1. Najnovije vijesti
  2. Nova dokumenta

 

refresh

PROSTORNO - PLANSKA DOKUMENTACIJA >>>

UTU, GRAĐEVINSKE I UPOTREBNE DOZVOLE >>>

09/02/2016: Obavještenje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za projekat ,,Funkcionisanja proizvodnog pogona za preradu mesa i mesnih prerađevina“

03/02/2016: Ugovor o prodaji nepokretnosti između Prijestonice Cetinje, Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, Miljanić Slobodana i Milošević Biljane

02/02/2016: Zahtjev za izdavanje UTU - Đurišić Petar

02/02/2016: Zahtjev za izdavanje UTU - Kaluđerović Ninoslav

02/02/2016: Izdati UTU - Uprava za sport i mlade

02/02/2016: Izdati UTU - Globarević Dragan

02/02/2016: Izdati UTU - Popović Milorad

01/02/2016: Izdati UTU - Jabučanin Božidar

01/02/2016: Spisak izdatih rješenja i podnesenih prijava trgovine i zanatstva

29/01/2016: Zahtjev za izdavanje upotrebne dozvole - Kojičić Tatjana

29/01/2016: Zahtjev za izdavanje UTU - Uprava za sport i mlade

29/01/2016: Izdati UTU - Gazivoda Marko

29/01/2016: Izdati UTU - Martex doo

29/01/2016: Izdati UTU - Prijestonica Cetinje

29/01/2016: Izdati UTU - Vučurović Slavica

28/01/2016: Zahtjev za izdavanje UTU - Vučurović Slavica

28/01/2016: Obavještenje za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za "Funkcionisanja objekta za proizvodnju sireva"

28/01/2016: Obavještenje za saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za "Poslovni objekat (skladištenje, servis, trgovina, ugostiteljstvo)"

27/01/2016: Rješenje donešeno po zahtjevu za slobodan pristup informacijama broj 02-030/16 UP1

27/01/2016: Zahtjev za izdavanje UTU - Gorović Milorad

22/01/2016: Izdata građevinska dozvola - Ćaćić Ivan

22/01/2016: Izdata građevinska dozvola - Jablan Nebojša

22/01/2016: Izdata građevinska dozvola - Kojičić Tatjana

22/01/2016: JEDINSTVENA LISTA KANDIDATA ZA IMENOVANJE ČLANOVA SAVJETA ZA SARADNJU LOKALNE SAMOUPRAVE I NEVLADINIH ORGANIZACIJA

22/01/2016: LISTA KANDIDATA ZA ČLANOVE SAVJETA ZA SARADNJU LOKALNE SAMOUPRAVE I NEVLADINIH ORGANIZACIJA

21/01/2016: Izdati UTU - Čelebić Goran

21/01/2016: Izdati UTU - Prijestonica Cetinje

21/01/2016: Izdati UTU - Jabučanin Vladislav

20/01/2016: Zahtjev za izdavanje UTU - Gazivoda Marko

19/01/2016: Javni poziv za predlaganje kandidata za izbor člana Etičke komisije za lokalne službenike i namještenike

19/01/2016: Izdati UTU - Direkcija za saobraćaj Crne Gore

18/01/2016: Izdati UTU - Prijestonica Cetinje

18/01/2016: Zahtjev za izdavanje UTU - Zečević Danilo

18/01/2016: Izdati UTU - Strugar Gabrijela

15/01/2016: JAVNI POZIV ZA NACRT ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA PRIJESTONICE ZA 2016. GODINU

14/01/2016: Izdati UTU - Ratković Ljubomir

13/01/2016: Rješenje donešeno po zahtjevu za slobodan pristup informacijama broj 013-004/15-UPI-93

12/01/2016: Zahtjev za izdavanje UTU - Ratković Ljubomir

12/01/2016: Obavještenje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za projekat "Funkcionisanje objekta za proizvodnju sireva"

11/01/2016: Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole - Dragojević Aleksandar

