ŽIVOTNA SREDINA

06/12/2019: Obavještenje o javnom uvidu

06/12/2019: Obavještenje o javnom uvidu i Dokumentacija za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za proizvodni pogon za preradu mesa i mesnih prerađevina

06/12/2019: Obavještenje o javnom uvidu i Dokumentacija za odlučivanje o potrebi izrade elaborata za funkcionisanje rashladnog uređaja - klima komore

20/11/2019: Obavještenje o izdatom Rješenju

08/11/2019: Dokumentacija za odlučivanje o potrebi izrade Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu i obavještenje o javnom uvidu

17/10/2019: Rješenje da je potrebna izrada elaborata procjene uticaja na životnu sredinu

17/10/2019: Obavještenje o izdatom Rješenju da je potrebna izrada elaborata procjene uticaja na životnu sredinu

07/10/2019: Obavještenje o potrebi izrade elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za projekat rekonstrukcija i nadogradnja poslovnog objekta

26/07/2019: Rješenje o davanju ekološke saglasnosti

28/06/2019: Rješenje o ekološkoj saglasnosti

06/05/2019: Izdato rješenje M-TEL

27/02/2019: Elaborat procjene uticaja bazne stanice mobilne telefonije Čevo u Prijestonici Cetinje na životnu sredinu

27/02/2019: Javna rasprava na Elaborat procjene utivaja na životnu sredinu za baznu stanicu Čevo

07/06/2017: Godišnji plan i program upravljanja za 2016. godinu TP Lipska pećina

14/02/2017: Lokalni akcioni plan biodiverziteta Prijestonice Cetinje 2016-2020. godine

10/01/2017: Lokalni plan upravljanja komunalnim i neopasnim građevinskim otpadom Prijestonice Cetinje za period 2016 - 2020. god.

ŽIVOTNA SREDINA

19/02/2024: Informator o grijanju

19/02/2024: Informator o maskama

19/02/2024: Informator o paljenju

19/02/2024: Informator o preciscivacima

13/10/2021: Lokalni akcioni plan za biodiverzitet Prijestonice Cetinje 2020-2025. godina

06/08/2021: Nacrt Lokalnog plana zaštite životne sredine Prijestonice Cetinje za period 2021-2024. godine

16/04/2019: ŽIVOTNA SREDINA

14/02/2017: Lokalni plan zaštite životne sredine Prijestonice Cetinje 2017-2021. godine

14/02/2017: Lokalni akcioni plan biodiverziteta Prijestonice Cetinje 2016-2020. godine

ŽIVOTNA SREDINA

JAVNA KNJIGA

03/07/2023: Rješenje o ekološkoj saglasnosti za Solarnu elektranu Čevo Solar

03/07/2023: Rješenje o ekološkoj saglasnosti

31/10/2022: Javna Knjiga 99

31/10/2022: Rješenje - Javna knjiga 99

19/05/2022: Javna Knjiga 98

19/05/2022: Rješenje - Javna knjiga 98

18/04/2022: Javna Knjiga 97

18/04/2022: Rješenje - Javna knjiga 97

29/12/2021: Javna Knjiga 96

29/12/2021: Rješenje - Javna knjiga 96

25/11/2021: Javna knjiga 95

25/11/2021: Rješenje - Javna knjiga 95

28/09/2021: Javna knjiga 94

28/09/2021: Rješenje - Javna knjiga 94

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018