1. Najnovije vijesti
  2. Nova dokumenta

 

refresh

PROSTORNO - PLANSKA DOKUMENTACIJA >>>

UTU, GRAĐEVINSKE I UPOTREBNE DOZVOLE >>>

20/05/2015: Izdati UTU - Paović Ranko

20/05/2015: Javni uvid za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu projekta za izgradnju Eko hotela

19/05/2015: Izdata građevinska dozvola - "VOLI TRADE" D.O.O.

19/05/2015: Rješenje donešeno po zahtjevu za slobodan pristup informacijama br. 014-004/15-UPI-8

19/05/2015: Spisak izdatih rješenja i podnesenih prijava trgovine i zanatstva

18/05/2015: Izdati UTU - Strugar Miodrag

18/05/2015: Izdati UTU - Vučković Veljko

15/05/2015: Odluka o kreditnom zaduženju Prijestonice

14/05/2015: Izdati UTU - Martinović Jugoslav

13/05/2015: DNEVNI RED ZA XV SJEDNICU SKUPŠTINE PRIJESTONICE

12/05/2015: Izdati UTU - Vuković Srđan

12/05/2015: Zahtjev za izdavanje UTU - Pejaković Vaso

11/05/2015: Zahtjev za izdavanje UTU - Vučković Veljko

11/05/2015: Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole - Sjekloća Vicko

08/05/2015: Izdati UTU - Ražnatović Aleksandar

08/05/2015: Izdato odobrenje - Prijestonica Cetinje

08/05/2015: Izdato odobrenje - Prijestonica Cetinje

08/05/2015: Izdato odobrenje - Prijestonica Cetinje

07/05/2015: Zahtjev za izdavanje odobrenja - Direkcija za investicije i razvoj

07/05/2015: Zahtjev za izdavanje odobrenja - Direkcija za investicije i razvoj

07/05/2015: Zahtjev za izdavanje odobrenja - Direkcija za investicije i razvoj

07/05/2015: Zahtjev za izdavanje odobrenja - Direkcija za investicije i razvoj

07/05/2015: Zahtjev za izdavanje odobrenja - Direkcija za investicije i razvoj

07/05/2015: Zahtjev za izdavanje odobrenja - Direkcija za investicije i razvoj

07/05/2015: Zahtjev za izdavanje odobrenja - Direkcija za investicije i razvoj

07/05/2015: Zahtjev za izdavanje odobrenja - Direkcija za investicije i razvoj

07/05/2015: Zahtjev za izdavanje odobrenja - Direkcija za investicije i razvoj

07/05/2015: Zahtjev za izdavanje odobrenja - Direkcija za investicije i razvoj

05/05/2015: Zahtjev za izdavanje UTU - Adžić Radosav

04/05/2015: Izdati UTU - Mudreša Željko

04/05/2015: Zahtjev za izdavanje upotrebne dozvole - Mitrović Vladimir

30/04/2015: Zahtjev za izdavanje UTU - Gardašević Jovan

29/04/2015: Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole - VOLI TRADE D.O.O.

28/04/2015: Ugovor o zakupu građevinskog zemljišta između Prijestonice Cetinje i Tmušić Dejana

27/04/2015: Ugovor o zakupu građevinskog zemljišta između Prijestonice Cetinje i Martinović Čedomira

27/04/2015: Ugovor o zakupu građevinskog zemljišta između Prijestonice Cetinje i Ugrinovski Bobana

27/04/2015: Spisak izdatih rješenja i podnesenih prijava trgovine i zanatstva

27/04/2015: Zahtjev za izdavanje UTU - Mudreša Željko

24/04/2015: Zahtjev za izdavanje UTU - Paović Ranko

23/04/2015: Ugovor o zakupu građevinskog zemljišta između Prijestonice Cetinje i Vujović Branka

22/04/2015: Izdati UTU - MZ Rvaši

22/04/2015: Izdati UTU - Mitrović Senka

21/04/2015: Rješenje donešeno po zahtjevu za slobodan pristup informacijama broj 04-004/15-UP-I-2/2

21/04/2015: Rješenje donešeno po zahtjevu za slobodan pristup informacijama broj 04-004/15-UP-I-2/3

