1. Latest news
  2. Documents

 

refresh

PROSTORNO - PLANSKA DOKUMENTACIJA >>>

UTU, GRAĐEVINSKE I UPOTREBNE DOZVOLE >>>

19/05/2016: Izdati UTU - Bećir Dragica

18/05/2016: Zahtjev za izdavanje UTU - MONSTATE d.o.o.

18/05/2016: Zahtjev za izdavanje UTU - TURA d.o.o.

18/05/2016: Izdata građevinska dozvola - Drašković Marko

18/05/2016: Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole - Abramović Ljiljana

18/05/2016: Zahtjev za izdavanje upotrebne dozvole - Jakov Latković

17/05/2016: Spisak izdatih rješenja i podnesenih prijava trgovine i zanatstva

16/05/2016: Rješenje br. 05-353/16-UPI-57/4 od 12.05.2016. godine - Martinović ljubo i Đukanović Aleksandar

12/05/2016: Rješenje donešeno po zahtjevu za slobodan pristup informacijama broj 05-004/16-85

12/05/2016: Izdati UTU - Stratus d.o.o.

11/05/2016: Zahtjev za izdavanje UTU - Vukčević Jelena

09/05/2016: Izdata građevinska dozvola - Kuševija Niko

09/05/2016: Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole - Mtel d.o.o.

06/05/2016: Izdati UTU - JZU Opšta Bolnica Danilo I

05/05/2016: Zahtjev za izdavanje odobrenja - Martinović Ljubo

05/05/2016: Zahtjev za izdavanje UTU - Brnović Radosav

05/05/2016: Zahtjev za izdavanje UTU - Vukić Ivan

04/05/2016: Izdati UTU - Popivoda Zoran

04/05/2016: Zahtjev za izdavanje UTU - Rolović Saša

04/05/2016: Zahtjev za izdavanje UTU - Bećir Dragica

04/05/2016: Zahtjev za izdavanje UTU - Rolović Saša

04/05/2016: Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole - Vujović Goran

04/05/2016: Spisak izdatih rješenja i podnesenih prijava trgovine i zanatstva

28/04/2016: Izdati UTU - Miodrag Bogojević

28/04/2016: Obavještenje o davanju saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za projekat ,,Izgradnja i funkcionisanje lokalnog objekta od opšteg interesa"

28/04/2016: Rješenje br. 05-353/16-UPI-652 od 26.04.2016. godine - "MTEL"

28/04/2016: Konkurs za najbolju fotografiju na temu: "Cetinje iz ugla mladih"

27/04/2016: Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole - Lompar Đorđije

27/04/2016: Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole - Pravoslavna Mitropolija Crnogorsko-Primorska

27/04/2016: Zahtjev za izdavanje UTU - Jovanović Draško

27/04/2016: Zaključak o obustavi postupka - Spasić Veljko

25/04/2016: Ugovor o zakupu građevinskog zemljišta između Prijestonice Cetinje i D.O.O. Silex Promet Cetinje

25/04/2016: Ugovor o zakupu građevinskog zemljišta između Prijestonice Cetinje i Jovanović Nevenke

25/04/2016: Ugovor o zakupu građevinskog zemljišta između Prijestonice Cetinje i Marković Aleksandre

25/04/2016: Ugovor o zakupu građevinskog zemljišta između Prijestonice Cetinje i Martinović Čedomira

25/04/2016: Ugovor o zakupu građevinskog zemljišta između Prijestonice Cetinje i Ugrinovski Bobana

25/04/2016: Izdata upotrebna dozvola - Stanković Vojislav

25/04/2016: Zahtjev za izdavanje odobrenja - Spasić Veljko

25/04/2016: Zahtjev za izdavanje UTU - Direkcija za investicije i razvoj

25/04/2016: Zahtjev za izdavanje UTU - Spasić Veljko

25/04/2016: Zahtjev za izdavanje UTU - Direkcija za investicije i razvoj

25/04/2016: Obavještenje o davanju saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za baznu stanicu „CT08 Bobija“