11/01/2016: Izdata građevinska dozvola - Pejović Vidosava

04/01/2016: Izdata upotrebna dozvola - M.R. Cetinje

31/12/2015: Spisak izdatih rješenja i podnesenih prijava trgovine i zanatstva

30/12/2015: EVIDENCIJA O PRISUSTVU ODBORNIKA SJEDNICAMA SKUPŠTINE I RADNIH TIJELA U 2015. GODINI

29/12/2015: Odluka o utvrđivanju Nacrta Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Prijestonice

29/12/2015: ODLUKA O IZMJENAMA ODLUKE O BUDŽETU PRIJESTONICE CETINJE ZA 2015. GODINU

29/12/2015: Rebalans 2015 - plan prihoda

29/12/2015: Rebalans 2015 - plan rashoda

29/12/2015: Rebalans 2015 - raspodjela po potrošačkim jedinicama

29/12/2015: ODLUKA O PRIVREMENOM FINANSIRANJU POTREBA BUDŽETA PRIJESTONICE CETINJE ZA PERIOD 01.01 DO 31.03.2016. GODINE

29/12/2015: PROGRAM RADA SKUPŠTINE PRIJESTONICE CETINJE ZA 2016. GODINU

29/12/2015: Odluka o izmjenama Odluke o korišćenju i naknadama za korišćenje opštinskih i nekategorisanih puteva i putnog zemljišta na teritoriji Prijestonice Cetinje

29/12/2015: Odluka o pristupanju Prijestonice Cetinje Jadransko-jonskoj Euroregiji

29/12/2015: Odluka o organizovanju Javne ustanove Centar za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom u Prijestonici

29/12/2015: Odluka o davanju saglasnosti za upis promjena i usklađivanje opštih akata Rukometnog kluba "Lovcen" Cetinje

29/12/2015: Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o učešću Prijestonice Cetinje u postupku kupoprodaje dijela imovine A.D. "Montenegro Modern Shoes" u stečaju

29/12/2015: Odluka o davanju saglasnosti na Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Društva sa ograničenom odgovornošću" Komunalno" Cetinje

29/12/2015: ODLUKA O O ZATVARANJU NESANITARNOG ODLAGALIŠTA OTPADA "VRTIJELJKA"

29/12/2015: ZAKLJUČAK O PRIHVATANJU IZVJEŠTAJA O STANJU IMOVINE PRIJESTONICE CETINJE ZA 2015. GODINU

29/12/2015: Odluka o razrješenju zamjenika člana Izborne komisije Prijestonice

29/12/2015: Odluka o imenovanju zamjenika člana Izborne komisije Prijestonice

29/12/2015: Odluka o razrješenju predsjednika Etičke komisije za lokalne službenike i namještenike

29/12/2015: Odluka o porezu na nepokretnosti

29/12/2015: Zaključak o prihvatanju informacija o obimu i strukturi privrednih djelatnosti na teritoriji Prijestonice Cetinje za 2015. godinu

29/12/2015: Zaključak o prihvatanju informacije o stanju u poljoprivredi na području Prijestonice Cetinje za 2015. godinu

29/12/2015: Zaključak o prihvatanju informacije o stanju vodoprivrede u ruralnom poručju Prijestonice Cetinje za 2015. godinu

29/12/2015: Zaključak o prihvatanju izvještaja o implementaciji aktivnosti Lokalnog plana akcije za mlade u Prijestonici Cetinje za 2015. godinu

29/12/2015: Zaključak o prihvatanju informacije o stanju i problemima u oblasti obrazovanja i vaspitanja u Prijestonici Cetinje

29/12/2015: Zahtjev za izdavanje UTU - Popović Niko

28/12/2015: Obavještenje za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za projekat "Rehabilitacija odlagališta Vrtijeljka na Cetinju"

28/12/2015: Izdati UTU - Državni arhiv Crne Gore

28/12/2015: Izdati UTU - Prijestonica Cetinje

28/12/2015: Izdati UTU - Prijestonica Cetinje

25/12/2015: Izdati UTU - Direkcija za investicije i razvoj

24/12/2015: Javni poziv za predlaganje predstavnika nevladinih organizacija za članove Savjeta za saradnju lokalne samouprave i nevladinih organizacija

