1. Najnovije vijesti
  2. Nova dokumenta

 

refresh

PROSTORNO - PLANSKA DOKUMENTACIJA >>>

UTU, GRAĐEVINSKE I UPOTREBNE DOZVOLE >>>

22/06/2017: Nacrt Akcionog plana prilagođavanja objekata i javnih površina za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti Prijestonice Cetinje

20/06/2017: TENDERSKA DOKUMENTACIJA - NADZOR NAD MODERNIZACIJOM

20/06/2017: Tenderska dokumentacija - nabavka i ugradnja vertikalne saobraćajne signalizacije

20/06/2017: Tenderska dokumentacija - angažovanje dizalice sa rukovaocem

20/06/2017: IZVJEŠTAJ O RADU GRADONAČELNIKA PRIJESTONICE CETINJE ZA 2016. GODINU

20/06/2017: ZAKLJUČAK O PRIHVATANJU IZVJEŠTAJA O RADU GRADONAČELNIKA ZA 2016. GODINU

20/06/2017: Odluka o završnom računu budžeta Prijestonice Cetinje za 2016. godinu

20/06/2017: ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RJEŠENJE O PRESTANKU MANDATA GLAVNOG ADMINISTRATORA PRIJESTONICE

20/06/2017: ODLUKA O SUFINANSIRANJU PROJEKTKA REKONSTRUKCIJE FUDBALSKOG STADIONA NA URBANISTIČKOJ PARCELI 2-1B U OKVIRU DUP-A ZONA SPORTA CETINJE

20/06/2017: ODLUKA O PRODAJI NEPOKRETNOSTI NEPOSREDNOM POGODBOM MUDREŠA VASKU

20/06/2017: ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI DA SE NA LJEŠKOVIĆ DANILA IZVRŠI UPIS PRAVA SVOJINE NA STANU U NASELJU LUKE IVANIŠEVIĆA U CETINJU

20/06/2017: ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O USLOVIMA I POSTUPKU DAVANJA U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA

20/06/2017: ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O USLOVIMA I POSTUPKU DAVANJA U ZAKUP GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA

20/06/2017: ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA TURISTIČKE ORGANIZACIJE PRIJESTONICE CETINJE

20/06/2017: Odluka o davanju saglasnosti na Plan rada i finansijeki plan Turističke organizacije Prijestonice Cetinje za 2017. godinu

20/06/2017: ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA I FINANSIJSKI PLAN ZA 2017. GODINU JEVNE USTANOVE NARODNA BIBLIOTEKA I ČITAONICA NJEGOŠ CETINJE

20/06/2017: ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PLAN I PROGRAM RADA JU CENTAR ZA DNEVNI BORAVAK DJECE SA SMETNJAMA U RAZVOJU I ODRASLIH LICA SA INVALIDITETOM U PRIJESTONICI ZA 2017. godinu

20/06/2017: ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O DOPUNI STATUTA DOO SPORTSKI CENTAR CETINJE

19/06/2017: Spisak izdatih rješenja i podnesenih prijava trgovine i zanatstva

19/06/2017: Zahtjev za izdavanje UTU - Aleksandar Banićević

14/06/2017: Izdati UTU - SO-INVEST

13/06/2017: Zahtjev za izdavanje UTU - Bulajić Milan

12/06/2017: Zahtjev za izdavanje UTU - Đonović Srđan

12/06/2017: DNEVNI RED ZA XXIX SJEDNICU SKUPŠTINE PRIJESTONICE CETINJE

09/06/2017: Odluka o utvrđivanju Nacrta Akcionog plana prilagođavanja objekata za pristup lica smanjene pokretljivosti Prijestonice Cetinje

09/06/2017: Program održavanja Javne rasprave o Nacrtu Akcionog plana prilagođavanja objekata za pristup lica smanjene pokretljivosti Prijestonice Cetinje

09/06/2017: Zahtjev za izdavanje UTU - Đikanović Snežana

09/06/2017: Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole - Cedis

09/06/2017: Zahtjev za izdavanje upotrebne dozvole - Vlado Mitrović

09/06/2017: Tenderska dokumentacija - Plan zaštite

08/06/2017: Izdati UTU - Direkcija za investicije i razvoj

07/06/2017: Tenderska dokumentacija - Modernizacija lokalnih javnih puteva u Prijestonici Cetinje

