1. Najnovije vijesti
  2. Nova dokumenta

 

refresh

PROSTORNO - PLANSKA DOKUMENTACIJA >>>

UTU, GRAĐEVINSKE I UPOTREBNE DOZVOLE >>>

15/05/2014: Javni poziv za realizaciju Mentoring programa 2014. - uputstvo za implementaciju

15/05/2014: Javni poziv za realizaciju Mentoring programa 2014. - prijavni formular

15/05/2014: Javni poziv za realizaciju Mentoring programa 2014.

14/05/2014: Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača (prodaja nepokretnosti)

12/05/2014: Sekretarijat za socijalnu politiku i mlade - vodič za pristup informacijama

11/05/2014 - Analitičke kartice u periodu 05/05 - 10/05

11/05/2014 - Izvještaj u periodu 05/05 - 10/05

05/05/2014 - Analitićke kartice u periodu 28/04 - 03/05

05/05/2014 - Izvještaj u periodu 28/04 - 03/05

29/04/2014 - Analitičke kartice u periodu 21/04 - 26/04

29/04/2014 - Izvještaj u periodu 21/04 - 26/04

25/04/2014: Javni poziv za prodaju nepokretnosti (aukcijom)

22/04/2014 - Analitičke kartice u periodu 14/04 - 19/04

22/04/2014 - Izvještaj u periodu 14/04 - 19/04

14/04/2014 - Analitičke kartice u periodu 07/04 - 12/04

14/04/2014 - Izvještaj u periodu 07/04 - 12/04

09/04/2014: Lokalni energetski plan Prijestonice Cetinje 2014 - 2024.

07/04/2014 - Analitičke kartice u periodu 25/03 - 04/04

07/04/2014 - Izvještaj u periodu 25/03 - 04/04

01/04/2014: Odluka o postavljanju, građenju i uklanjanju montažnih objekata privremenog karaktera na teritoriji Prijestonice Cetinje

01/04/2014: Odluka o postavljanju odnosno građenju i uklanjanju pomoćnih objekata na teritoriji Prijestonice Cetinje

01/04/2014: Odluka o postavljanju odnosno građenju i uklanjanju pristupnih rampi, liftova i sličnih objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom na teritoriji Prijestonice Cetinje

01/04/2014: Odluka o izmjeni Odluke o uslovima i postupku davanja u zakup građevinskog zemljišta

01/04/2014: Odluka o donošenju Prostorno - urbanističkog plana Prijestonice Cetinje

01/04/2014: Odluka o prodaji nepokretnosti neposrednom pogodbom Mudreša Vasku

01/04/2014: Odluka o prodaji nepokretnosti neposrednom pogodbom Gagović Arseniju i Gagović Predragu

01/04/2014: Izvještaj o stanju u oblasti uređenja prostora Prijestonice Cetinje za 2013. godinu

01/04/2014: Zaključak o prihvatanju  Informacije o zdravstvenim uslugama na teritoriji Prijestonice Cetinje za 2013. godinu

01/04/2014: Zaključak o prihvatanju Informacije o rodnoj ravnopravnosti na teritoriji Prijestonice Cetinje za 2013. godinu

01/04/2014: Zaključak o prihvatanju Informacije o stanju i problemima u oblasti socijalne i dječje zaštite na teritoriji Prijestonice Cetinje za 2013. godinu

01/04/2014: Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu JP„Sportski centar Cetinje“ za 2013. godinu

01/04/2014: Odluka o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta

01/04/2014: Odluka o izgradnji lokalnih objekata od opšteg interesa na teritoriji Prijestonice Cetinje

01/04/2014: Odluka o imenovanju zamjenika predsjednika Izborne komisije Prijestonice Cetinje

01/04/2014: Odluka o razrješenju zamjenika predsjednika Izborne komisije Prijestonice Cetinje

01/04/2014: Odluka o imenovanju člana  Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću „Komunalno“ Cetinje

01/04/2014: Odluka o imenovanju člana Upravnog odbora Javne ustanove Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju u Prijestonici Cetinje

01/04/2014: Odluka o donošenju Lokalnog energetskog plana Prijestonice Cetinje za period od 2014 – 2024. godine

01/04/2014: Odluka o davanju saglasnosti na Program rada Javnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ - Cetinje za 2014. godinu

01/04/2014: Odluka o davanju saglasnosti na Program rada Javnog komunalnog preduzeća Cetinje za 2014. godinu

01/04/2014: Odluka o davanju saglasnosti na Plan rada d.o.o. „Sportski centar Cetinje“ sa finansijskim planom za 2014. godinu

01/04/2014: Odluka o davanju saglasnosti na Program rada Javne ustanove Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju u Prijestonici Cetinje za 2014. godinu

01/04/2014: Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Javne ustanove Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju u Prijestonici Cetinje za 2014. godinu

27/03/2014: Budžet Prijestonice Cetinje za 2014. godinu – raspodjela po potrošačkim jedinicama

27/03/2014: Budžet Prijestonice Cetinje za 2014. godinu – plan rashoda

27/03/2014: Budžet Prijestonice Cetinje za 2014. godinu – plan prihoda

27/03/2014: Odluka o Budžetu Prijestonice Cetinje za 2014. godinu

27/03/2014: Izmjene i dopune Plana javnih nabavki za 2014. godinu

17/03/2014: Ugovor o prodaji nepokretnosti

17/03/2014: Saziv za V sjednicu Skupštine Prijestonice Cetinje

04/03/2014: Plan javnih nabavki za 2014. godinu

03/03/2014 - Design and build of the sewerage network in the Old Royal Capital Cetinje - Questions and Answers / Addendum / Clarifications

izdatarjesenja1


lovcenbanner

elladvornik Ella Dvornik

RT @SEEbiz_: cetinjski Royal Music Festival posvećen Dinu Dvorniku http://t.co/SJgYKM9qOK #cetinje @elladvornik #dinodvornik @cetinjeme

1 day, 20 hours ago Reply Retweet Favorite
cetinjeme Prijestonica Cetinje

RT @SEEbiz_: cetinjski Royal Music Festival posvećen Dinu Dvorniku http://t.co/SJgYKM9qOK #cetinje @elladvornik #dinodvornik @cetinjeme

2 days, 1 hour ago Reply Retweet Favorite
SEEbiz_ SEEbiz

cetinjski Royal Music Festival posvećen Dinu Dvorniku http://t.co/SJgYKM9qOK #cetinje @elladvornik #dinodvornik @cetinjeme

2 days, 1 hour ago Reply Retweet Favorite