1. Latest news
  2. Documents

 

refresh

PROSTORNO - PLANSKA DOKUMENTACIJA >>>

UTU, GRAĐEVINSKE I UPOTREBNE DOZVOLE >>>

25/07/2017: DNEVNI RED ZA XXX SJEDNICU SKUPŠTINE PRIJESTONICE CETINJE

25/07/2017: Obavještenje kojim je odlučeno da za poslovni objekat Sirare je potrebna procjena uticaja na životnu sredinu

19/07/2017: I GLAVNI PROJEKAT ARHITEKTURA

19/07/2017: III_ ViK GP Adaptacije - Košuta

19/07/2017: IV_GP JS KOŠUTA

19/07/2017: VI GP-Termotehnika Košuta

19/07/2017: VII GP-Sprinkler instalacije

19/07/2017: V_GP SS KOŠUTA

19/07/2017: X UREĐENJE TERENA ARH.

19/07/2017: X - Projekat UT sa projektima infrastrukturnih priključaka VIK

19/07/2017: X_GP Adaptacije Košuta pejz arh.

18/07/2017: Obavještenje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za "Projekat rekonstrukcije objekta bivšeg Ruskog poslanstva"

18/07/2017: Spisak izdatih rješenja i podnesenih prijava trgovine i zanatstva

18/07/2017: Obavještenje da će se izvršiti zaprašivanje komaraca na teritoriji grada Cetinja i urbane cjeline Rijeke Crnojevića

11/07/2017: Zahtjev za izdavanje UTU - Sekretarijat za kulturu i sport

11/07/2017: Rješenje donešeno po zahtjevu za slobodan pristup informacijama broj 02-030/17-UPI 3

10/07/2017: Notarski zapis ugovora o prodaji između Prijestonice Cetinje i Mudreša Vaska

07/07/2017: Zahtjev za izdavanje upotrebne dozvole - Direkcija za investicije i razvoj

07/07/2017: Izdata građevinska dozvola - Ravil doo

06/07/2017: Zahtjev za izdavanje UTU - Milošević Ljiljana

06/07/2017: Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole - Direkcija za investicije i razvoj

06/07/2017: Obavještenje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za projekat "Poslovni objekat-sirara"

05/07/2017: Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole - Procijep doo i Spes ing doo

05/07/2017: Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole - Vujović Radivoje i Đukanović Veselin

05/07/2017: Spisak izdatih rješenja i podnesenih prijava trgovine i zanatstva

04/07/2017: Zahtjev za izdavanje UTU - Begović Mirko

03/07/2017: Javni poziv za sudstvo i tužilaštvo za valorizaciju građevinskog zemljišta

30/06/2017: Zahtjev za izdavanje UTU - Kaluđerović Ilija

30/06/2017: Izdati UTU - Đikanović Snežana

29/06/2017: Izdati UTU - Pejaković Marko i Miodrag

29/06/2017: Izdati UTU - Prima car

29/06/2017: Tenderska dokumentacija - Adaptacija objekta bivše upravne zgrade Košute za potrebe biznis inkubatora

28/06/2017: Izmjena tenderske dokumentacije - Modernizacija lokalnih javnih puteva u Prijestonici

28/06/2017: Tenderska dokumentacija OT - Rekonstrukcija trga na Njegušima

28/062017: Obavještenje da ce se izvršiti zaprašivanje komaraca na teritoriji grada Cetinja i urbane cjeline Rijeke Crnojevića

27/06/2017: INTERNI OGLAS za popunu radnog mjesta u Sekretarijatu za kulturu, sport i mlade

26/06/2017: Rješenje o izboru najpovoljnije ponude - servis i popravka vozila

26/06/2017: Ugovor - materijal za održavanje javne rasvjete sa montažom

26/06/2017: Odluka o izmjenama Odluke o regulisanju saobraćaja na teritoriji Prijestonice Cetinje

26/06/2017: Odluka o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću "Parking servis i održavanje objekata" Cetinje

26/06/2017: Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o držanju kućnih ljubimaca na teritoriji Prijestonice Cetinje