07/06/2017: Zahtjev za izdavanje UTU - SO INVEST

07/06/2017: Godišnji plan i program upravljanja za 2016. godinu TP Lipska pećina

07/06/2017: Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole - Direkcija za investicije i razvoj

06/06/2017: Zahtjev za izdavanje upotrebne dozvole - Vicko Sjekloća

06/06/2017: Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole - Direkcija za investicije i razvoj

06/06/2017: Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke šopingom - gume za motorna vozila

05/06/2017: Zahtjev za izdavanje UTU - Pejaković Marko i Miodrag

01/06/2017: Zahtjev za izdavanje UTU - Janković Tatijana, Bećir Ilija, Ševaljević Ilija

01/06/2017: Spisak izdatih rješenja i podnesenih prijava trgovine i zanatstva

31/05/2017: Javni poziv za davanje u zakup poslovnog prostora putem prikupljanja ponuda - BALŠIĆA PAZAR

31/05/2017: Rješenje donešeno po zahtjevu za slobodan pristup informacijama broj 02-004/17-UPI-1

29/05/2017: Zahtjev za izdavanje UTU - Mladen Božović

26/05/2017: Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole - Olga Lekić

26/05/2017: Tenderska dokumentacija za šoping postupak javne nabavke za nabavku usluga servis i popravka vozila

26/05/2017: Rješenje donešeno po zahtjevu za slobodan pristup informacijama broj 02-030/17-UPI/1

25/05/2017: Rješenje donešeno po zahtjevu za slobodan pristup informacijama broj 03-004/17-UPI-1

25/05/2017: Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole - Mudreša Vasko

24/05/2017: Zahtjev za izdavanje upotrebne dozvole - Popivoda Zoran

24/05/2017: Obavještenje o davanju saglasnosti na dopunjeni Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za projekat rehabilitacije odlagališta "Vrtijeljka"

18/05/2017: Izdati UTU - Ana Uskoković

18/05/2017: Tenderska dokumentacija za šoping postupak javne nabavke za nabavku robe materijal za održavanje javne rasvjete sa montažom

17/05/2017: Spisak izdatih rješenja i podnesenih prijava

17/05/2017: Zahtjev za izdavanje UTU - Novak Janković

16/05/2017: Zahtjev za izdavanje UTU - Udruženje penzionera Cetinje

16/05/2017: Ugovor o zakupu poslovnog prostora - FIA CETINJE

16/05/2017: UGOVOR O ZAKUPU GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA - UGRINOVSKI BOBAN

16/05/2017: UGOVOR O ZAKUPU GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA - SUKAČEV ŽELJKO

16/05/2017: UGOVOR O ZAKUPU GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA - MOTO-COMMERCE

16/05/2017: UGOVOR O ZAKUPU GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA - MARTINOVIĆ ČEDOMIR

16/05/2017: UGOVOR O ZAKUPU GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA - PEJAKOVIĆ VESELIN

15/05/2017: Odluka o izradi Akcionog plana - Lica sa invaliditetom

12/05/2017: Ugovor o zakupu građevinskog zemljišta - Vinoteka

12/05/2017: Ugovor o ustupanju dijela potraživanja - Janković Ljiljana

12/05/2017: Rješenje po osnovu zahtjeva o slobodnom pristupu informacijama - Mans

12/05/2017: Ugovor o zakupu građevinskog zemljišta - Dragojević Danica

12/05/2017: Rješenje po osnovu zahtjeva o slobodnom pristupu informacijama - Vušurović Radojka

10/05/2017: Dopuna UTU - Popović Milovan

10/05/2017: Izdati UTU - Vasko Mudreša

10/05/2017: Izdati UTU - Martex doo

10/05/2017: Rješenje o usvajanju zahtjeva

09/05/2017: Izdati UTU - Perović Željko

09/05/2017: Izdati UTU - Udruženje penzionera Cetinje

09/05/2017: Izdati UTU - Martinović Petar

09/05/2017: Izdati UTU - Krivokapić Goše

09/05/2017: Zahtjev za izdavanje odobrenja - Banović Božidar

09/05/2017: Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole - Banović Božidar

