Dokumenta

Dokumenta

25/09/2017: Zaključak o prihvatanju Informacije o prijedlogu godišnjeg Programa razvoja Prijestonice Cetinje za 2018. godinu

25/09/2017: Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o postavljanju, građenju i uklanjanju montažnih objekata privremenog karaktera na teritoriji Prijestonice Cetinje

25/09/2017: Odluka o davanju saglasnosti za zaključenje ugovora o ustanovljavanju lične službenosti-prava upotrebe stanova u objektu na UP 78, blok 2, zona B2, Izmjene i dopune DUP-a "Aerodrom"

25/09/2017: Odluka o utvrđivanju namjene nepokretnosti na kat. parceli br.1346-2 br. zgrade 1 iz lista nepokretnosti br. 3450 KO Cetinje I

25/09/2017: Odluka o prodaji nepokretnosti neposrednom pogodbom Pejaković Draganu

25/09/2017: Odluka o izmjenama Odluke o zaradama lokalnih funkcionera

25/09/2017: Odluka o izmjenama Odluke o zaradama i drugim primanjima lokalnih službenika i namještenika

25/09/2017: Odluka o razrješenju člana Odbora direktora d.o.o. "Vodovod i kanalizacija-Cetinje"

25/09/2017: Odluka o imenovanju člana Odbora direktora d.o.o. "Vodovod i kanalizacija-Cetinje"

25/09/2017: Program podizanja spomen-obilježja na teritoriji Prijestonice Cetinje

21/09/2017: DNEVNI RED ZA XXXI SJEDNICU SKUPŠTINE PRIJESTONICE CETINJE

31/07/2017: ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA ODUSTAJANJE OD PRAVA NA ŽALBU NA DJELIMIČNU PRESUDU PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI POSL. BR. P. 492/16

31/07/2017: ODLUKA O UČEŠĆU PRIJESTONICE U IZDRADNJI OBJEKATA KOLEKTIVNOG STANOVANJA ZA POTREBE UDRUŽENJA PENZIONERA CETINJE

31/07/2017: ODLUKA O PRENOSU PRAVA SVOJINE NA NEPOKRETNOSTI SINDIKATU UPRAVE POLICIJE CRNE GORE

31/07/2017: ODLUKA O PRENOSU PRAVA SVOJINE NA NEPOKRETNOSTI SINDIKATU KULTURE CRNE GORE

31/07/2017: ODLUKA O PRENOSU PRAVA SVOJINE NA GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE NA ĐURĐIĆ IVANA

31/07/2017: ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O USLOVIMA I POSTUPKU OTKUPA STANOVA KOJIMA RASPOLAŽE PRIJESTONICA CETINJE

31/07/2017: ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O UTVRĐIVANJU CIJENE ZAKUPA POSLOVNOG PROSTORA U ZGRADI PRIJESTONICE CETINJE

31/07/2017: Odluka o sticanju prava svojine na nepokretnosti u K.O. Velestovo

31/07/2017: Odluka o usvajanju Akcionog plana za lica smanjene pokretljivosti u Prijestonici Cetinje

31/07/2017: Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o radnom vremenu

31/07/2017: Odluka o imenovanju direktorice - JU BIBLIOTEKA NJEGOŠ

31/07/2017: Odluka o imenovanju Odbora direktora D.O.O. Parking servis i održavanje objekata Cetinje

31/07/2017: ODLUKA O IMENOVANJU KOMISIJE ZA PRAĆENJE RAZVOJA KATUNSKE NAHIJE

31/07/2017: ODLUKA O IMENOVANJU KOMISIJE ZA PRAĆENJE RAZVOJA RIJEČKE NAHIJE

31/07/2017: Odluka o razrješenju člana odbora direktora D.O.O. Sportski centar Cetinje

31/07/2017: Odluka o imenovanju člana Odbora direktora D.O.O. Sportski centar Cetinje

31/07/2017: RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU JEDNOG ČLANA U ODBORU ZA STATUT I PROPISE

31/07/2017: RJEŠENJE O IMENOVANJU JENDOG ČLANA ODBORA ZA STATUT I PROPISE

31/07/2017: RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNIKA U ODBORU ZA FINANSIJE I PRIVREDNI RAZVOJ

31/07/2017: RJEŠENJE O IMENOVANJU PREDSJENDICE ODBORA ZA FINANSIJE I PRIVREDNI RAZVOJ

31/07/2017: RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNIKA U SAVJETU ZA RAZVOJ SEOSKOG PODRUČJA

31/07/2017: Rješenje o razrješenju jednog člana Savjeta za seosko područje

31/07/2017: RJEŠENJE O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA SAVJETA ZA RAZVOJ SEOSKOG PODRUČJA

31/07/2017: RJEŠENJE O IMENOVANJU JEDNOG ČLANA SAVJETA ZA RAZVOJ SEOSKOG PODRUČJA

25/07/2017: DNEVNI RED ZA XXX SJEDNICU SKUPŠTINE PRIJESTONICE CETINJE

11/07/2017: Rješenje donešeno po zahtjevu za slobodan pristup informacijama broj 02-030/17-UPI 3

26/06/2017: Odluka o izmjenama Odluke o regulisanju saobraćaja na teritoriji Prijestonice Cetinje

26/06/2017: Odluka o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću "Parking servis i održavanje objekata" Cetinje

26/06/2017: Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o držanju kućnih ljubimaca na teritoriji Prijestonice Cetinje

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018