21/04/2015: Zahtjev za izdavanje UTU - Petričević Aleksandra

20/04/2015: Zahtjev za izdavanje UTU - Martinović Jugoslav

20/04/2015: Zahtjev za izdavanje UTU - Perović Dejan

20/04/2015: Izdati UTU - Pejović Vojislav

20/04/2015: Izdati UTU - Perović Dejan

20/04/2015: Izdato odobrenje - Ministarstvo rada i socijalnog staranja

16/04/2015: Izdati UTU - Jablan Nebojša

15/04/2015: Izdato odobrenje - Konatar Željko

15/04/2015: Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole - TP Lipska pećina

14/04/2015: Zahtjev za izdavanje UTU - Vuković Srđan

13/04/2015: Izdata upotrebna dozvola - Čirgić Adnan

09/04/2015: Program javne rasprave povodom Odluke o elementima za formiranje jediničnih cijena komunalne usluge, načina naplate i obračuna snadbijevanja vodom i odvođenja otpadnih voda

09/04/2015: Odluka o elementima za formiranje jediničnih cijena komunalne usluge, način naplate i obračuna snadbijevanja vodom i odvođenja otpadnih voda

09/04/2015: Izdati UTU - Pejović Vidosava

09/04/2015: Zahtjev za izdavanje UTU - Ražnatović Aleksandar

08/04/2015: Zahtjev za izdavanje UTU - Strugar Miodrag

08/04/2015: Spisak izdatih rješenja i podnesenih prijava trgovine i zanatstva

07/04/2015: Zahtjev za izdavanje odobrenja - JU Dnevni centar

06/04/2015: Izdati UTU - Banović Božidar

02/04/2015: Rješenje donešeno po zahtjevu za slobodan pristup informacijama br. 07-004/15-UPI-4

31/03/2015: Rješenje donešeno po zahtjevu za slobodan pristup informacijama br. 014-061/15-UP-3

31/03/2015: Spisak izdatih rješenja i podnesenih prijava trgovine i zanatstva

30/03/2015: Zahtjev za izdavanje UTU - Perović Dejan

25/03/2015: Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole - Direkcija za investicije 

25/03/2015: Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole - Direkcija za investicije 

25/03/2015: Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole - Direkcija za investicije 

25/03/2015: Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole - Direkcija za investicije 

25/03/2015: Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole - Direkcija za investicije 

25/03/2015: Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole - Direkcija za investicije 

25/03/2015: Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole - Direkcija za investicije 

25/03/2015: Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole - Direkcija za investicije 

25/03/2015: Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole - Direkcija za investicije 

25/03/2015: Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole - Direkcija za investicije 

24/03/2015: Izdati UTU - Ministarstvo kulture

24/03/2015: Zahtjev za izdavanje UTU - Jablan Nebojša

23/03/2015: Rješenje donešeno po zahtjevu za slobodan pristup informacijama broj 04-004/15-UP-I-18/2

23/03/2015: Zahtjev za izdavanje UTU - Banović Božidar

23/03/2015: Zahtjev za izdavanje UTU - Banović Veselin

23/03/2015: Zahtjev za izdavanje UTU - Mitrović Senka

20/03/2015: Rješenje donešeno po zahtjevu za slobodan pristup informacijama broj 04-004/15-13/2

20/03/2015: Izdato odobrenje - Bajović Marija

19/03/2015: Zahtjev za izdavanje upotrebne dozvole - Čirgić Adnan

19/03/2015: Zahtjev za izdavanje UTU - Pejović Vidosava

17/03/2015: Izdato odobrenje - Prijestonica Cetinje

17/03/2015: Izdato odobrenje - Stanojević Ivan

17/03/2015: Zahtjev za izdavanje odobrenja - Konatar Željko

17/03/2015: Rješenje donešeno po zahtjevu za slobodan pristup informacijama br. 013-061/15-UPI-2 

16/03/2015: Program javne rasprave povodom Nacrta Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o lokalnim administrativnim taksama

16/03/2015: Zahtjev za izdavanje UTU - Pejović Vojislav

16/03/2015: Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole - Direkcija za investicije

