LEGALIZACIJA BESPRAVNIH OBJEKATA

Rješenja o legalizaciji

20/07/2022: Rješenje o odbijanju - Mrđenović Nevenka

20/07/2022: Rješenje o odbijanju - Popović Vlatko

20/07/2022: Rješenje o odbijanju - Vujović Miodrag

20/07/2022: Rješenje o odbijanju - Vujović Savo

20/07/2022: Rješenje o odbijanju - Vujović Veselin (1)

20/07/2022: Rješenje o odbijanju - Vujović Veselin (2)

20/07/2022: Rješenje o odbijanju - Vujović Veselin (3)

20/07/2022: Rješenje o odbijanju - Vujović Vojislav

11/07/2022: Rješenje o odbijanju - Borozan Branko

11/07/2022: Rješenje o odbijanju - Dragićević Roganović Maja

11/07/2022: Rješenje o odbijanju - Drašković Slavko

11/07/2022: Rješenje o odbijanju - Kaluđerović Ljubomir

11/07/2022: Rješenje o odbijanju - Krivokapić Slobo

11/07/2022: Rješenje o odbijanju - Kustudić Nataša

11/07/2022: Rješenje o odbijanju - Kuzman Manojlo

11/07/2022: Rješenje o odbijanju - Martinović Miodrag

11/07/2022: Rješenje o odbijanju - Martinović Saša i Nebojša

11/07/2022: Rješenje o odbijanju - Milenković Milosav

11/07/2022: Rješenje o odbijanju - Nikčević Aleksandar

11/07/2022: Rješenje o odbijanju - Perošević Velimir

11/07/2022: Rješenje o odbijanju - Popović Ivica

11/07/2022: Rješenje o odbijanju - Roganović Mitar

11/07/2022: Rješenje o odbijanju - Špadijer Aleksa

11/07/2022: Rješenje o odbijanju - Vicković Vasko

11/07/2022: Rješenje o odbijanju - Vojvodić Veselin i Lidija

11/07/2022: Rješenje o odbijanju - Vujović Dragan

11/07/2022: Rješenje o odbijanju - Vukićević Miodrag

06/07/2022: Rješenje o legalizaciji - Kapisoda Petar

06/07/2022: Rješenje o legalizaciji-Vujović Đorđe

01/07/2022: Rješenje o legalizaciji-Vuksanović Aleksandra

13/06/2022: Rješenje o odbijanju - Gardašević Neđeljko

13/06/2022: Rješenje o odbijanju - Jović Boško

13/06/2022: Rješenje o odbijanju - Kaluđerović Vjera

13/06/2022: Rješenje o odbijanju - Kojić Dragana

13/06/2022: Rješenje o odbijanju - Mihaljević Nikola

13/06/2022: Rješenje o odbijanju - Paović Petar i Marko

13/06/2022: Rješenje o odbijanju - Paović Ranko

13/06/2022: Rješenje o odbijanju - Pejović Nataša

13/06/2022: Rješenje o odbijanju - Rajković Miladin

13/06/2022: Rješenje o odbijanju - Rakočević Aleksandar i Predrag

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018