Dokumenta

Dokumenta

30/08/2016: Rješenje o razrješenje jedne članice Odbora za Statut i propise

30/08/2016: Rješenje o imenovanju jedne članice Odbora za Statut i propise

30/08/2016: Rješenje o razrješenju jedne članice Odbora za planiranje i uređenje prostora i komunalno stambenu djelatnost

30/08/2016: Rješenje o imenovanju jedne članice Odbora za planiranje i uređenje prostora i komunalno stambenu djelatnost

30/08/2016: Rješenje o razrješenju predsjednice Savjeta za zaštitu životne sredine

30/08/2016: Rješenje o imenovanju predsjednice Savjeta za zaštitu životne sredine

30/08/2016: Rješenje o razrješenju predsjednice Savjeta za rodnu ravnopravnost

30/08/2016: Rješenje o imenovanju predsjednice Savjeta za rodnu ravnopravnost

30/08/2016: Rješenje o razrješenju jednog člana Savjeta za davanje prijedloga naziva naselja, ulica i trgova i podizanje spomen obilježja

30/08/2016: Rješenje o imenovanju jednog člana Savjeta za davanje prijedloga naziva naselja, ulica i trgova i podizanje spomen obilježja

30/08/2016: Odluka o razrješenju jednog člana Izborne komisije Prijestonice

30/08/2016: Odluka o imenovanju jednog člana Izborne komisije Prijestonice

30/08/2016: Odluka o razrješenju člana Odbora direktora D.O.O. "Komunalno" Cetinje

30/08/2016: Odluka o imenovanju člana Odbora direktora D.O.O. "Komunalno" Cetinje

30/08/2016: Odluka o davanju saglasnosti na Program rada za 2016. godinu JU Narodna biblioteka i čitaonica "Njegoš" Cetinje

30/08/2016: Odluka o usvajanju Plana za zaštitu i spašavanje od poplava za teritoriju Prijestonice Cetinje

30/08/2016: Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o održavanju čistoće i komunalnom uređenju grada

30/08/2016: Odluka o izmjenama Odluke o pijacama

30/08/2016: Odluka o davanju saglasnosti na Plan rada D.O.O. "Komunalno" Cetinje za 2016. godinu

30/08/2016: Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu D.O.O. "Komunalno" Cetinje za 2015. godinu

30/08/2016: Odluka o davanju ovlašćenja za davanje saglasnosti za izdavanje građevinske dozvole na investitora D.O.O. "Prima car" Cetinje

30/08/2016: Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o podsticajima za zapošljavanje lokalnog stanovništva na terotoriji Prijestonice Cetinje

23/08/2016: DNEVNI RED ZA XXIV SJEDNICU SKUPŠTINE PRIJESTONICE

01/06/2016: Odluka o završnom računu budžeta Prijestonice Cetinje za 2015. godinu

01/06/2016: Odluka o zaradama lokalnih funkcionera

01/06/2016: Odluka o zaradama i drugim primanjima lokalnih službenika i namještenika

01/06/2016: Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Odbora direktora D.O.O Komunalno Cetinje o kreditnom zaduženju

01/06/2016: Odluka o prodaji nepokretnosti neposrednom pogodbom Nenezić Božidaru

01/06/2016: Odluka o prodaji nepokretnosti neposrednom pogodbom Sulejman Hočku

01/06/2016: Odluka o davanju saglasnosti da se na Obradović Stanka izvrši upis prava svojine na stanu u ulici Njegoševoj u Cetinju

01/06/2016: Odluka o davanju saglasnosti na Plan i program rada JU Centar za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom u Prijestonici za 2016. godinu

01/06/2016: Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan JU Centar za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom u Prijestonici za 2016. godinu

01/06/2016: Odluka o donošenju Lokalnog akcionog plana za biodiverzitet Prijestonice Cetinje za period od 2016. do 2020. godine

01/06/2016: Odluka o usvajanju Plana za zaštitu i spašavanje od požara za teritoriju Prijestonice Cetinje

01/06/2016: Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan za 2016. godinu Javne ustanove Narodna biblioteka i čitaonica "Njegoš" Cetinje

01/06/2016: Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu za 2015. godinu Javne ustanove Narodna biblioteka i čitaonica "Njegoš" Cetinje

01/06/2016: Odluka o davanju saglasnosti na razrješenje Glavnog administratora Prijestonice Cetinje zbog isteka mandata

01/06/2016: Odluka o davanju saglasnosti na imenovanje Glavnog administratora Prijestonice Cetinje

01/06/2016: Oduka o razrješenju člana Etičke komisije za izabrane predstavnike i funkcionere

26/05/2016: DNEVNI RED ZA XXIII SJEDNICU SKUPŠTINE PRIJESTONICE

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018