Za rekonstrukciju vodovoda 10 miliona eura
23.06.2021

Rekonstrukcija cetinjskog vodovoda prioritetni je projekat lokalne uprave, čija realizacija bi trebalo da riješi vodosnabdijevanje Prijestonice Cetinje na dugoročno održiv način, ali i da smanji gubitke na distributivnoj mreži na ispod 30 odsto. Projekat je vrijedan oko 10 miliona eura, a planirano je da bude finansiran iz kredita Evropske investicione banke (EIB).

Prijestonica Cetinje, u saradnji sa preduzećem Vodovod i kanalizacija Cetinje i kompanijom HydroGIS System iz Podgorice, organizovala je prezentaciju na kojoj je predstavljen Glavni projekat rekonstrukcije vodovodne infrastrukture na Cetinju.

Zamjenik gradonačelnika Prijestonice Cetinje Miloš Ražnatović kazao je da su izradom Glavnog projekta stvoreni svi preduslovi da sa EIB i Vladom Crne Gore započne realizacija ovog projekta.

Garancija za kredit, kako je objasnio, bila bi sredstva koja Cetinju pripadaju po osnovu Zakona o Prijestonici. Kredit EIB za projekte komunalne infrastrukture u Crnoj Gori, u iznosu od 60 miliona eura, je obezbijeđen.

„Mi smo već kroz pregovore obezbijedili 10 miliona eura, kako bismo odjednom zamijenili i rekonstrisali vodovodnu mrežu, koja je dužine oko 60 kilometara. Vrijednost projekta je nešto više od 8 miliona eura, ali smo mi imajući u vidu prethodna iskustva da projekte ovoga tipa prate i nepredviđene situacije koje se moraju rješavati, opredijelili oko 10 miliona eura“, kazao je Ražnatović.

Prema njegovim riječima, grejs period za kredit trebalo bi da bude pet godina, a kamatna stopa ispod dva odsto. Nakon pet godina novac za otplatu kredita bio bi obezbijeđen kroz Zakon o Prijestonici, ali na način da se ne usporavaju ostali infrastrukturni projekti. Plan je da se oko 15% godišnjeg budžeta po osnovu Zakona odvaja za anuitete za otplatu kredita.

„Na ovaj način obezbjeđuje se završetak rekonstrukcije vodovodne infrastrukture za oko godinu ipo dana, nakon čega će se moći reći da je Cetinje riješilo vodosnabdijevanje na dugoročno održiv način“, naveo je Ražnatović, dodajući da očekuje da bi na jesen mogao biti izabran izvođač radova, kako bi naredne godine započeli radovi.

On je kazao da je lokalna uprava veoma ozbiljno pristupila rješavanju problema vodosnabdijavanja grada, jer je ove godine opredijeljeno oko 700 hiljada za rekonstrukciju crpne stanice na Višnjici i za rezervne djelove, opremu i softver.

Drago Đačić, izvršni direktor kompanije HydroGIS System, koja radi Glavni projekat, objasnio je da se on sastoji od dvije komponente, od kojih prva obuhvata građevinske radove, koji su planirani da traju godinu ipo. Druga komponenta je nadogradnja u domenu informaciono-tehnološke i administrativne procedure.

„Poslije dvije godine garantujem da možemo da kažemo Evropskoj delegaciji i Evropskoj investicionoj banci da imamo egzaktne podatke da smo smanjili gubitke na održiv nivo, a to je do 30 odsto“, naveo je on.

Đačić je dodao da neće biti smanjeni samo gubitci na mreži, nego i količina potisnute vode sa izvorišta, dok će biti povećana količina fakturisane vode. Više neće biti restrikcija vode na Cetinju.

On je objasnio da se projektom, osim smanjenja gubitaka, postiže i  povećanje pogonske sigurnosti vodovodnog sistema, primjena informaciono-tehnološke-tehničke infrastrukture, adekvatan nadzor i upravljanje sistemom, ali i procedure i metode prikupljanja i obrade podataka u cilju izrade bilansa vode na mjesečnom nivou, edukacija kadrova i permanentno upravljanje gubicima.

Đačić je naveo da je investiciona vrijednost projekta oko 7,7 miliona eura.

Direktor DOO „Vodovod i kanalizacija - Cetinje“ Petar Martinović na prezentaciji je predstavio sistem vodosnabdijevanja gradskog područja. Govorio je o kompleksnosti vodosnabdijevanja, koju karakteriše glavno vodoizvorište „Podgor“ koje se nalazi u Opštini Bar,  visina dizanja vode od preko 600 metara nadmorske visine od vodoizvorišta do gradskih rezervoara, te dužina transportnih cjevovoda od 22.347 m.

Martinović je govorio i o detaljima i kompleksnosti izvođenja projekta „Nabavka i ugradnja cjevovoda u ulicama Mojkovačka i Bajička – Cetinje“ konstatujući da je ralizacija radova u Mojkovačkoj ulici završena, jer su realizovani finalni radovi na priključenjima korisnika.

Kao najveći benefit projekta istakao je broj sektorskih ventila, kojih je ranije bilo devet, dok ih je realizacijom projekta izgrađeno 121, čime će građani neuporedivo manje osjećati bilo kakve obustave snabdijevanja vodom.

Posebno je istako da projekat koji se realizuje u Mojkovačkoj i Bajičkoj ulici predstavlja osnovu ili početnu fazu rekonstrukcije cjelokupne gradske mreže „jer se ove ulice protežu sredinom grada i na njih se naslanjaju ostala gradska naselja“.

V.d. sekretarke Sekretarijata za investicije i održivi razvoj Maja Koljević objasnila je da je Programom razvoja Prijestonice za ovu godinu opredijeljeno 700 hiljada eura za vodosnabdijevanje.

„Predstoji nam raspisivanje tendera za rekonstrukciju stance Višnica. Da bi cijeli projekat rekonstrukcije vodovoda funkcionisao nesmetano moraju i pumpne stanice biti u punom pogonu“, navela je ona.

Koljević je rekla i da je lokalna uprava velika podrška Vodovodu putem nabavke potrebne opreme, dodajući da će uskoro biti pokrenuta nabavka stop-startera.

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018