16/03/2015: Ugovor o zakupu građevinskog zemljišta između Prijestonice Cetinje i "Telenor" d.o.o. Podgorica 

12/03/2015: Dopunsko rješenje - Čirgić Adnan

11/03/2015: Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o lokalnim administrativnim taksama

11/03/2015: Ugovor o ustanovljenju  lične službenosti - pravo upotrebe (Ugovarač ad1 - Prijestonica Cetinje, Ugovarač ad2 - Zvicer Vukosava, Ugovarač ad3 - Zvicer Nenad)

11/03/2015: Spisak izdatih rješenja i podnesenih prijava trgovine i zanatstva

10/03/2015: Izdati UTU - "7 Hills"

10/03/2015: Zahtjev za izdavanje UTU - "7 Hills"

09/03/2015: Zahtjev za izdavanje odobrenja za građenje - Stanojević Ivan

Izvještaj o stanju uređenja prostora Prijestonice Cetinje za 2014.godinu

EVIDENCIJA O PRISUSTVU ODBORNIKA SJEDNICAMA SKUPŠTINE I RADNIH TIJELA ZA 2014. GODINU

06/03/2015: Zahtjev za izdavanje UTU - Ministarstvo kulture

04/03/2015: Izdati UTU - Špadijer Dragan

03/03/2015: Izdati UTU - CPC (pomoćni objekat 1)

03/03/2015: Izdati UTU - CPC (pomoćni objekat 2)

02/03/2015: Izdata upotrebna dozvola - Ed Cetinje

02/03/2015: Izdata upotrebna dozvola - Ed Cetinje

02/03/2015: Izdata upotrebna dozvola - Ed Cetinje

02/03/2015: Izdata upotrebna dozvola - Ed Cetinje

02/03/2015: Izdata upotrebna dozvola - Ed Cetinje 

02/03/2015: Izdata upotrebna dozvola - Ed Cetinje 

02/03/2015: Izdati UTU - Jovićević Mirko

02/03/2015: Odluka o davanju saglasnosti na Program rada DOO "Vodovod i kanalizacija - Cetinje" za 2015. godinu

02/03/2015: Odluka o potvrđivanju Odluke o privremenom obrazovanju Mjesne zajednice Bokovo

02/03/2015: Odluka o potvrđivanju Odluke o privremenom obrazovanju Mjesne zajednice Dobrska Župa

02/03/2015: Odluka o potvrđivanju Odluke o privremenom obrazovanju Mjesne zajednice Dobrsko selo

02/03/2015: Odluka o potvrđivanju Odluke o privremenom obrazovanju Mjesne zajednice Rijeka Crnojevića

02/03/2015: Odluka o potvrđivanju Odluke o privremenom obrazovanju Mjesne zajednice Gornji Ceklin

02/03/2015: Odluka o davanju saglasnosti na plan rada i finansijski plan Turističke organizacije Prijestonice Cetinje za 2015. godinu

02/03/2015: Zaključak o prihvatanju finansijskog izvještaja za 2014. godinu Turističke organizacije Prijestonice Cetinje

02/03/2015: Rješenje o razrješenju jednog člana Odbora za Statut i propise

02/03/2015: Rješenje o imenovanju jednog člana Odbora za Statit i propise 

02/03/2015: Rješenje o razrješenju jednog člana Odbora za međuopštinsku i međunarodnu saradnju

02/03/2015: Rješenje o imenovanju izvršnog direktora DOO "Vodovod i kanalizacija - Cetinje"

02/03/2015: Rješenje o imenovanju jednog člana Odbora za međuopštinsku i međunarodnu saradnju

02/03/2015: Zaključak o prihvatanju Izvještaja o stanju uređenja prostora Prijestonice Cetinje za 2014. godinu

02/03/2015: Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu za 2014. godinu JU Narodna biblioteka i čitaonica "Njegoš" Cetinje

02/03/2015: Zaključak o prihvatanju  Finansijskog izvještaja za 2014. godinu JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju u Prijestonici Cetinje

02/03/2015: Zaključak o prihvatanju Izvještaja o realizaciji plana i programa rada za 2014. godinu JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju u Prijestonici 

