LEGALIZACIJA BESPRAVNIH OBJEKATA

Zahtjevi za legalizaciju

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Bogdanović Dejan i Ivan

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Borilović Dragutin

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Borilović Tomo

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Borozan Radmila

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Bošković Veljko

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Bulatović Dobrila

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Darić Miloš (1)

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Darić Miloš (2)

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Darić Miloš (3)

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Delja Petar

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Đuranović Miodrag

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Dragojević Vojislav

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Drecun Ivo (1)

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Drecun Ivo (2)

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Drecun Ivo (3)

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Huter Ivan (1)

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Huter Ivan (2)

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - JU Lovćen-Bečići (1)

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - JU Lovćen-Bečići (2)

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Kaluđerović Đorđia

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Kaluđerović Nadežda

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Kekić Dejan

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Knežević Jovan

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Knežević Milutin

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Kusovac Ivica

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Latković Milan

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Latković Miloš

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Lipovina Božidar

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Lješković Marina

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Maksimović Jovanka

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Marković Dragan

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Marković Jovan

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Marković Radosav

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Martinović Angelina

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Martinović Čedo

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Martinović Dragoslav

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Mijanović Radislav

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Milošević Ilija i Marija

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Milošević Radmila

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Mirković Milena

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018