09/05/2017: Izdati UTU - Dragana Ivanović

09/05/2017: Javna rasprava Rehabilitacija odlagališta na Vrtijeljku

08/05/2017: Izdati UTU - Aleksandar Zuber

05/05/2017: Dopuna UTU - Đurović Sanja

05/05/2017: Rješenje donešeno po zahtjevu za slobodan pristup informacijama broj 03-004/17-UPI-10

03/05/2017: Rješenje donešeno po zahtjevu za slobodan pristup informacijama broj 03-004/17-UPI-3

03/05/2017: Izdati UTU - Uživaj u prirodi doo

03/05/2017: Izdati UTU - Vukmirovic Ljubomir 2

03/05/2017: Spisak izdatih rješenja i podnesenih prijava trgovine i zanatstva

07/04/2017: Izdati UTU - Slobodan Kašćelan

28/04/2017: Izdati UTU - Mladen Krekić

28/04/2017: Komisija za sprovođenje postupka prikupljanja ponuda

27/04/2017: Zahtjev za izdavanje UTU - Aleksandar Zuber

27/04/2017: ŽIVOTNA SREDINA

26/04/2017: Izdati UTU - Goran Andrejin

26/04/2017: Izdati UTU - Suzana Šebesta

26/04/2017: Zahtjev za izdavanje UTU - Direkcija za investicije i razvoj

26/04/2017: Zahtjev za izdavanje UTU - Uskoković Ana

26/04/2017: Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole - Direkcija za saobraćaj

26/04/2017: Izdata građevinska dozvola - Markišić Niko

25/04/2017: Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole - Knežević Zoran

24/04/2017: Izdati UTU - Vicko Sjekloća

21/04/2017: Javni poziv za davanje u zakup poslovnog prostora putem prikupljanja ponuda

21/04/2017: Spisak izdatih rješenja i podnesenih prijava trgovine i zanatstva

21/04/2017: Zahtjev za izdavanje UTU - Goran Andrejin

21/04/2017: Zahtjev za izdavanje UTU - Krekić Mladen

21/04/2017: Zahtjev za izdavanje UTU - Ljubomir Vukmirović

20/04/2017: Zahtjev za izdavanje UTU - Direkcija za investicije i razvoj

20/04/2017: Zahtjev za izdavanje UTU - Prima car

19/04/2017: Zahtjev za izdavanje UTU - Uživaj u prirodi doo

19/04/2017: Izdati UTU - NVO Aktivna zona-Fondacija mladih

19/04/2017: Izdati UTU - Uživaj u prirodi doo

18/04/2017: Izdata građevinska dozvola - Vujačić Mirko

18/04/2017: Izdati UTU - Viir doo

18/04/2017: Izdata građevinska dozvola - Gardašević Radojka

18/04/2017: Javni poziv za izbor članova Lokalnog savjeta za mlade Projestonice Cetinje

18/04/2017: Prijavni formular za članove Lokalnog savjeta za mlade Prijestonice Cetinje

13/04/2017: Izdati UTU - Gazivoda Dragana

13/04/2017: Izdati UTU - JZU Opšta bolnica Danilo I

11/04/2017: Dopunsko rješenje - Ministarstvo kulture

07/04/2017: Rješenje donešeno po zahtjevu za slobodan pristup informacijama broj 03-004/17-UPI-8

07/04/2017: Rješenje donešeno po zahtjevu za slobodan pristup informacijama broj 03-004/17-UPI-9

06/04/2017: Lista članova Disciplinske komisije za 2017. godinu

06/04/2017: Odluka o visini budžetskih sredstava za finansiranje političkih subjekata za 2017. godinu

05/04/2017: Izdata građevinska dozvola - Krivokapić Radomir i Krivokapić Milorad

05/04/2017: Izdata građevinska dozvola - Mtel

04/04/2017: Ispravka tehničke greške u vezi Javnog poziva za davanje u zakup poslovnog prostora putem prikupljanja ponuda

04/04/2017: Zahtjev za izdavanje UTU - Ivanović Dragana

03/04/2017: Zahtjev za izdavanje UTU - Petar Martinović

03/04/2017: Zahtjev za izdavanje UTU - Vuković Srđan

03/04/2017: Odluka o usvajanju Lokalnog plana zaštite životne sredine Prijestonice Cetinje za period 2017.-2021. godine