02/03/2015: Odluka o bratimljenju Cetinja i Mađagaja

02/03/2015: Rješenje o imenovanju izvršnog direktora DOO "Komunalno" Cetinje

02/03/2015: Odluka o potvrđivanju Odluke o privremenom obrazovanju Mjesne zajednice Stari Grad

02/03/2015: Odluka o potvrđivanju Odluke o privremenom obrazovanju Mjesne zajednice Bajice

02/03/2015: Odluka o potvrđivanju Odluke o privremenom obrazovanju Mjesne zajednice Dodoši

02/03/2015: Odluka o potvrđivanju Odluke o privremenom obrazovanju Mjesne zajednice Ljubotinjsko Građanska

02/03/2015: Odluka o potvrđivanju Odluke o privremenom obrazovanju Mjesne zajednice Drušići

02/03/2015: Odluka o potvrđivanju Odluke o privremenom obrazovanju Mjesne zajednice Gruda Donje Polje

02/03/2015: DNEVNI RED ZA XIV SJEDNICU SKUPŠTINE

02/03/2015: Zahtjev za izdavanje odobrenja za građenje - Bajović Marija

27/02/2015: Izdata upotrebna dozvola - Turistička organizacija Prijestonice Cetinje

26/02/2015: Registar spomen obilježja na teritoriji Prijestonice Cetinje

25/02/2015: Rješenje o odbijanju zahtjeva za slobodan pristup informacijama broj 04-004/15-UP-I-13/2

24/02/2015: Izdati UTU - Moštrokol Neđeljko

24/02/2015: Izdati UTU - Petrović Branislav

19/02/2015: Zahtjev za izdavanje UTU - Jabučanin Božidar

18/02/2015: Zahtjev za izdavanje dopunske građevinske dozvole - Čirgić Adnan

18/02/2015: Zahtjev za izdavanje UTU - Petrović Branislav

17/02/2015: Zahtjev za izdavanje UTU - Crnogorska pravoslavna crkva

16/02/2015: Izdati UTU - Perišić Milan

16/02/2015: Izdati UTU - TP Lipska pećina

13/02/2015: Rješenje donešeno po zahtjevu za slobodan pristup informacijama broj 03-061/15-UPI 1

22/01/2015: Poziv na tender za nabavku i instalaciju prozora u okviru pilot projekta na Cetinju

13/01/2015: Konkurs za dodjelu stipendija za studijsku godinu 2014/15.
23/12/2014: Analiza načina sakupljanja, prevoza i tretmana otpada iz prijestonice Cetinje i priprema Idejnog riješenja i tenderske dokumentacije za rehabilitaciju odlagališta „Vrtijeljka”

23/12/2014: Analysis of the Way of Collection, Transport and Treatment of Waste from Old Royal Capital Cetinje and Preparation of Conceptual Design and Tender Documents for the Rehabilitation of “Vrtijeljka” Dumpsite 

12/12/2014: Aneks br. 1 Ugovora o zakupu poslovnog prostora između Prijestonice Cetinje i Udruženja boraca NOR-a i antifašista Prijestonice Cetinje

10/12/2014: Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Prijestonice Cetinje - javni poziv

08/12/2014: Izmjene i dopune Plana javnih nabavki za 2014. godinu

04/12/2014: Program održavanja javne rasprave o nacrtu Odluke o Budžetu Prijestonice Cetinje za 2015. godinu

04/12/2014: Nacrt Odluke o Budžetu Prijestonice Cetinje za 2015. godinu

04/12/2014: Odluka o izboru najpovoljnije ponude (rasvjeta ispred Biljarde i Ćipura)

04/12/2014: Odluka o obustavljanju postupka javne nabavke (održavanje gradskih i prigradskih ulica)

04/12/2014: Odluka o obustavljanju postupka javne nabavke (održavanje lokalnih i nekategorisanih puteva)

01/12/2014: Program održavanja javne rasprave o nacrtu Odluke o visini, načinu obračunavanja i plaćanja članskog dopinosa Turističkoj organizaciji Prijestonice Cetinje

01/12/2014: Zaključak o članskom doprinosu Turističkoj organizaciji Prijestonice Cetinje

01/12/2014: Nacrt Odluke o visini, načinu obračunavanja i plaćanja članskog dopinosa Turističkoj organizaciji Prijestonice Cetinje

