1. Latest news
  2. Documents

 

refresh

PROSTORNO - PLANSKA DOKUMENTACIJA >>>

UTU, GRAĐEVINSKE I UPOTREBNE DOZVOLE >>>

17/02/2017: Javni poziv za besplatno učenje turskog jezika

17/02/2017: Prijavni formular za učenje turskog jezika

17/02/2017: Spisak izdatih rješenja i podnesenih prijava trgovine i zanatstva

14/02/2017: Zahtjev za izdavanje UTU - Nenezić Božidar

14/02/2017: Rješenje donešeno po zahtjevu za slobodan pristup informacijama broj 03-004/17-UPI-3

14/02/2017: Lokalni akcioni plan biodiverziteta Prijestonice Cetinje 2016-2020. godine

14/02/2017: Obavještenje o davanju saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za projekat "Lokalni objekat od opšteg interesa-objekat ruralnog razvoja"

13/02/2017: Rješenje donešeno po zahtjevu za slobodan pristup informacijama broj 03-004/17-UPI-2

13/02/2017: Dani otvorenih vrata

13/02/2017: Dopuna UTU - DOO Vodovod i kanalizacija Cetinje

13/02/2017: Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole - Krivokapić Radomir i Milorad

13/02/2017: Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole - Direkcija za investicije i razvoj

10/02/2017: Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole - Direkcija za saobraćaj

10/02/2017: Izdati UTU - Direkcija za saobraćaj

07/02/2017: Dopuna UTU - Direkcija za investicije i razvoj

07/02/2017: Izdati UTU - Vuković Saša 1

07/02/2017: Izdati UTU - Vuković Saša 2

06/02/2017: Rješenje donešeno po zahtjevu za slobodan pristup informacijama broj 04-004/17-UP-I-3

06/02/2017: Javni poziv za davanje u zakup građevinskog zemljišta

06/02/2017: Zahtjev za izdavanje UTU - Vuković Saša 1

06/02/2017: Zahtjev za izdavanje UTU - Vuković Saša 2

03/02/2017: Zahtjev za izdavanje UTU - Vukić Ivan

02/02/2017: Spisak izdatih rješenja i podnesenih prijava trgovine i zanatstva

02/02/2017: Izdata građevinska dozvola - Martinović Lidija

02/02/2017: Izdati UTU - Slobodan Čavor

01/02/2017: Ugovor o prodaji između Prijestonice Cetinje i Popović Nika

01/02/2017: Ugovor o prodaji između Prijestonice Cetinje i Milošević Branka

31/01/2017: Izdati UTU - Direkcija za investicije i razvoj

31/01/2017: Izdata građevinska dozvola - Đurišić Vlatko

31/01/2017: Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole - Martinović Lidija

31/01/2017: Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole - Perović Željko

27/01/2017: Izdati UTU - Slobodan Čavor

27/01/2017: Zahtjev za izdavanje UTU - Huter Savo

26/01/2017: Zahtjev za izdavanje UTU - Direkcija za investicije i razvoj

25/01/2017: Izdata građevinska dozvola - Tomašević Dobrivoje

24/01/2017: Izdati UTU - Đurović Vasiljka 1

24/01/2017: Izdati UTU - Đurović Vasiljka 2

24/01/2017: Zahtjev za izdavanje UTU - Čavor Slobodan

24/01/2017: Zahtjev za izdavanje UTU - Đuričić Ljiljana

24/01/2017: Zahtjev za izdavanje UTU - Slobodan Čavor

23/01/2017: Zahtjev za izdavanje UTU - Prima Car

23/01/2017: Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole - Direkcija za investicije i razvoj

19/01/2017: Javni poziv za valorizaciju građevinskog zemljišta kroz izgradnju stambenog objekta na Cetinju po modelu javno-privatnog partnerstva

18/01/2017: Obavještenje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za projekat "Lokalni objekat od opšteg interesa-objekat ruralnog razvoja za potrebe poljoprivrede"

18/01/2017: Obavještenje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za projekat "Poslovno stambeni objekat"

18/01/2017: Obavještenje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za projekat "Privremeni objekat-skladište za smještaj naftnog gasa"