26/06/2017: Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu DOO "Vodovod i kanalizacija - Cetinje" za 2016. godinu

26/06/2017: Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu DOO "Komunalno" Cetinje za 2016. godinu

26/06/2017: Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu DOO "Sportski centar Cetinje" za 2016. godinu

26/06/2017: OPŠTI PLAN ZAŠTITE OD ŠTETNOG DEJSTVA VODA ZA VODE OD LOKALNOG ZNAČAJA ZA PRIJESTONICU ZA PERIOD OD 2018-2023. GODINE

26/06/2017: Zaključak o prihvatanju Informacije o stanju i problemima u oblasti socijalne i dječje zaštite za 2016. godinu

26/06/2017: Rješenje donešeno po zahtjevu za slobodan pristup informacijama broj 02-030/17-UPI 2

26/06/2017: Izdata građevinska dozvola - Direkcija za investicije i razvoj

23/06/2017: Izdata građevinska dozvola - Knežević Zoran

23/06/2017: Zahtjev za izdavanje upotrebne dozvole - Mtel

23/06/2017: Dopuna UTU - Mladen Božović

23/06/2017: Izdati UTU - Abramović Dragan

23/06/2017: Zahtjev za izdavanje UTU - Addiko banka 1

23/06/2017: Zahtjev za izdavanje UTU - Addiko banka 2

22/06/2017: Dopuna UTU - Božidar Čičarević

22/06/2017: Nacrt Akcionog plana prilagođavanja objekata i javnih površina za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti Prijestonice Cetinje

21/06/2017: Izdati UTU - Mladen Božović

21/06/2017: Zahtjev za izdavanje UTU - Nani-prom

20/06/2017: Zahtjev za izdavanje UTU - Rajko Tomanović

20/06/2017: Izdata upotrebna dozvola - Popivoda Zoran

20/06/2017: Izdata građevinska dozvola - Božidar Banović

20/06/2017: Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole - Perović Željko

20/06/2017: TENDERSKA DOKUMENTACIJA - NADZOR NAD MODERNIZACIJOM

20/06/2017: Tenderska dokumentacija - nabavka i ugradnja vertikalne saobraćajne signalizacije

20/06/2017: Tenderska dokumentacija - angažovanje dizalice sa rukovaocem

20/06/2017: IZVJEŠTAJ O RADU GRADONAČELNIKA PRIJESTONICE CETINJE ZA 2016. GODINU

20/06/2017: ZAKLJUČAK O PRIHVATANJU IZVJEŠTAJA O RADU GRADONAČELNIKA ZA 2016. GODINU

20/06/2017: Odluka o završnom računu budžeta Prijestonice Cetinje za 2016. godinu

20/06/2017: ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RJEŠENJE O PRESTANKU MANDATA GLAVNOG ADMINISTRATORA PRIJESTONICE

20/06/2017: ODLUKA O SUFINANSIRANJU PROJEKTKA REKONSTRUKCIJE FUDBALSKOG STADIONA NA URBANISTIČKOJ PARCELI 2-1B U OKVIRU DUP-A ZONA SPORTA CETINJE

20/06/2017: ODLUKA O PRODAJI NEPOKRETNOSTI NEPOSREDNOM POGODBOM MUDREŠA VASKU

20/06/2017: ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI DA SE NA LJEŠKOVIĆ DANILA IZVRŠI UPIS PRAVA SVOJINE NA STANU U NASELJU LUKE IVANIŠEVIĆA U CETINJU

20/06/2017: ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O USLOVIMA I POSTUPKU DAVANJA U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA

20/06/2017: ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O USLOVIMA I POSTUPKU DAVANJA U ZAKUP GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA

20/06/2017: ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA TURISTIČKE ORGANIZACIJE PRIJESTONICE CETINJE

20/06/2017: Odluka o davanju saglasnosti na Plan rada i finansijeki plan Turističke organizacije Prijestonice Cetinje za 2017. godinu

20/06/2017: ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA I FINANSIJSKI PLAN ZA 2017. GODINU JEVNE USTANOVE NARODNA BIBLIOTEKA I ČITAONICA NJEGOŠ CETINJE