22/04/2016: Izdati UTU - Zečević Danilo

22/04/2016: Zaključak o odbacivanju broj 01-004/16-UPI-10

21/04/2016: Dopunsko rješenje - Mitrović Vladimir

21/04/2016: Izdata građevinska dozvola - Abramović Darko

21/04/2016: Spisak izdatih rješenja i podnesenih prijava trgovine i zanatstva

21/04/2016 - Izvještaj o kreditnom zaduženju Prijestonice na dan 31/03/2016

20/04/2016: Zahtjev za izdavanje UTU - JZU Opšta Bolnica Danilo I

20/04/2016: Zahtjev za izdavanje UTU - JZU Opšta Bolnica Danilo I

19/04/2016: Rješenje donešeno po zahtjevu za slobodan pristup informacijama broj 07-460/16-UPI 2

19/04/2016: Rješenje donešeno po zahtjevu za slobodan pristup informacijama broj 04-004/16-UP-I-10

18/04/2016: Ugovor o zakupu građevinskog zemljišta između Prijestonice Cetinje i "Telenor" d.o.o.

18/04/2016: Rješenje donešeno po zahtjevu za slobodan pristup informacijama broj 04-004/16-UP-I-30

15/04/2016: Izdati UTU - Perović Željko

15/04/2016: Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole - Kuševija Niko

14/04/2016: Zahtjev za izdavanje upotrebne dozvole - Direkcija za investicije i razvoj 1

14/04/2016: Zahtjev za izdavanje upotrebne dozvole - Direkcija za investicije i razvoj 2

14/04/2016: Rješenje br. 05-353/16-UPI-413 od 11.04.2016. godine - "Martex"

14/04/2016: Rješenje br. 05-353/16-UPI-433 od 11.04.2016. godine - Abramović Darko

14/04/2016: Zahtjev za izdavanje UTU - Brnović Radosav

14/04/2016: Zahtjev za izdavanje UTU - Perović Željko

14/04/2016: Izdati UTU - Vujović Marko

14/04/2016: Izdati UTU - Vujović Radivoje

13/04/2016: Zahtjev za izdavanje UTU - Popivoda Zoran

13/04/2016: Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole - Pravoslavna Mitropolija Crnogorsko-Primorska

13/04/2016: Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole - Čičarević Jovan

12/04/2016: Izdati UTU - Špadijer Ivan

12/04/2016: Zahtjev za izdavanje UTU - Stratus doo

11/04/2016: Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole - MARTEX doo

11/04/2016: Zahtjev za izdavanje upotrebne dozvole - Ćaćić Ivan

07/04/2016: Zahtjev za izdavanje UTU - Elektroprivreda CG

07/04/2016: Rješenje donešeno po zahtjevu za slobodan pristup informacijama broj 013-004/16-UPI-8

07/04/2016: Odluka o visini budžetskih sredstava za finansiranje političkih subjekata za 2016. godinu

06/04/2016: Izdata građevinska dozvola - Dragojević Aleksandar

06/04/2016: Obavještenje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za projekat ,,Izgradnja i funkcionisanje lokalnog objekta od opšteg interesa"

06/04/2016: Rješenje o izboru najpovoljnije ponude - usluge DDD

06/04/2016: Rješenje o obustavljanju postupka javne nabavke - izrada projektne dokumentacije za sanaciju ponora

05/04/2016: Izdati UTU - Terrae car

05/04/2016: Zahtjev za izdavanje UTU - Zečević Danilo

05/04/2016: Izmjene tenderske dokumentacije - adaptacija prostorija

04/04/2016: Spisak izdatih rješenja i podnesenih prijava trgovine i zanatstva

04/04/2016: Tenderska dokumentacija - hitna sanacija kolapsa terena gradske saobraćajnice dijela Ivanbegove ulice

02/04/2016: Javni poziv za predlaganje kandidata za izbor članova Etičke komisije 2016. godine

01/04/2016: Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole - Drašković Marko

31/03/2016: Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole - Dragojević Aleksandar

31/03/2016: Odluka o razrješenju četiri člana Odbora direktora d.o.o. "Vodovod i kanalizacija - Cetinje"

31/03/2016: Odluka o imenovanju četiri člana Odbora direktora d.o.o. "Vodovod i kanalizacija - Cetinje"

