Zasijedanje Skupštine Prijestonice Cetinje u petak, 28. jula 2023. godine
26.07.2023

Jedanaesta sjednica Skupštine Prijestonice Cetinje održaće se u petak, 28. jula 2023. godine, sa početkom u 9 časova.

U okviru 13 tačaka dnevnog reda naći će se Prijedlog Odluke o završnom računu Budžeta Prijestonice Cetinje za 2022. godinu, na koji je ovlašćena revizorska kuća dala pozitivno mišljenje, pa će isti odbornici razmatrati shodno Zakonu o finansiranju lokalne samouprave i Zakonu o lokalnoj samoupravi.

Na odborničkim klupama naći će se i Odluka o dopuni Odluke o oblicima socijalne i dječije zaštite, u okviru koje će se naći nova tačka koja glasi “Naknada dijela troškova medicinski potpomognute oplodnje (MPO)”, čijim će se usvajanjem stvoriti mogućnost naknade dijela troškova medicinski potpomognute oplodnje bračnim, odnosno vanbračnim supružnicima, odnosno ženana koje žive u bračnoj ili vanbračnoj zajednici, od kojih je makar jedan supružnik državljanin Crne Gore sa prebivalištem na teritoriji Prijestonice Cetinje od najmanje 12 mjeseci, pod uslovom da ovo pravo nije ostvareno u nekoj drugoj opštini na teritoriji Crne Gore.

Odlukom o dopuni Odluke o oblicima socijalne i dječije zaštite dodaje se još jedan novi član koji se odnosi na novčanu naknadu za troškove usluga predškolskih ustanova, odnosno najavljeni program “Vrtić za sve”, kojim se stvaraju uslovi da u toku naredne godine Cetinje bude prvi grad u Crnoj Gori sa besplatnim vrtićem. 

Pored navedenih, odbornici u lokalnom parlamentu će razmatrati i Odluke o davanju saglasnosti na Program rada sa finansijskim planom Javne ustanove Centar za kulturu Prijestonice Cetinje, Prijedlog odluke o donošenju lokalnog programa socijalnog stanovanja Prijestonice za 2023. godinu, Informaciju o stanju rodne ravnopravnosti na teritoriji Prijestonice Cetinje za 2022. godinu i drugo.

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018