24/12/2015: LISTA BLAGOVREMENIH I POTPUNIH PRIJEDLOGA KANDIDATA ZA ČLANOVE SAVJETA "RADIO I TELEVIZIJE CETINJE"

23/12/2015: Zahtjev za izdavanje upotrebne dozvole - Stanković Vojislav

23/12/2015: Zahtjev za izdavanje UTU - Savez udruženja boraca NOR-a i antifašista Crne Gore

23/12/2015: Zahtjev za izdavanje UTU - Strugar Gabrijela

23/12/2015: DNEVNI RED ZA XX SJEDNICU SKUPŠTINE PRIJESTONICE

23/12/2015: Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole - Kojičić Tatjana

23/12/2015: Izdati UTU - Drašković Marko

23/12/2015: Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole - Pejović Vidosava

22/12/2015: Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole - Perišić Milan

22/12/2015: Javni uvid na elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za poslovni objekat (skladištenje, servis, trgovina, ugostiteljstvo i proizvodne djelatnosti)

22/12/2015: Javni uvid za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu projekta "Funkcionisanje objekta za proizvodnju sireva"

21/12/2015: Zahtjev za izdavanje UTU - Perović Željko

21/12/2015: Izdati UTU - Fakultet likovnih umjetnosti

18/12/2015: Izdati UTU - Sekretarijat za kulturu

18/12/2015: Izdato odobrenje - MZ Njeguši

18/12/2015: Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole - Ćaćić Ivan

17/12/2015: Zahtjev za izdavanje UTU - Martex doo

16/12/2015: Spisak izdatih rješenja i podnesenih prijava trgovine i zanatstva

16/12/2015: Izdati UTU - Vuković Srđan

15/12/2015: Izdati UTU - Leković Gavrilo

14/12/2015: Zahtjev za izdavanje UTU - Milanović Kosta

14/12/2015: Zahtjev za izdavanje UTU - Mtel

14/12/2015: Zahtjev za izdavanje UTU - Direkcija za investicije i razvoj

14/12/2015: Obavještenje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za projekat rehabilitacije odlagališta "Vrtijeljka"

11/12/2015: Zahtjev za izdavanje UTU - Kašćelan Aleksandar

09/12/2015: Zahtjev za izdavanje upotrebne dozvole - "Solidarno" i "Lipa-ing"

09/12/2015: Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole - MZ Njeguši

08/12/2015: Obavještenje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za Poslovni objekat (skladištenje, servis, trgovina, ugostiteljstvo i proizvodne djelatnosti)

08/12/2015: Zahtjev za izdavanje UTU - MNNEWS DOO

04/12/2015: Zahtjev za izdavanje UTU - Čelebić Goran

03/12/2015: Izdato odobrenje - Prijestonica Cetinje

03/12/2015: Izdato odobrenje - Prijestonica Cetinje

03/12/2015: Izdato odobrenje - Prijestonica Cetinje

02/12/2015: Zahtjev za izdavanje UTU - Služba Menadžera

02/12/2015: Zahtjev za izdavanje UTU - Služba Menadžera

02/12/2015: Zahtjev za izdavanje UTU - Služba Menadžera

02/12/2015: Zahtjev za izdavanje UTU - Služba Menadžera

02/12/2015: Zahtjev za izdavanje UTU - Služba Menadžera

02/12/2015: Zahtjev za izdavanje UTU - Služba Menadžera

02/12/2015: Javni uvid za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za rehabilitaciju odlagališta "Vrtijeljka"

01/12/2015: Rješenje o odbijanju - Jovović Mirko

 

 

 

CDT_CrnaGora CDT_CrnaGora

#politikaCG @cetinjeme i #Ulcinja za partije po 50 hiljada, #Danilovgrad 40, #Berane 30, a #Mojkovac 28 hiljada https://t.co/wCF8WZXjbz

2 days, 6 hours ago Reply Retweet Favorite
boat_kormoran Boat Kormoran

RT @UtjehaME: @cetinjeme @MontenegroWines ... Skadarsko Jezero before some days http://t.co/yH6cMcVyML

6 days, 12 hours ago Reply Retweet Favorite