Dokumenta

Dokumenta

26/10/2015: Odluka o učešću Prijestonice Cetinje u postupku kupoprodaje dijela imovine A.D. „Montenegro Modern Shoes“ u stečaju

26/10/2015: Javni poziv ovlašćenim predlagačima za podnošenje prijedloga za kandidate za imenovanje članova Savjeta "Radio-televizije Cetinje"

26/10/2015: Obrazac za prijedlog za imenovanje člana Savjeta RTV Cetinje

23/10/2015: DNEVNI RED ZA XVIII SJEDNICU SKUPŠTINE PRIJESTONICE

31/07/2015: Odluka o izmjeni Odluke o kreditnom zaduženju Prijestonice

31/07/2015: Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu Gradonačelnika Prijestonice za 2014. godinu

31/07/2015: ODLUKA O DONOŠENJU IZMJENA I DOPUNA DETALJNOG URBANISTIČKOG PLANA I URBANISTIČKOG PROJEKTA "ISTORIJSKO JEZGRO" CETINJE SA STRATEŠKOM PROCJENOM UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU

31/07/2015: Odluka o donošenju Detaljnog urbanističkog plana "Bajice"

31/07/2015: Odluka o donošenju Detaljnog urbanističkog plana "Humci"

31/07/2015: Odluka o davanju saglasnosti na Prijedlog Aneksa Ugovora o prodaji nepokretnosti UZZ br.181/2014

31/07/2015: PROGRAM PODIZANJA SPOMEN - OBILJEŽJA NA TERITORIJI PRIJESTONICE CETINJE ZA 2015. GODINU

31/07/2015: ODLUKA O DAVANJU NA UPRAVLJANJE DOO "SPORSTKOM CENTRU CETINJE" NEPOKRETNOSTI U KO CETINJE I

31/07/2015: ODLUKA O BLIŽIM KRITERIJUMIMA ZA KORIŠĆENJE SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE

31/07/2015: Odluka o razrješenju jednog člana Izborne komisije Prijestonice - Radmile Drašković

31/07/2015: Odluka o razrješenju zamjenika člana Izborne komisije Prijestonice - Nikole Popovića

31/07/2015: Odluka o imenovanju jednog člana Izborne komisije Prijestonice - Nikole Popovića

31/07/2015: Odluka o imenovanju zamjenika člana Izborne komisije Prijestonice - Ivane Martinović

31/07/2015: Rješenje o izmjeni Rješenja o određivanju odbornika Skupštine Prijestonice Cetinje koji će prisustvovati sklapanju braka

30/07/2015: DNEVNI RED ZA XVII SJEDNICU SKUPŠTINE PRIJESTONICE

07/07/2015: RJEŠENJE  O ODBIJANJU ZAHTJEVA MANSU UP2

07/07/2015: DOPIS AGENCIJI ZA SLOBODAN PRISTUP INFORMACIJAMA 02-030/15- UP2

29/05/2015: DNEVNI RED ZA XVI SJEDNICU SKUPŠTINE PRIJESTONICE

29/05/2015: ODLUKA O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA PRIJESTONICE CETINJE ZA 2014. GODINU

29/05/2015: Odluka o elementima za formiranje jediničnih cijena komunalne usluge, način naplate i obračuna snadbijevanja vodom i odvođenja otpadnih voda

29/05/2015: Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o lokalnim administrativnim taksama

29/05/2015: Odluka da je Prijestonica Cetinje suosnivač Ženskog košarkaškog kluba "Lovćen"

29/05/2015: Odluka o donošenju Lokalnog programa socijalnog stanovanja Prijestonice za 2015. godinu

29/05/2015: Odluka o Savjetu za saradnju lokalne samouprave i nevladinih organizacija

29/05/2015: Odluka o prodaji nepokretnosti neposrednom pogodbom Mijušković Ivanu

29/05/2015: Program uređenja prostora Prijestonice Cetinje za 2015. godinu

29/05/2015: Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu JP "Vodovod i kanalizacija - Cetinje" za 2014. godinu

29/05/2015: Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu Javnog komunalnog preduzeća Cetinje za 2014. godinu

29/05/2015: Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu JP "Sportski centar" Cetinje za 2014. godinu

29/05/2015: Rješenje o imenovanju izvršnog direktora društva sa ograničenom odgovornošću "Sportski centar Cetinje"

29/05/2015: Rješenje o razrješenju direktora društva sa ograničenom odgovornošću "Sportski centar Cetinje"

29/05/2015: Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu Etičke komisije za lokalne službenike i namještenike u toku 2014. godine

29/05/2015: Rješenje o razrješenju tri člana Odbora za međuopštinsku i međunarodnu saradnju

29/05/2015: Rješenje o imenovanju tri člana Odbora za međuopštinsku i međunarodnu saradnju

29/05/2015: Rješenje o razrješenju dva člana Odbora za izbor i imenovanja

29/05/2015: Rješenje o imenovanju dva člana Odbora za izbor i imenovanja

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018