10/2015: Izdati UTU - Lompar Vido

19/10/2015: Spisak izdatih rješenja i podnesenih prijava trgovine i zanatstva

15/10/2015: Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole - Jovović Mirko

15/10/2015: Izdati UTU - Lebedeva Irina

14/10/2015: Izdati UTU - Martinović Bojan

14/10/2015: Izdati UTU - Zetagradnja d.o.o.

14/10/2015: Izdati UTU - Fondacija "Petrović - Njegoš"

12/10/2015: Izdati UTU - Ćaćić Ivan

09/10/2015: Izdato odobrenje - Prijestonica Cetinje 1

09/10/2015: Izdato odobrenje - Prijestonica Cetinje 2

09/10/2015: Izdato odobrenje - Prijestonica Cetinje 3

09/10/2015: Zahtjev za izdavanje UTU - Bracanović Dragan

09/10/2015: Program javne rasprave o Nacrtu Zakona o stanovanju i održavanju stambenih zgrada

09/10/2015: Nacrt Zakona o stanovanju i održavanju stambenih zgrada

08/10/2015: Konkurs za dodjelu stipendija za studijsku 2015/2016. godinu

07/10/2015: Izdata upotrebna dozvola - CFSSI (zgrada)

06/10/2015: Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole - Lagator Rajko

02/10/2015: Izdati UTU - Laličić Svetozar

02/10/2015: Izdati UTU - Maroš Krsto

02/10/2015: Izdati UTU - Mtel

02/10/2015: Zahtjev za izdavanje UTU - Jabučanin Božidar

02/10/2015: Javni poziv vijeću fakulteta za dostavljanje prijedloga za dodjeljivanje studentske nagrade

30/09/2015: Prijavni formular za besplatni kurs italijanskog jezika / 2015.

29/09/2015: Zahtjev za izdavanje UTU - Mtel

28/09/2015: Izdati UTU - Petričević Mladenka

28/09/2015: Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole - Direkcija za investicije i razvoj 1

28/09/2015: Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole - Direkcija za investicije i razvoj 2

28/09/2015: Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole - Gardašević Radojka

28/09/2015: Zahtjev za izdavanje UTU - Abramović Darko

28/09/2015: Izdati UTU - Jovićević Mirjana

28/09/2015: Izdati UTU - M.R. Cetinje

25/09/2015: Izdato odobrenje - Crnogorska provincija franjevki bezgrešnog začeća

25/09/2015: Izdata upotrebna dozvola - CFSSI (uređenje terena)

25/09/2015: Zahtjev za izdavanje UTU - Direkcija za investicije i  razvoj

23/09/2015: Zahtjev za izdavanje UTU - Državni arhiv Crne Gore

23/09/2015: Zahtjev za izdavanje UTU - JU Narodni muzej Crne Gore

23/09/2015: Zahtjev za izdavanje UTU - Tatjana Kojičić

22/09/2015: Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole - Direkcija za investicije 1

22/09/2015: Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole - Direkcija za investicije 2

21/09/2015: Spisak izdatih rješenja i podnesenih prijava trgovine i zanatstva

18/09/2015: Zahtjev za izdavanje UTU - Lompar Vido

18/09/2015: Izdati UTU - Fondacija "Petrović Njegoš"

17/09/2015: Zahtjev za izdavanje UTU - Dragan Čavor 1

17/09/2015: Zahtjev za izdavanje UTU - Dragan Čavor 2

17/09/2015: Zahtjev za izdavanje UTU - Ljubo Martinović

16/09/2015: Program javne rasprave povodom nacrta Elaborata o granicama naselja na području Prijestonice Cetinje

16/09/2015: Nacrt Elaborata o granicama naselja na području Prijestonice Cetinje

16/09/2015: Dopuna zahtjeva za izdavanje UTU - Mtel

16/09/2015: Zahtjev za izdavanje UTU - Vladislav Jablan

15/09/2015: Izdato odobrenje - Đuranović Ilija

15/09/2015: Zahtjev za izdavanje UTU - Mtel

14/09/2015: Zahtjev za izdavanje UTU - Svetozar Laličić

11/09/2015: Zahtjev za izdavanje UTU - MM RIBARSTVO

11/09/2015: Izdati UTU - Lagator Rajko

10/09/2015: Zahtjev za izdavanje UTU - D.O.O. Komunalno Cetinje

09/09/2015: Rješenje donešeno po zahtjevu za slobodan pristup informacijama br. 013-004/15-UPI-11

09/09/2015: Zahtjev za izdavanje UTU - Đurović Vjera

09/09/2015: Zahtjev za izdavanje UTU - Fondacija "Petrović Njegoš"

08/09/2015: Zahtjev za izdavanje UTU - Fondacija "Petrović Njegoš"

08/09/2015: Zahtjev za izdavanje UTU - Maroš Krsto

07/09/2015: Zahtjev za izdavanje upotrebne dozvole - GRAAL d.o.o. Podgorica i Lopičić Veselin

07/09/2015: Zahtjev za izdavanje UTU - Bojan Martinović

07/09/2015: Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole - Milan Perišić

03/09/2015: Ugovor o ustupanju na korišćenje između Prijestonice Cetinje i D.O.O. Sportski centar Cetinje

03/09/2015: Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole - LOVĆEN BEČIĆI

02/09/2015: Rješenje o odbijanju - Pejović Vidosava

02/09/2015: Aneks Ugovora o prodaji nepokretnosti između Prijestonice Cetinje i d.o.o. "VOLI TRADE"

02/09/2015: Obavještenje o donijetom Rješenju broj 05-353-15-UPI-42/4

 

 

 

 

JelenaDjurovic Desert Eagle

https://t.co/ahjqUWzNtg Gradonačelnik @cetinjeme uputio čestitku povodom 100-og rođendana predsjedniku SUBNOR-a Crne Gore Andriji Nikoliću.

19 hours, 59 minutes ago Reply Retweet Favorite
cgvesko1 V.V.

@cetinjeme @cgvesko1

1 day, 2 hours ago Reply Retweet Favorite
cgvesko1 V.V.

@cetinjeme @cgvesko1

5 days, 5 hours ago Reply Retweet Favorite