ŽIVOTNA SREDINA

04/04/2022: Obavještenje za odlučivanje o potrebi izrade Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju - postavljanje privremenog ugostiteljskog objekta

22/12/2021: Obavještenje o donijetom Rješenju

10/12/2021: Dokumentacija za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu

10/12/2021: Obavještenje o podnijetom zahtjevu izmještanje trase DV 35 kV

25/11/2021: Lokalni akcioni plan za biodiverzitet Prijestonice Cetinje za period 2020-2025. godina

25/11/2021: Lokalni plan zaštite životne sredine Prijestonice Cetinje za period 2021-2024. godina

15/11/2021: Obavještenje da nije potrebna izrada elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za projekat klimatska komora

03/11/2021: Zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborata procjene uticaja na životnu sredinu i Dokumentaciju za odlučivanje

21/09/2021: Obavještenje o donijetom Rješenju da je potrebna izrada Elaborata

06/09/2021: Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu Lokalnog plana zaštite životne sredine Prijestonice Cetinje za period 2021-2024

06/09/2021: Dokumentacija za odlučivanje o potrebi izrade Elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu

06/09/2021: Obavještenje o javnom uvidu

06/08/2021: Odluka o utvrđivanju Nacrta lokalnog plana zaštite životne sredine Prijestonice Cetinje za period 2021-2024. godine

06/08/2021: Program održavanja javne rasprave o Nacrtu lokalnog plana zaštite životne sredine Prijestonice Cetinje za period 2021-2024. godine

02/08/2021: Obavještenje o donijetom Rješenju o ekološkoj saglasnosti

01/07/2021: Odluka o utvrđivanju akustičkih zona na teritoriji Ptijestonice Cetinje

29/06/2021: Obavještenje o Javnoj tribini i Javnoj raspravi

29/06/2021: Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za baznu stanicu mobilne telefonije Njeguši Mtel

03/06/2021: Obavještenje o donijetom Rješenju o potrebi izrade elaborata procjene uticaja na životnu sredinu

25/05/2021: Obavještenje o donijetom rješenju Crnogorski Telekom A.D.

24/05/2021: Obavještenje o javnom uvidu

24/05/2021: Dokumentacija za odlučivanje o potrebi izrade Elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu bazne stanice mobilne telefonije

21/04/2021: Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za baznu stanicu mobilne telefonije "Njeguši Mtel"

19/04/2021: Obavještenje o Javnoj tribini i Javnoj raspravi o Elaboratu procjene uticaja na životnu sredinu za baznu stanicu mobilne telefonije "Njeguši Mtel"

16/04/2021: Javni poziv za predlaganje kandidata za člana Radne grupe za izradu Lokalnog plana zaštite životne sredine Prijestonice Cetinje

30/03/2021: Obavještenje o donijetom rješenju Crnogorski Telekom A.D.

05/03/2021: Obavještenje o javnom uvidu u Dokumentacija za odlučivanje o potrebi izrade Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu bazne stanice mobilne telefonije

13/01/2021: Lokalni akcioni plan za biodiverzitet Prijestonice Cetinje za period 2020-2025. godine

06/10/2020: Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu - Matej

06/10/2020: Obavještenje

18/09/2020: Izvještaj sa Javne rasprave sa primjedbama i odgovor na iste

28/08/2020: Obavještenje o ekološkoj saglasnosti za elaborat procjene uticaja na životnu sredinu

24/08/2020: Obavještenje o ekološkoj saglasnosti za elaborat procjene uticaja na životnu sredinu

14/08/2020: Obavještenje o održavanju Javne rasprave o Nacrtu Lokalnog akcionog plana biodiverziteta Prijestonice za period od 2020. godine do 2025. godine

14/08/2020: Odluka o utvrđivanju Nacrta Lokalnog akcionog plana biodiverziteta Prijestonice Cetinje 2020.2025. godine

14/08/2020: Program održavanja javne rasprave o Nacrtu Lokalnog akcionog plana za biodiverzitet Prijestonice Cetinje za period 2020.- 2025. godine

14/08/2020: Nacrt Lokalnog akcionog plana biodiverziteta

13/08/2020: Obavještenje - "MONTSTATE" d.o.o. Cetinje

06/08/2020: Dokumentacija za odlučivanje o potrebi izrade elaborata na životnu sredinu za mobilna postrojenja za obradu neopasnog otpada

05/08/2020: Obavještenje o podnijetom zahtjevu

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018