Zamjenici gradonačelnika

Boris

SAŠA ZVICER

Adresa: Bajova 2 (kancelarija 94)
Telefon: 382 (0)41 231 755
E-mail: sasa.zvicer@cetinje.me

 

Dipl. menadžer Saša Zvicer, rođen je 1974. godine na Cetinju.

Vojnu gimnaziju završio je u Beogradu 1993. godine.

Diplomirao je na Vojnoj akademiji odsijek Ratna mornarica u Beogradu 1997. godine.

Zvanje diplomiranog menadžera stekao je na Fakultetu za poslovno industrijski menadžment u Beogradu 2014. godine.

Nakon završetka Vojne akademije službovao je  u Ratnoj mornarici Savezne republike Jugoslavije.

U Ministarstvu unutrašnjih poslova Crne Gore zasnovao je radni odnos jula 1999. godine, kao starješina u Posebnoj jedinici.

Od januara 2000. godine do jula 2006. godine, obavljao je starješinske dužnosti u Specijalnoj antiterorističkoj jedinici.

Starješinske dužnosti od jula 2006. godine do aprila 2011. godine, obavljao je u Upravi policije Crne Gore u Sektoru granične policije.

U lokalnoj upravi Prijestonice Cetinje, zasnovao je radni odnos aprila 2011. godine, kao sekretar Sekretarijata za komunalne poslove i saobraćaj.

Duznost izvršnog direktora d.o.o. „Komunalno“ Cetinje, obavljao je od aprila 2012. godine do novembra 2018. godine.

Od novembra 2018. godine, imenovan je za zamjenika gradonačelnika Prijestonice Cetinje.


Boris

PETAR MARKOVIĆ

Adresa: Bajova br. 2
Telefon: 382 (0)41 231 755
E-mail: petar.markovic@cetinje.me

 

Mr Petar Marković rođen je 4. februara 1987. godine na Cetinju, gdje je završio osnovnu i srednju stručnu školu. Diplomu osnovnih studija stekao je na Fakultetu za pomorstvo u Kotoru - smjer Menadžment u pomorstvu, a magistrirao je na Ekonomskom fakultetu u Podgorici, na smjeru Organizacijski menadžment.

Svoj radni angažman započeo je već od svoje sedamnaeste godine u oblasti hotelijerstva, vršeći pomoćne poslove recepcionera u hotelu „Grand“ na Cetinju. Nakon toga duži niz godina je obavljao više rukovodećih funkcija u nekoliko privrednih društava.

Od 2014. godine bio je izvršni direktor preduzeća „Cetinje motors“ DOO.

2017. godine postaje Stručni saradnik za saradnju sa lokalnim zajednicama u Nacionalnim parkovima Crne Gore, a 2018. stupa na funkciju zamjenika gradonačelnika Prijestonice Cetinje.

Učesnik je velikog broja konferencija, seminara, okruglih stolova i drugih stručnih i naučnih skupova iz raznih oblasti u zemlji i inostranstvu.

Iza sebe ima dugogodišnje radno iskustvo i dobrovoljan je davalac krvi.

Tečno govori engleski jezik, a služi se turskim i italijanskim jezikom.

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

E-GRAD
BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018