LEGALIZACIJA BESPRAVNIH OBJEKATA

Zahtjevi za legalizaciju

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Ivanović Aleksandar

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Janković Slavko

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Jasaraj Enver

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Kadija Milo 2

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Kadija Milo

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Kavaja Vido

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Lješković Nebojša i Mladen

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Marinović Ljubica

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Martinović Aleksandar

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Martinović Boban

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Martinović Petar

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Martinović Vladimir

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Miljenović Radosav

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Milošević Biljana 2

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Milošević Biljana

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Milošević Blaženko

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Mitrović Milorad

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Mitrović Zoran

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Neziraj Fatima

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Pavlićević Željko i Žarko

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Pejaković Rajka

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Popović Radovan

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Premium food

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Radović Zoran

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Šćekić Dejan

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Stanojević Marjan

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Stojanović Mladen

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Tomašević Ljubomir

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Vučković Vido

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Vujošević Danilo

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Vujović Milorad

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Vujović Slavica

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Vujović Vojislav

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Vukićević Ilija

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Vukotić Ivan

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Vuksanovic Dragica 2

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Vuksanović Dragica

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Vuksanović Joko

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Željko Kaluđerović

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Adžić Ivan

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018