LEGALIZACIJA BESPRAVNIH OBJEKATA

Zahtjevi za legalizaciju

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Adžić Milorad

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Banović Nada

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Bernacki Roch

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Božović Miodrag

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Ćosović Radmila

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Despotović Velimir

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Đonović Đuro 1

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Đonović Đuro 2

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Đonović Đuro 3

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Đorđević Ranko

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Đurašković Vladislav 2

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Đurašković Vladislav

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Drecun Dimitrije

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Kaluđerović Petar

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Kaluđerović Vasilije

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Kapa Jovan

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Kljajević Mirko

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Kozier Pawel

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Kuzman Mihailo

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Marković Velizar

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Martinović Vladimir

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Milić Luka

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Milošević Blažo

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Mitrović Miloš

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Mudreša Miodrag

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Mudreša Rajko

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Mugoša Aco

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Nikolić Žarko

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Obermayer Vesna

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Ognjanović Željko

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Paović Ilija

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Popović Miodrag

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Popović Niko

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Radonjić Dušan

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Radonjić Milo

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Radović Senka

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Šofranac Irena

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Spasić Marina

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Spasić Predrag

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Stanković Milenka

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018