31/03/2016: Odluka o razrješenju dva člana Odbora direktora d.o.o. "Sportski centar - Cetinje"

31/03/2016: Odluka o imenovanju dva člana Odbora direktora d.o.o. "Sportski centar - Cetinje"

31/03/2016: Odluka o Budžetu Prijestonice Cetinje za 2016. godine

31/03/2016: Odluka o davanju saglasnosti na Statut JU Centar za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju

31/03/2016: ODLUKA O BRATIMLJENJU PRIJESTONICE CETINJE I GRADA GAETE

31/03/2016: Odluka o učešću Prijestonice u suosnivanju Bilijar kluba “Biljarda” Cetinje

31/03/2016: Odluka o povjeravanju poslova održavanja javne rasvjete d.o.o. "Komunalno" Cetinje

31/03/2016: Odluka o imenovanju predsjednika Etičke komisije za lokalne službenike i namještenike

31/03/2016: ZAKLJUČAK O PRIHVATANJU IZVJEŠTAJA O RADU ETIČKE KOMISJE ZA LOKALNE SLUŽBENIKE I NAMJEŠTENIKE ZA 2015. GODINU

31/03/2016: ZAKLJUČAK O PRIHVATANJU IZVJEŠTAJA O UTROŠENIM SREDSTVIMA ZA REALIZACIJU SANACIONOG PLANA ZA PREVAZILAŽENJE FINANSIJSKIH TEŠKOĆA PRIJESTONICE

31/03/2016: ZAKLJUČAK O PRIHVATANJU INFORMACIJE O ZDRAVSTVENIM USLUGAMA NA TERITORIJI PRIJESTONICE ZA 2015. GODINU

31/03/2016: ZAKLJUČAK O PRIHVATANJU INFORMACIJE O RODNOJ RAVNOPRAVNOSTI NA TERITORIJI PRIJESTONICE

31/03/2016: ZAKLJUČAK O PRIHVATANJU INFORMACIJE O STANJU I PROBLEMIMA U OBLASTI SOCIJALNE I DJEČIJE ZAŠTITE

30/03/2016: Izdati UTU - Direkcija za investicije i razvoj 1

30/03/2016: Izdati UTU - Direkcija za investicije i razvoj 2

29/03/2016: Zahtjev za izdavanje UTU - Vujović Marko

29/03/2016: Zahtjev za izdavanje UTU - Vujović Radivoje

29/03/2016: Rješenje o obustavljanju postupka javne nabavke - uniforme za komunalnu policiju

25/03/2016: Tenderska dokumentacija - izrada projektne dokumentacije za sanaciju ponora

25/03/2016: Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke šopingom za nabavku radova - adaptacija prostorija

25/03/2016: Izdati UTU - Rolović Saša

24/03/2016: Izdati UTU - Đurišić Petar

24/03/2016: Zahtjev za izdavanje UTU - Bogojević Miodrag

23/03/2016: Obavještenje - Abramović Darko

23/03/2016: Zahtjev za izdavanje UTU - Elektroprivreda CG

22/03/2016: Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole - Gorović Milorad

22/03/2016: DNEVNI RED ZA XXII SJEDNICU SKUPŠTINE PRIJESTONICE

22/03/2016: Izdati UTU - Banović Vladimir

22/03/2016: Izdati UTU - Vujović Goran

21/03/2016: Zahtjev za izdavanje UTU - Ćaćić Ivan

21/03/2016: Zahtjev za izdavanje UTU - Ravil doo

18/03/2016: Obavještenje o davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu - "Martex"

18/03/2016: Izdati UTU - Boksiti ad

18/03/2016: Izdati UTU - Elektroprivreda CG

18/03/2016: Ugovor o zakupu građevinskog zemljišta između Prijestonice Cetinje i Tobacco S Press-a

18/03/2016: Obavještenje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za projekat "Objekat za tehnički pregled vozila“

18/03/2016: Obavještenje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za projekat Bazne stanice CT08 Bobija

18/03/2016: Obavještenje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za projekat radio bazna stanica ,,CT09 NJEGUŠI“

