1. Najnovije vijesti
  2. Nova dokumenta

 

refresh

14/04/2014 - Analitičke kartice u periodu 07/04 - 12/04

14/04/2014 - Izvještaj u periodu 07/04 - 12/04

07/04/2014 - Analitičke kartice u periodu 25/03 - 04/04

07/04/2014 - Izvještaj u periodu 25/03 - 04/04

01/04/2014: Odluka o postavljanju, građenju i uklanjanju montažnih objekata privremenog karaktera na teritoriji Prijestonice Cetinje

01/04/2014: Odluka o postavljanju odnosno građenju i uklanjanju pomoćnih objekata na teritoriji Prijestonice Cetinje

01/04/2014: Odluka o postavljanju odnosno građenju i uklanjanju pristupnih rampi, liftova i sličnih objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom na teritoriji Prijestonice Cetinje

01/04/2014: Odluka o izmjeni Odluke o uslovima i postupku davanja u zakup građevinskog zemljišta

01/04/2014: Odluka o donošenju Prostorno - urbanističkog plana Prijestonice Cetinje

01/04/2014: Odluka o prodaji nepokretnosti neposrednom pogodbom Mudreša Vasku

01/04/2014: Odluka o prodaji nepokretnosti neposrednom pogodbom Gagović Arseniju i Gagović Predragu

01/04/2014: Izvještaj o stanju u oblasti uređenja prostora Prijestonice Cetinje za 2013. godinu

01/04/2014: Zaključak o prihvatanju  Informacije o zdravstvenim uslugama na teritoriji Prijestonice Cetinje za 2013. godinu

01/04/2014: Zaključak o prihvatanju Informacije o rodnoj ravnopravnosti na teritoriji Prijestonice Cetinje za 2013. godinu

01/04/2014: Zaključak o prihvatanju Informacije o stanju i problemima u oblasti socijalne i dječje zaštite na teritoriji Prijestonice Cetinje za 2013. godinu

01/04/2014: Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu JP„Sportski centar Cetinje“ za 2013. godinu

01/04/2014: Odluka o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta

01/04/2014: Odluka o izgradnji lokalnih objekata od opšteg interesa na teritoriji Prijestonice Cetinje

01/04/2014: Odluka o imenovanju zamjenika predsjednika Izborne komisije Prijestonice Cetinje

01/04/2014: Odluka o razrješenju zamjenika predsjednika Izborne komisije Prijestonice Cetinje

01/04/2014: Odluka o imenovanju člana  Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću „Komunalno“ Cetinje

01/04/2014: Odluka o imenovanju člana Upravnog odbora Javne ustanove Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju u Prijestonici Cetinje

01/04/2014: Odluka o donošenju Lokalnog energetskog plana Prijestonice Cetinje za period od 2014 – 2024. godine

01/04/2014: Odluka o davanju saglasnosti na Program rada Javnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ - Cetinje za 2014. godinu

01/04/2014: Odluka o davanju saglasnosti na Program rada Javnog komunalnog preduzeća Cetinje za 2014. godinu

01/04/2014: Odluka o davanju saglasnosti na Plan rada d.o.o. „Sportski centar Cetinje“ sa finansijskim planom za 2014. godinu

01/04/2014: Odluka o davanju saglasnosti na Program rada Javne ustanove Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju u Prijestonici Cetinje za 2014. godinu

01/04/2014: Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Javne ustanove Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju u Prijestonici Cetinje za 2014. godinu

27/03/2014: Budžet Prijestonice Cetinje za 2014. godinu – raspodjela po potrošačkim jedinicama

27/03/2014: Budžet Prijestonice Cetinje za 2014. godinu – plan rashoda

27/03/2014: Budžet Prijestonice Cetinje za 2014. godinu – plan prihoda

27/03/2014: Odluka o Budžetu Prijestonice Cetinje za 2014. godinu

17/03/2014: Ugovor o prodaji nepokretnosti

17/03/2014: Saziv za V sjednicu Skupštine Prijestonice Cetinje

03/03/2014 - Design and build of the sewerage network in the Old Royal Capital Cetinje - Questions and Answers / Addendum / Clarifications

lovcenbanner

cetinjeme Prijestonica Cetinje

Ulica Jaroslava Čermaka, večeras http://t.co/afpuINDdzp

2 days, 14 hours ago Reply Retweet Favorite
cetinjeme Prijestonica Cetinje

RT @EUOdborCG: članovi #OEI održali tribinu u Gimnaziji i sastanak sa rukovodstvom @Prijestonice @cetinjeme http://t.co/4yTG3mYPWo

4 days, 19 hours ago Reply Retweet Favorite
cetinjeme Prijestonica Cetinje

Đakomo Skoti posjetio Prijestonicu Cetinje http://t.co/XfZXskgeLW

4 days, 19 hours ago Reply Retweet Favorite