18/01/2017: Obavještenje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za projekat "Rekonstrukcija poslovnog objekta-Tehnički pregled vozila"

18/01/2017: Javna rasprava o Master planu gasifikacije Crne Gore

17/01/2017: Izdati UTU - Ivanović Đorđe i Marko

17/01/2017: Izdati UTU - Ivanović Rajko

17/01/2017: Obavještenje o Odluci o privremenom finansiranju budžetskih potreba Prijestonice za period januar-mart 2017. godine

17/01/2017: Spisak izdatih rješenja i podnesenih prijava trgovine i zanatstva

17/01/2017: Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole - Vuković Srđan

17/01/2017: Izdata građevinska dozvola - Jovićević Đorđije

13/01/2017: Izdato odobrenje - Mitrović Vlado

12/01/2017: Izdati UTU - Đorđe Belada

12/01/2017: Izdati UTU - Poček Vojo

12/01/2017: Obavještenje da je nosiocu projekta Društvu za telekomunikacije "MTEL" d.o.o. iz Podgorice doneseno Rješenje

12/01/2017: Obavještenje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za projekat "Privremeni montažni objekat za servis autobusa"

10/01/2017: Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole - Terrae car

10/01/2017: Lokalni plan upravljanja komunalnim i neopasnim građevinskim otpadom Prijestonice Cetinje za period 2016 - 2020. god.

31/12/2016: EVIDENCIJA O PRISUSTVU ODBORNIKA SJEDNICAMA SKUPŠTINE I RADNIH TIJELA U 2016. GODINI

29/12/2016: Godišnji plan i program upravljanja TP Lipska pećina za 2016. godinu

29/12/2016: ODLUKA O IZMJENAMA ODLUKE O BUDŽETU PRIJESTONICE CETINJE ZA 2016. GODINU

29/12/2016: ODLUKA O PRIVREMENOM FINANSIRANJU POTREBA BUDŽETA PRIJESTONICE CETINJE ZA PERIOD 01.01 DO 31.03.2017. GODINE

29/12/2016: PROGRAM RADA SKUPŠTINE PRIJESTONICE CETINJE ZA 2017. GODINU

29/12/2016: Odluka o naknadi za rad odbornika u Skupštini Prijestonice Cetinje

29/12/2016: Odluka o obrazovanju Službe Skupštine

29/12/2016: Odluka o dopuni Odluke o obrazovanju radnih tijela Skupštine

29/12/2016: Odluka o davanju na korišćenje poslovnog prostora Savezu sindikata Crne Gore - Opštinskom sindikalnom povjereništvu Cetinje bez naknade

29/12/2016: Odluka o davanju na korišćenje poslovnog prostora NVO UBNOR i antifašista Prijestonice Cetinje bez naknade

29/12/2016: Odluka o davanju saglasnosti da se na Perunović Slavku izvrši upis prava svojine na stanu u naselju "IV Jul"

29/12/2016: Odluka o prodaji nepokretnosti neposrednom pogodbom Popović Marku i Popović Niku

29/12/2016: Odluka o prodaji nepokretnosti neposrednom pogodbom Milošević Branku radi dokompletiranja UP 68

29/12/2016: Odluka o prodaji nepokretnosti neposrednom pogodbom Milošević Branku radi dokompletiranja UP 70

29/12/2016: Odluka o davanju saglasnosti na Program rada d.o.o. "Vodovod i kanalizacija - Cetinje" za 2016. godinu

29/12/2016: Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu d.o.o. "Vodovod i kanalizacija - Cetinje" za 2015. godinu

29/12/2016: Odluka o usvajanju Lokalnog plana upravljanja komunalnim i neopasnim građevinskim otpadom Prijestonice Cetinje za period 2016-2020. godine

29/12/2016: Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o regulisanju saobraćaja na teritoriji Prijestonice Cetinje

29/12/2016: Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o vodosnabdijevanju na području Prijestonice Cetinje

29/12/2016: Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o odvođenju i prečišćavanju fekalnih voda sa područja grada

29/12/2016: Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o sakupljanju i odvođenju atmosferskih voda sa područja grada

