LEGALIZACIJA BESPRAVNIH OBJEKATA

Rješenja o legalizaciji

07/03/2022: Rješenje o odbijanju - Tatar Milena i Vujović Mirko

07/03/2022: Rješenje o odbijanju - Vujović Dragan i Željko

07/03/2022: Rješenje o odbijanju - Vujović Ljubomir

07/03/2022: Rješenje o odbijanju - Vujović Rajko

07/03/2022: Rješenje o odbijanju - Vujović Željko

07/03/2022: Rješenje o odbijanju - Zečević Danilo

04/03/2022: Rješenje o odbijanju - Borozan Vladimir

04/03/2022: Rješenje o odbijanju - Kaluđerović Predrag

04/03/2022: Rješenje o odbijanju - Kaluđerović Rajko i Suzana

04/03/2022: Rješenje o odbijanju - Kaluđerović Velika

04/03/2022: Rješenje o odbijanju - Kantar Nikola

04/03/2022: Rješenje o odbijanju - Marković Milan i Radomir

04/03/2022: Rješenje o odbijanju - Milošević Dejan

04/03/2022: Rješenje o odbijanju - Perović Slavko

04/03/2022: Rješenje o odbijanju - Popović Branislav

04/03/2022: Rješenje o odbijanju - Prlja Nebojša

04/03/2022: Rješenje o odbijanju - Roganović Miladin

04/03/2022: Rješenje o odbijanju - Roganović Neđeljko

04/03/2022: Rješenje o odbijanju - Ševaljević Ivan

04/03/2022: Rješenje o odbijanju - Vujačić Milica

04/03/2022: Rješenje o odbijanju - Vuksanović Vuk

04/03/2022: Rješenje o odbijanju - Vušurović Radivoje(1)

04/03/2022: Rješenje o odbijanju - Vušurović Radivoje(2)

04/03/2022: Rješenje o odbijanju - Adžić Stanka

04/03/2022: Rješenje o odbijanju - Bigović Božidar

04/03/2022: Rješenje o odbijanju - Crnojević Ljiljana

04/03/2022: Rješenje o odbijanju - Janković Branka

04/03/2022: Rješenje o odbijanju - Jeknić Rajko

04/03/2022: Rješenje o odbijanju - Jovanović Nikola

04/03/2022: Rješenje o odbijanju - Konatar Mirčeta

04/03/2022: Rješenje o odbijanju - Konatar Veroljub

04/03/2022: Rješenje o odbijanju - Marković Vojislav

04/03/2022: Rješenje o odbijanju - Martinović Milivoje i Vojislav

04/03/2022: Rješenje o odbijanju - Otašević Željko i Milorad

04/03/2022: Rješenje o odbijanju - Šuković Milija

04/03/2022: Rješenje o odbijanju - Udovičić Vasilije

04/03/2022: Rješenje o odbijanju - Vučković Boris i Dejan

04/03/2022: Rješenje o odbijanju - Vujović Biljana

04/03/2022: Rješenje o odbijanju - Vujović Božidar

04/03/2022: Rješenje o odbijanju - Vukićević Varvara

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018