28/11/2014: Odluka o obustavljanju postupka javne nabavke (oprema za senzornu sobu)

27/11/2014: Odluka o davanju saglasnosti o izmjenama i dopunama Statuta JU Narodna biblioteka i čitaonica "Njegoš"

27/11/2014: Odluka o izmjenama Odluke o završnom računu Budžeta Prijestonice Cetinje za 2013. godinu

27/11/2014: Odluka o utvrđivanju nacrta Odluke o izmjenama Statuta Prijestonice Cetinje

19/11/2014: Zahtjev za dostavljanje šopingom (održavanje motornih vozila)

19/11/2014: Zahtjev za dostavljanje šopingom (gume za motorna vozila)

20/11/2014: Skupština Prijestonice Cetinje: Poziv nevladinim organizacijama

19/11/2014: Program održavanja javne rasprave o nacrtu Detaljnog urbanističkog plana "Bajice"

19/11/2014: Program održavanja javne rasprave o nacrtu Detaljnog urbanističkog plana "Humci"

19/11/2014: Odluka o utvrđivanju nacrta Detaljnog urbanističkog plana "Bajice"

19/11/2014: Odluka o utvrđivanju nacrta Detaljnog urbanističkog plana "Humci"

17/11/2014: Saziv za XII sjednicu Skupštine Prijestonice Cetinje

11/11/2014: Javni poziv za osnivačku skupštinu Privrednog kluba Prijestonice Cetinje

11/11/2014: Nacrt Odluke o osnivanju Privrednog kluba Prijestonice Cetinje

11/11/2014: Nacrt Statuta Privrednog kluba Prijestonice Cetinje

05/11/2014: Ugovor o nabavci roba (lož ulje)

31/10/2014: Odluka o imenovanju člana Upravnog odbora Javne ustanove Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju u Prijestonici Cetinje

31/10/2014: Odluka o razrješenju člana Upravnog odbora Javne ustanove Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju u Prijestonici Cetinje

31/10/2014: Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o stipendiranju studenata

31/10/2014: Odluka o donošenju Lokalnog plana za unapređenje socijalne inkluzije / razvoj lokalnih socijalnih usluga-servisa Prijestonice Cetinje 2013 - 2017. godina

31/10/2014: Odluka o davanju nepokretnosti - stambenog prostora na korišćenje bez nadoknade

31/10/2014: Odluka o stavljanju van snage Odluke o prodaji nepokretnosti neposrednom pogodbom Kapičić Vasiliju

31/10/2014: Odluka o izmjeni Odluke o ustupanju nepokretnosti na korišćenje

31/10/2014: Odluka o prenosu prava raspolaganja nepokretnostima bez nadoknade u KO "Cetinje I"

31/10/2014: Program podizanja spomen - obilježja na teritoriji Prijestonice Cetinje

31/10/2014: Odluka o davanju saglasnosti na Statut Društva sa ograničenom odgovornošću "Vodovod i kanalizacija Cetinje"

31/10/2014: Odluka o davanju saglasnosti na Statut Društva sa ograničenom odgovornošću "Komunalno Cetinje"

31/10/2014: Odluka o davanju saglasnosti na Statut Društva sa ograničenom odgovornošću "Sportski centar Cetinje"

31/10/2014: Odluka o pristupanju izmjena Statuta Prijestonice Cetinje

ilickovic1 Mio Ilickovic

@cetinjeme Ko bi rekao da su sadasnje generacije potomci ovih junaka!

5 hours, 46 minutes ago Reply Retweet Favorite
ilickovic1 Mio Ilickovic

@cetinjeme Rekonstrucija?Treba znati rusiti na pr po Balsica pazaru!Ukloniti Plakate erkodis aparati napisi firme po zidovima kuca izlozima!

5 hours, 48 minutes ago Reply Retweet Favorite
alinekardashian Kourtney

RT @cetinjeme: Istorijsko jezgro - Park Ivana Crnojevića; Ćipur; Trg revolucije #Cetinje #visitcetinje http://t.co/oy9eP0dUoJ

1 day, 9 hours ago Reply Retweet Favorite