29/12/2016: Zaključak o prihvatanju Izvještaja o stanju uređenja prostora Prijestonice Cetinje za 2016. godinu

29/12/2016: Zaključak o prihvatanju Izvještaja o stanju imovine Prijestonice za 2016. godinu

29/12/2016: Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu za 2015. godinu DOO "Sportski centar Cetinje"

29/12/2016: Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu Etičke komisije za lokalne službenike i namještenike za 2016. godinu

29/12/2016: Zaključak o prihvatanju Informacije o stanju i problemima iz oblasti obrazovanja i vaspitanja u Prijestonici Cetinje za 2015-2016. godinu

29/12/2016: Zaključak o prihvatanju Informacije o realizaciji aktivnosti po pitanju omladinske politike na teritoriji Prijestonice Cetinje za 2016. godinu

29/12/2016: Zaključak o prihvatanju Informacije o obimu i strukturi privrednih djelatnosti na teritoriji Prijestonice Cetinje za 2016. godinu

29/12/2016: Zaključak o prihvatanju Informacije o stanju poljoprivrede na području Prijestonice za 2016. godinu

29/12/2016: Zaključak o prihvatanju Informacije o stanju vodoprivrede u ruralnom području Prijestonice Cetinje za 2016. godinu

29/12/2016: Rješenje o razrješenju predsjednika Odbora za finansije i privredni razvoj

29/12/2016: Rješenje o imenovanju predsjednika Odbora za finansije i privredni razvoj

29/12/2016: Rješenje o razrješenju jednog člana Odbora za izbor i imenovanja

29/12/2016: Rješenje o imenovanju jedne članice Odbora za izbor i imenovanja

29/12/2016: Rješenje o razrješenju jednog člana Odbora za međuopštinsku i međunarodnu saradnju

29/12/2016: Rješenje o imenovanju jedne članice Odbora za međuopštinsku i međunarodnu saradnju

29/12/2016: Rješenje o razrješenju jednog člana Savjeta za razvoj seoskog područja

29/12/2016: Rješenje o imenovanju jednog člana Savjeta za razvoj seoskog područja

29/12/2016: Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole - Pajović Zoran

28/12/2016: Zahtjev za odobrenje - Mitrović Vlado

27/12/2016: Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole - Đurišić Vlatko

27/12/2016: Zahtjev za izdavanje UTU - Tatar Zdravko

26/12/2016: Izdati UTU - Lipovina Gojko

26/12/2016: Izdati UTU - Veliša Kapa 1

26/12/2016: Izdati UTU - Veliša Kapa 2

23/12/2016: Zahtjev za izdavanje UTU - Đurović Vase 1

23/12/2016: Zahtjev za izdavanje UTU - Đurović Vase 2

23/12/2016: Zahtjev za izdavanje UTU - Đurović Vase 3

23/12/2016: Izdata upotrebna dozvola - Hočko Sulejman

23/12/2016: Zahtjev za izdavanje odobrenja - Čavor Slobodan

22/12/2016: Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole - SKYMONT

22/12/2016: Zahtjev za izdavanje odobrenja - Knežević Zoran

22/12/2016: Spisak izdatih rješenja i podnesenih prijava trgovine i zanatstva

22/12/2016: Zahtjev za izdavanje UTU - Milanović Kosta

22/12/2016: Zahtjev za izdavanje UTU - Vuksanović Boško

21/12/2016: Zahtjev za izdavanje UTU - Direkcija za investicije i razvoj 1

21/12/2016: Zahtjev za izdavanje UTU - Direkcija za investicije i razvoj 2

21/12/2016: Zahtjev za izdavanje UTU - Ivanović Đorđe i Marko

21/12/2016: Zahtjev za izdavanje UTU - Ivanović Rajko

21/22/2016: Rješenje donešeno po zahtjevu za slobodan pristup informacijama br. 03-004/16-UPI-29

20/12/2016: Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole - Perović Željko

20/12/2016: DNEVNI RED ZA XXVI SJEDNICU SKUPŠTINE PRIJESTONICE

20/12/2016: Zahtjev za izdavanje UTU - Đorđe Belada

19/12/2016: Izdata građevinska dozvola - MARTEX

19/12/2016: Izdati UTU - Martinović Ivan

19/12/2016: Izdata građevinska dozvola - MEDITERANEA

19/12/2016: Obavještenje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za projekat "Vinarije i pomoćnog objekta"

