Rekonstrukcija puta u Dodošima
23.06.2022

Sekretarijat za stambeno komunalne djelatnosti i saobraćaj Prijestonice Cetinje sprovodi rekonstrukciju puta u Dodošima. Rekonstrukcija podrazumijeva radove na proširenju i tamponiranju puta u dužini od 2,5 kilometara.

Radovi su predviđeni Programom razvoja Prijestonice Cetinje za 2022. godinu, a finansiraju se iz kapitalnog budžeta predviđenog Zakonom o Prijestonici.

Rekonstrukciju puta izvodi Avio Petrol doo, a ukupna vrijednost radova sa PDV-om iznosi 91.960 eura.

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018