Jednoglasno usvojen Program razvoja Prijestonice Cetinje za 2023. godinu, vrijedan 8.440.000 eura
29.09.2022

Na današnjoj VII sjednici Skupštine Prijestonice Cetinje odbornici su raspravljali o Programu razvoja Prijestonice Cetinje koji su jednoglasno usvojili. Rasprava se vodila oko rješavanja problema vodosabdijevanja, tretmana otpadnih voda sa gradskog područja i izgradnje hidrotehničkog tunela, ali i drugih infrastrukturnih problema, problema vezanih za mlade, rješavanje pitanja azila za napuštene kućne ljubimce, kao i raznih inicijativa za poboljšanje turističke ponude grada, razvoja ruralnog područja i slično.

Program razvoja Prijestonice Cetinje za 2023. godinu dominantno tretira glavne probleme grada vodosnabdijevanje i tretman otpadnih voda, ali i izgradnju nove sportske dvorane, poboljšanje infrastrukture na gradskom i ruralnom području, poboljšanje turističke ponude i drugo. Javni poziv za dostavljanje prijedloga za Program razvoja Prijestonice Cetinje za 2023. godinu raspisan je 08. maja 2022. godine, a nakon dostavljenih predloga održana je najduža javna rasprava do sada, zaključno sa centralnom javnom raspravom koja je održana 27. jula 2022. godine.  Ukupna vrijednost projekata u Programu razvoja Prijestonice Cetinje za 2023. godinu je 8.440.000 eura.

Članom 30. Zakona o Prijestonici za potrebe razvoja Prijestonice Cetinje u budžetu Crne Gore obezbjeđuju se sredstva u visini od 0,6% projektovane vrijednosti tekućeg budžeta Crne Gore, kojim se mogu finansirati: projekti koji doprinose otvaranju novih radnih mjesta, razvojni projekti, infrastrukturni projekti, projekti na očuvanju kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa, projekti za valorizaciju turističkih potencijala, projekti od javnog interesa koji se realizuju po modelu javno-privatnog partnerstva i ostali projekti od značaja za razvoj Prijestonice.

Članom 31. Zakona o Prijestonici propisano je da je gradonačelnik Prijestonice dužan da prijedlog godišnjeg Programa razvoja Prijestonice za narednu godinu, uz prethodno informisanje Skupštine Prijestonice, a nakon sprovedene javne rasprave, dostavi Senatu najkasnije do 01. oktobra. Godišnji Program razvoja Prijestonice Cetinje Senat Prijestonice usvaja najkasnije do 01. novembra tekuće godine.

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018