18/03/2016: Rješenje broj 05-353/16-UPI-32 od 14.03.2016. godine

16/03/2016: Spisak izdatih rješenja i podnesenih prijava trgovine i zanatstva

16/03/2016: Zahtjev za izdavanje UTU - Nikčević Radoslav

16/03/2016: Zahtjev za izdavanje UTU - Direkcija za investicije i razvoj 1

16/03/2016: Zahtjev za izdavanje UTU - Direkcija za investicije i razvoj 2

15/03/2016: Zahtjev za izdavanje UTU - Perišić Milan

15/03/2016: Zahtjev za izdavanje UTU - Špadijer Ivan

15/03/2016: Izdata upotrebna dozvola - Kojičić Tatjana

14/03/2016: Zahtjev za izdavanje UTU - Terrae car doo

14/03/2016: Ugovor o pružanju usluga izrade glavnog projekta rekonstrukcije sobraćajnice u Rijeci Crnojevića

11/03/2016: Tenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke vezano za nabavku usluga DDD

11/03/2016: Izdati UTU - JU Centar za konzervaciju i arheologiju CG

11/03/2016: Izdati UTU - Nikolić Miodrag

10/03/2016: Zahtjev za izdavanje upotrebne dozvole - Kojičić Tatjana

10/03/2016: Izdati UTU - Milašević Petar

10/03/2016: Izdati UTU - Perović Željko

10/03/2016: Izdata građevinska dozvola - Mitrović Vladimir 1

10/03/2016: Izdata građevinska dozvola - Mitrović Vladimir 2

10/03/2016: Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke šopingom vezano za nabavku roba

09/03/2016: Rješenje o obustavljanju postupka javne nabavke - hitna rekonstrukcija kolapsa terena gradske saobraćajnice dijela Ivanbegove ulice

09/03/2016: Rješenje o odbijanju - Kojičić Tatjana

09/03/2016. Rješenje o odbijanju - Dragojević Aleksandar

07/03/2016: Rješenje donešeno po zahtjevu za slobodan pristup informacijama broj 013-004/16-UPI-1

07/03/2016: Izdata upotrebna dozvola - DOO VOLI TRADE

07/03/2016: Ugovor o nabavci roba - gorivo

07/03/2016: Zahtjev za izdavanje UTU - Mrđenović Milorad

07/03/2016: Zaključak o obustavi - Leković Gavrilo

04/03/2016: Program javne rasprave povodom Nacrta Odluke o Budžetu Prijestonice Cetinje za 2016. godinu

04/03/2016: Zaključak o Nacrtu Odluke o Budžetu Prijestonice Cetinje za 2016. godinu

04/03/2016: NACRT ODLUKE O BUDŽETU PRIJESTONICE CETINJE ZA 2016. GODINU

03/03/2016: Spisak izdatih rješenja i podnesenih prijava trgovine i zanatstva

02/03/2016: Zahtjev za izdavanje UTU - Ed Cetinje

02/03/2016: Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole - Abramović Darko

01/03/2016: Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole - Mitrović Vladimir 1

01/03/2016: Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole - Mitrović Vladimir 2

01/03/2016: Obavještenje o davanju saglasnosti na elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za ,,Funkcionisanje objekta za proizvodnju sireva“

01/03/2016: Javni poziv za besplatno učenje italijanskog jezika

01/03/2016: Prijavni formular za učenje italijanskog jezika

01/03/2016: ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA PRIJESTONICE

01/03/2016: Odluka o izmjenama Odluke o imenovanju članova II saziva Senata Prijestonice

01/03/2016: Odluka o donošenju Lokalne studije lokacije „Ravil“ sa Strateškom procjenom uticaja na životnu sredinu

01/03/2016: Odluka o imenovanju dva člana Savjeta Lokalnog javnog emitera „Radio i televizija Cetinje“

01/03/2016: Odluka o imenovanju predsjednika i članova Savjeta za saradnju lokalne samouprave i nevladinih organizacija

01/03/2016: Odluka o razrješenju predsjednika Etičke komisije za izabrane predstavnike i funkcionere

01/03/2016: Odluka o davanju saglasnosti na Plan rada i finansijski plan za 2016. godinu Turističke organizacije Prijestonice Cetinje

01/03/2016: Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu sa finansijskim izvještajem za 2015. godinu Turističke organizacije Prijestonice Cetinje

