LEGALIZACIJA BESPRAVNIH OBJEKATA

Zahtjevi za legalizaciju

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Mirković Milka

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Mudreša Zorica

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Pavićević Dragoljub

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Pavlićević Ilija

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Pavlićević Mitar i Milo

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Pejović Zdravko

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Perišić Božidar

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Perišić Damjan

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Perišić Simo

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Petričević Zoran

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Popović Dragoljub

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Radio-difuzni centar doo (1)

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Radio-difuzni centar doo (2)

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Radio-difuzni centar doo (3)

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Radio-difuzni centar doo (4)

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Radio-difuzni centar doo (5)

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Radio-difuzni centar doo (6)

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Radonjić Elena

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Raković Rumica

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Ražnatović Đorđije

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Ražnatović Željko

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Sekulić Velimir

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Stanojević Dejan

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Stojanović Pero

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Šuškavčević Ranko

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Todorović Darinka

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Vujić Mladen 2

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Vujić Mladen

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Vujović Blažo

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Vujović Bosiljka

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Vukotić Pero

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Adžić Ljubomir

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Adžić Radovan

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Berdnikova Tatiana

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Borozan Marko

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Crnagoraput (1)

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Crnagoraput (2)

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Crnagoraput (3)

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Đurović Ilija

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Ivanišević Đuro

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018