19/12/2016: Obavještenje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za projekat bazne stanice mobilne telefonije "CT10 Hotel Grand"

16/12/2016: Zahtjev za izdavanje UTU - Direkcija za saobraćaj

15/12/2016: Izdati UTU - Đurović Zoran

14/12/2016: Izdati UTU - D.O.O. HUMCI

14/12/2016: Izdati UTU - Pravilović Željko

14/12/2016: Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole - Tomašević Dobrivoje

12/12/2016: Zahtjev za izdavanje UTU - Martinović Ivan

09/12/2016: Izdata građevinska dozvola - MM Ribarstvo

08/12/2016: Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole - MM Ribarstvo

07/12/2016: Zahtjev za izdavanje UTU - Lipovina Gojko

07/12/2016: Izdati UTU - Mitrović Vlado

06/12/2016: Zahtjev za izdavanje UTU - Pravilović Željko

06/12/2016: Obavještenje da je potrebna procjena uticaja na životnu sredinu za projekat bazne stanice mobilne telefonije "CT10 hotel Grand"

02/12/2016: Zahtjev za izdavanje UTU - Poček Vojo

02/12/2016: Zaključak o odbacivanju - Kašćelan Đorđije

02/12/2016: Izdati UTU - Vodovod i kanalizacija Cetinje

02/12/2016: Obavještenje da je nosiocu projekta Direkciji za investicije i razvoj Prijestonice Cetinje donijeto Rješenje

01/12/2016: Spisak izdatih rješenja i podnesenih prijava trgovine i zanatstva

01/12/2016: Odluka o davanju saglasnosti na Rješenje o prestanku mandata zamjenika Gradonačelnika Prijestonice Cetinje

01/12/2016: Odluka o prenosu prava raspolaganja na nepokretnosti Osnovnom sudu u Cetinju i Osnovnom državnom tužilaštvu u Cetinju

01/12/2016: Odluka o prenosu prava svojine na nepokretnosti Udruženju penzionera Cetinje

01/12/2016: Odluka o prodaji nepokretnosti neposrednom pogodbom Mijailović Ljubici

01/12/2016: Odluka o prodaji nepokretnosti neposrednom pogodbom Milošević Branku

01/12/2016: Odluka o ustupanju dijela potraživanja Janković Ljiljani iz Cetinja prilikom isplate potraživanja Prijestonice Cetinje prema stečajnom dužniku "Elektrodistibucija Obod" AD u stečaju

01/12/2016: Odluka o osnivanju muškog košarkaskog kluba "Lovćen 1947"

01/12/2016: Odluka o razrješenju člana Odbora direktora d.o.o "Komunalno" Cetinje

01/12/2016: Odluka o imenovanju člana Odbora direktora d.o.o "Komunalno" Cetinje

01/12/2016: Odluka o razrješenju člana Odbora direktora d.o.o "Sportski centar Cetinje"

01/12/2016: Odluka o imenovanju člana Odbora direktora d.o.o "Sportski centar Cetinje"

01/12/2016: Odluka o davanju saglasnosti na Rješenje o imenovanju zamjenika Gradonačelnika Prijestonice Cetinje

 

 

 

 

 

 

IZBORI16

cetinjeme Prijestonica Cetinje

RT @EseJapan: Goes on and on: Lake Skadar, #Montenegro https://t.co/DsqcS119tD

3 days, 3 hours ago Reply Retweet Favorite
cetinjeme Prijestonica Cetinje

RT @EseJapan: Peace: Rijeka Crnojevića, Skadar lake, #Montenegro https://t.co/UQ13ZnIC81

4 days, 3 minutes ago Reply Retweet Favorite
cetinjeme Prijestonica Cetinje

RT @OceanTreksTV: Discoveries await as @jeffcorwinlive crawls deep into Lipa Cave to uncover the mysteries of its secret chambers! #OceanTr

4 days, 4 hours ago Reply Retweet Favorite