DPS zloupotrebom vlasti naplatio skoro 34.000 eura od Prijestonice
17.06.2022

Prijestonica Cetinje, uvažavajući potrebu da građani Cetinja i ukupna javnost moraju biti adekvatno informisani o svim bitnim pojedinostima od značaja za funkcionisanje sistema lokalne samouprave, predstavlja način na koji je DPS koristeći poziciju vlasti naplatio potraživanje od Prijestonice Cetinje u iznosu od 33.753,42 eura shodno Ugovoru o cesiji od 30.06.2020. godine, iako je u tom trenutku imao dug prema Prijestonici u iznosu od 120.000 eura. Umjesto da DPS izmiri obavezu od 120 hiljada eura prema gradu i građanima Cetinja, koristeći poziciju vlasti na Cetinju kroz cesiju sa Upravom za imovinu, naplaćuju više od 33 hiljade eura na štetu građana Prijestonice.

Jasno je da je DPS zloupotrebljavajući poziciju vlasti naplatio sredstva iako je imao puno veće dugovanje prema Prijestonici Cetinje.

Prijestonica će nastaviti da objavljuje sve primjere zloupotrebe vlasti u prethodnom periodu, kako bi građani bili adekvatno informisani o djelovanju koje je dovelo do više od 38 miliona eura duga.

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018