20/06/2017: ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PLAN I PROGRAM RADA JU CENTAR ZA DNEVNI BORAVAK DJECE SA SMETNJAMA U RAZVOJU I ODRASLIH LICA SA INVALIDITETOM U PRIJESTONICI ZA 2017. godinu

20/06/2017: ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O DOPUNI STATUTA DOO SPORTSKI CENTAR CETINJE

19/06/2017: Spisak izdatih rješenja i podnesenih prijava trgovine i zanatstva

19/06/2017: Zahtjev za izdavanje UTU - Aleksandar Banićević

19/06/2017: Izdati UTU - Koordinacioni odbor mještana sela Velji Bostur

15/06/2017: Izdati UTU - Bulajić Milan

14/06/2017: Izdati UTU - SO-INVEST

13/06/2017: Rješenje o izboru najpovoljnije ponude - materijal za održavanje javne rasvjete sa montažom

13/06/2017: Zahtjev za izdavanje UTU - Bulajić Milan

13/06/2017: Ugovor o zakupu poslovnog prostora između Prijestonice Cetinje i Zuber Vasa

12/06/2017: Zahtjev za izdavanje UTU - Đonović Srđan

12/06/2017: DNEVNI RED ZA XXIX SJEDNICU SKUPŠTINE PRIJESTONICE CETINJE

09/06/2017: Ugovor o zakupu građevinskog zemljišta između Prijestonice Cetinje i Telenora

09/06/2017: Odluka o utvrđivanju Nacrta Akcionog plana prilagođavanja objekata za pristup lica smanjene pokretljivosti Prijestonice Cetinje

09/06/2017: Program održavanja Javne rasprave o Nacrtu Akcionog plana prilagođavanja objekata za pristup lica smanjene pokretljivosti Prijestonice Cetinje

09/06/2017: Zahtjev za izdavanje UTU - Đikanović Snežana

09/06/2017: Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole - Cedis

09/06/2017: Zahtjev za izdavanje upotrebne dozvole - Vlado Mitrović

09/06/2017: Tenderska dokumentacija - Plan zaštite

08/06/2017: Izdati UTU - Direkcija za investicije i razvoj

08/06/2017: Rješenje Uprave lokalnih javnih prihoda - Popović Dušan

07/06/2017: Tenderska dokumentacija - Modernizacija lokalnih javnih puteva u Prijestonici Cetinje

07/06/2017: Zahtjev za izdavanje UTU - SO INVEST

07/06/2017: Godišnji plan i program upravljanja za 2016. godinu TP Lipska pećina

07/06/2017: Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole - Direkcija za investicije i razvoj

06/06/2017: Zahtjev za izdavanje upotrebne dozvole - Vicko Sjekloća

06/06/2017: Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole - Direkcija za investicije i razvoj

06/06/2017: Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke šopingom - gume za motorna vozila

05/06/2017: Zahtjev za izdavanje UTU - Pejaković Marko i Miodrag

01/06/2017: Zahtjev za izdavanje UTU - Janković Tatijana, Bećir Ilija, Ševaljević Ilija

01/06/2017: Spisak izdatih rješenja i podnesenih prijava trgovine i zanatstvaIZBORI16

cetinjeme Prijestonica Cetinje

Usvajanje Zakona rezultat odgovornog odnosa prema crnogorskoj prijestonici https://t.co/lCl6ixrf2V https://t.co/Ydzq38PCmw

5 hours, 48 minutes ago Reply Retweet Favorite
MontenegroWines Wines of Montenegro

RT @cetinjeme: Probijen tunel prema Njegušima https://t.co/m2tTMIEA6w https://t.co/a4NEOAEp8C

4 days, 9 hours ago Reply Retweet Favorite
n_kraljevic Natasha Kraljevic

RT @cetinjeme: Probijen tunel prema Njegušima https://t.co/m2tTMIEA6w https://t.co/a4NEOAEp8C

4 days, 23 hours ago Reply Retweet Favorite