03/04/2017: Odluka o usvajanju Plana zaštite i spašavanja od zemljotresa Prijestonice Cetinje

03/04/2017: Odluka o davanju saglasnosti na Program rada DOO "Vodovod i kanalizacija- Cetinje" za 2017. godinu

03/04/2017: Odluka o davanju saglasnosti na Program rada d.o.o. "Sportski centar Cetinje" sa finansijskim planom za 2017. godinu

03/04/2017: Odluka o davanju saglasnosti na Program rada DOO "Komunalno Cetinje" za 2017. godinu

03/04/2017: Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju DOO "Komunalno Cetinje"

03/04/2017: Odluka o davanju saglasnosti na Odluke o izmjeni Statuta DOO "Komunalno Cetinje"

03/04/2017: Odluka o stavljanju van snage Odluke o povjeravanju poslova DOO "Komunalno Cetinje"

03/04/2017: Odluka o davanju saglasnosti da se na Radunović Labuda izvrši upis prava svojine na stanu u naselju "IV jul" u Cetinju

03/04/2017: Odluka o uslovima i postupku otkupa stanova kojima raspolaže Prijestonica Cetinje

03/04/2017: Odluka o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti u K.O. Cetinje I

03/04/2017: Odluka o učešću Prijestonice Cetinje u valorizaciji građevinskog zemljišta kroz zajedničku izgradnju stambeno-poslovnog objekta u formi javno-privatnog partnerstva

03/04/2017: Zaključak o prihvatanju Informacije o zdrastvenim uslugama na teritoriji Prijestonice Cetinje za 2016. godinu

03/04/2017: Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu za 2016. godinu JU Narodna biblioteka i čitaonica "Njegoš" Cetinje

03/04/2017: Rješenje o razrješenju jedne članice Odbora za planiranje i uređenje prostora i komunalno stambenu djelatnost

03/04/2017: Rješenje o imenovanju jedne članice Odbora za planiranje i uređenje prostora i komunalno stambenu djelatnost

03/04/2017: Rješenje o razrješenju predsjednice Savjeta za zaštitu životne sredine

03/04/2017: Rješenje o imenovanju predsjednice Savjeta za zaštitu životne sredine

03/04/2017: Rješenje o razrješenju predsjednice Savjeta za rodnu ravnopravnost

03/04/2017: Rješenje o imenovanju predsjednice Savjeta za rodnu ravnopravnost

03/04/2017: ODLUKA O BUDŽETU PRIJESTONICE CETINJE ZA 2017. GODINU

03/04/2017: Spisak izdatih rješenja i podnesenih prijava trgovine i zanatstva

31/03/2017: Javni poziv za davanje u zakup poslovnog prostora putem prikupljanja ponuda

29/03/2017: Izdata građevinska dozvola - Direkcija za investicije i razvoj

29/03/2017: Javni poziv za davanje u zakup poslovnog prostora putem prikupljanja ponuda

29/03/2017: Zahtjev za izdavanje UTU - Direkcija za investicije i razvoj

29/03/2017: Rješenje donešeno po zahtjevu za slobodan pristup informacijama broj 07-460/17-UPI-3

29/03/2017: Izdati UTU - Božidar Nenezić

28/03/2017: Izdati UTU - Simović Duško

28/03/2017: Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole - Ravil

28/03/2017: Zahtjev za izdavanje UTU - Božović Petra

28/03/2017: Zahtjev za izdavanje UTU - Kašćelan Slobodan

28/03/2017: Zahtjev za izdavanje UTU - "Uživaj u prirodi" doo

27/03/2017: Ugovor o zakupu građevinskog zemljišta - Otašević Božidar

27/03/2017: Zahtjev za izdavanje UTU - Martex

24/03/2017: Zahtjev za izdavanje UTU - Miljanić Slobodan

24/03/2017: Izdata građevinska dozvola - Terrae car

23/03/2017: DNEVNI RED ZA XXVIII SJEDNICU SKUPŠTINE PRIJESTONICE CETINJE

23/03/2017: Zahtjev za izdavanje upotrebne dozvole - Mtel

22/03/2017: Zahtjev za izdavanje UTU - Krivokapić Goše

22/03/2017: Zahtjev za izdavanje UTU - Vicko Sjekloća

20/03/2017: Zahtjev za izdavanje UTU - Ljubomir Vukmirović

20/03/2017: Zahtjev za izdavanje UTU - Suzana Šebesta

19/03/2017: Izdata građevinska dozvola - Terrae car

17/03/2017: Zahtjev za izdavanje UTU - JU Osnovna škola "Lovćenski partizanski odred"