01/03/2016: Odluka o davanju saglasnosti na Program rada sa finansijskim planom za 2016. godinu DOO „Sportski centar Cetinje“

01/03/2016: Odluka o razrješenju Upravnog odbora JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju u Prijestonici Cetinje

01/03/2016: Odluka o imenovanju Upravnog odbora JU Centar za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom u Prijestonici Cetinje

01/03/2016: Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmjeni statuta JU Narodna biblioteka i čitaonica "Njegoš" Cetinje

01/03/2016: Zaključak o prihvatanju Izvještaja o realizaciji plana i programa JU Dnevni centar Cetinje

01/03/2016: Zaključak o prihvatanju finansijskog izvještaja JU Dnevni centar Cetinje

01/03/2016: ZAKLJUČAK O PRIHVATANJU IZVJEŠTAJA O STANJU UREĐENJA PROSTORA ZA 2015. GODINU

01/03/2016: IZVJEŠTAJ O STANJU UREĐENJA PROSTORA ZA 2015. GODINU

01/03/2016: Odluka o davanju ovlašćenja za pokretanje postupka i realizaciju uklanjanja objekta na kat. parceli br.45691 KO Cetinje i DUP "Gruda-Donje polje" Cetinje

26/02/2016: Zahtjev za izdavanje UTU - JU Centar za konzervaciju i arheologiju CG

26/02/2016: Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole - Leković Gavrilo

24/02/2016: Izdate UTU - Brnović Radosav

24/02/2016: Izdati UTU - Martinović Lidija

23/02/2016: Izdati UTU - Direkcija za investicije i razvoj

23/02/2016: Izdato odobrenje - Uprava za sport i mlade

23/02/2016: Zahtjev za izdavanje UTU - Milašević Petar

23/02/2016: Zahtjev za izdavanje UTU - Rolović Saša, Rolović Milena

23/02/2016: Obavještenje o davanju saglasnosti na elaborat procjene uticaja na životnu sredinu rehabilitacije odlagališta ,,Vrtijeljka“

23/02/2016: Izdata upotrebna dozvola - Stambena zadruga Solidarno i Lipa ing

22/02/2016: Zaključak o odbacivanju - Mitrović Vladimir 1

22/02/2016: Zaključak o odbacivanju - Mitrović Vladimir 2

22/02/2016: Obavještenje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za projekat ,,Funkcionisanja proizvodnog pogona za preradu mesa i mesnih prerađevina“

22/02/2016: Zahtjev za izdavanje UTU - Brnović Radosav

22/02/2016: Zahtjev za izdavanje odobrenja - Uprava za sport i mlade

19/02/2016: Zahtjev za izdavanje UTU - Direkcija za investicije

19/02/2016: Rješenje donešeno po zahtjevu za slobodan pristup informacijama broj 04-004/16-12-UP-I

18/02/2016: Zahtjev za izdavanje upotrebne dozvole - VOLI TRADE doo

18/02/2016: Izdati UTU - Kaluđerović Ninoslav

17/02/2016: Izdati UTU - Gorović Milorad

17/02/2016: DNEVNI RED ZA XXI SJEDNICU SKUPŠTINE PRIJESTONICE

16/02/2016: Rješenje donešeno po zahtjevu za slobodan pristup informacijama broj 04-004/16-11-UP-I

16/02/2016: Spisak izdatih rješenja i podnesenih prijava trgovine i zanatstva

15/02/2016: Zahtjev za izdavanje UTU - Nikolić Miodrag

15/02/2016: Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole - Jovović Mirko

12/02/2016: Zahtjev za izdavanje UTU - Direkcija za investicije i razvoj

11/02/2016: Zahtjev za izdavanje UTU - Martinović Lidija

11/02/2016: Rješenje donešeno po zahtjevu za slobodan pristup informacijama broj 04-004/16-8-UP-I

10/02/2016: Izdata građevinska dozvola - Perišić Milan

09/02/2016: Obavještenje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za projekat ,,Funkcionisanja proizvodnog pogona za preradu mesa i mesnih prerađevina“

08/02/2016: Izdati UTU - MNNews doo

08/02/2016: Izdati UTU - Mtel

03/02