LEGALIZACIJA BESPRAVNIH OBJEKATA

Rješenja o legalizaciji

28/06/2019: Rješenje o legalizaciji - Pejović Vasilije

29/05/2019: Rješenje o legalizaciji - Martinović Aleksandar

29/05/2019: Rješenje o legalizaciji - Martinović Ksenija

29/05/2019: Rješenje o legalizaciji - Novović Danko

30/04/2019: Rješenje o legalizaciji - Perišić Borislav

25/04/2019: Rješenje o legalizaciji - Pejović Danilo

24/04/2019: Rješenje o legalizaciji - Turo doo

10/04/2019: Rješenje o odbijanju - Krasev Alexsey i Penyazeva Ana

10/04/2019: Rješenje o odbijanju - Begović Zoran

10/04/2019: Rješenje o odbijanju - Ćurčić Jelana

10/04/2019: Rješenje o odbijanju - Đurović Zorka

10/04/2019: Rješenje o odbijanju - Jahdadić Admir

10/04/2019: Rješenje o odbijanju - Jovićević Danilo

10/04/2019: Rješenje o odbijanju - Jovićević Vladimir

10/04/2019: Rješenje o odbijanju - Kašćelan Dušan

10/04/2019: Rješenje o odbijanju - Kokotović Milan

10/04/2019: Rješenje o odbijanju - Labović Moller Milanka

10/04/2019: Rješenje o odbijanju - Laličić Ljubo

10/04/2019: Rješenje o odbijanju - Mijač Mihailo

10/04/2019: Rješenje o odbijanju - Miljenović Slobodan

10/04/2019: Rješenje o odbijanju - Milović Blagota

10/04/2019: Rješenje o odbijanju - Mirković Dragica

10/04/2019: Rješenje o odbijanju - Mrvaljević Savo

10/04/2019: Rješenje o odbijanju - Mudreša Petar

10/04/2019: Rješenje o odbijanju - Novović Milivoje

10/04/2019: Rješenje o odbijanju - Pejaković Senka

10/04/2019: Rješenje o odbijanju - Pejović Slavko

10/04/2019: Rješenje o odbijanju - Popović Žarko

10/04/2019: Rješenje o odbijanju - Radulović Henrik

10/04/2019: Rješenje o odbijanju - Šofranac Božidar

10/04/2019: Rješenje o odbijanju - Stevović Božidar

10/04/2019: Rješenje o odbijanju - Vujanović Nikola

10/04/2019: Rješenje o odbijanju - Stanojević Đorđija

29/03/2019: Rješenje o legalizaciji - Jevgenije Pavlović

14/03/2019: Rješenje o legalizaciji - Simonović Radojko

28/01/2019: Rješenje o legalizaciji - Markišić Niko

23/01/2019: Rješenje o legalizaciji - Vuković Vasilije

14/01/2019: Rješenje o legalizaciji - Bogdanović Janko

30/12/2018: Rješenje o obustavi postupka - Jabučanin Jovan

30/12/2018: Rješenje o obustavi postupka - Vukičevic Jovica

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018