16/03/2017: Rješenje donešeno po zahtjevu za slobodan pristup informacijama broj 04-004/17-UP-I-11

16/03/2017: Spisak izdatih rješenja i podnesenih prijava trgovine i zanatstva

15/03/2017: Zahtjev za izdavanje UTU - Gazivoda Dragana

15/03/2017: Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole - Markišić Niko

14/03/2017: Zahtjev za izdavanje UTU - VIIR doo

13/03/2017: Zahtjev za izdavanje UTU - JZU Opšta bolnica Danilo I

13/03/2017: Zahtjev za izdavanje UTU - Nikolić Stevo

13/03/2017: Zahtjev za izdavanje UTU - Simović Duško

09/03/2017: Izdata građevinska dozvola - Direkcija za saobraćaj

06/03/2017: Izdati UTU - Marojević Pero

06/03/2017: Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole - Banović Božidar

06/03/2017: Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole - Vujačić Mirko

03/03/2017: Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole - Đuranović Ilija

03/03/2017: Obavještenje kojim se utvrđuje da nije potrebna procjena uticaja na životnu sredinu za izgradnju turističkog naselja "Etno selo"

02/03/2017: Spisak izdatih rješenja i podnesenih prijava trgovine i zanatstva

01/03/2017: Zahtjev za izdavanje UTU - NVO Aktivna zona

01/032017: Zahtjev za izdavanje UTU - Radović Blažo

01/03/2017: Odluka o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti u K.O. Cetinje I

01/03/2017: Odluka o izmjenama Odluke o zaradama lokalnih funkcionera

01/03/2017: Odluka o izmjenama Odluke o zaradama i drugim primanjima lokalnih službenika i namještenika

01/03/2017: Odluka o dopunama Odluke o obrazovanju Službe Skupštine

01/03/2017: Odluka o imenovanju jednog člana Savjeta Lokalnog javnog emitera "Radio i televizija Cetinje"

01/03/2017: Odluke o davanju saglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Društva sa ograničenom odgovornošću "Vodovod i kanalizacija-Cetinje"

01/03/2017: Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmjeni Statuta Javne ustanove narodna biblioteka i čitaonica Njegoš

01/03/2017: ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O OBLICIMA SOCIJALNE I DJEČJE ZAŠTITE

01/03/2017: Zaključak o prihvatanju Izvještaja o realizaciji Plana i programa rada za 2016. godinu JU Centar za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom

01/03/2017: Zaključak o prihvatanju finansijskog izvještaja za 2016. godinu JU Centar za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica u Prijestonici

01/03/2017: ODLUKA O IMENOVANJU DIREKTORA JU CENTAR ZA DNEVNI BORAVAK DJECE SA SMETNJAMA U RAZVOJU I ODRASLIH LICA SA INVALIDITETOM U PRIJESTONICI

01/03/2017: Izdati UTU - Huter Savo

01/03/2017: Izdati UTU - Stijepović Jovan


IZBORI16

rtvcetinje RTV Cetinje

Dobra saradnja @cetinjeme i hrvatskih gradova https://t.co/1OnBgfQWcN https://t.co/0osxqeOj5O

14 hours, 3 minutes ago Reply Retweet Favorite
AlexaTodorovic Aleksa Todorovic

RT @cetinjeme: Ambasador Grubišić posjetio Cetinje: Hrvatska će i dalje pružati podršku CG u procesu evroatlanskih integracija https://t.co…

14 hours, 7 minutes ago Reply Retweet Favorite
cetinjeme Prijestonica Cetinje

Ambasador Grubišić posjetio Cetinje: Hrvatska će i dalje pružati podršku CG u procesu evroatlanskih integracija… https://t.co/P9m1OVzvVc

14 hours, 9 minutes ago Reply Retweet Favorite