Postavljen interaktivni totem na Dvorskom trgu
25.07.2023

 

Na Dvorskom trgu postavljen je interaktivni digitalni totem sa važnim turističkim i servisnim informacijama Prijestonice Cetinje, na kojem se svakodnevno mogu mijenjati i dopunjavati sadržaji u cilju informisanja građana i turista.

Zahvaljujući najinovativnijem interaktivnom totemu, posjetioci i svi građani Cetinja će na jednostavan i brz način doći do pouzdanih informacija vezanih za aktivnosti lokalne uprave, aktuelne projekte, kulturne događaje, manifestacije, turističku ponudu, znamenitosti, ali i upoznati se sa najvažnijim servisnim informacijama.

Korisnici u samo par klikova mogu doći do sadržaja koji je predmet njihovog interesovanja, a komponente totema omogućavaju pretragu informacija na više jezika i nesmetan rad u svim vremenskim uslovima.

Ovaj projekat predstavlja jedno od najboljih interaktivnih rješenja kojim će se dodatno pospiješiti promocija turističke i kulturne ponude Prijestonice Cetinje i digitalizacija grada.

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018