Gradonačelnik

Gradonacelnik Aleksandar Kascelan

Aleksandar KAŠĆELAN

Adresa: Bajova 2 (kancelarija 94)
Telefon / fax: 041 231 755
E-mail: gradonacelnik@cetinje.me

 

Mr Aleksandar Kašćelan je rođen 16. oktobra 1971. godine na Cetinju, gdje je završio Osnovnu školu i matematičku gimnaziju. Diplomirao je na Mašinskom fakultetu u Podgorici, smjer primijenjena mehanika i konstruisanje. Magistrirao je na Ekonomskom fakultetu u Podgorici, 2015. godine.

Profesionalnu karijeru započeo je u HEI Obod – Cetinje, gdje je obavljao funkciju glavnog konstruktora u sektoru razvoja. Od 2001. do 2003. godine radio je u JP Vodovod i kanalizacija – Cetinje, kao inženjer za razvoj. Od 2003. godine radio je u nacionalnoj kompaniji Montenegro Bonus Cetinje, a za komercijalnog direktora kompanije izabran je 2005. godine. Funkciju Izvršnog direktora Montenegro Bonus-a obavljao je od decembra 2007. godine do februara 2018. godine kada je stupio na dužnost gradonačelnika Prijestonice Cetinje.

Na stručnim usavršavanjima dobio je Sertifikat Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu o specijalističkim studijama iz oblasti „Pravo energetike“. Od strane Evropske organizacije za finansijsko upravljanje, kontrolu i strateško planiranje dobio je sertifikat Menadžera za strateško planiranje.

Tokom dosadašnjeg angažmana bio je učesnik brojnih samita, kongresa i okruglih stolova u zemlji i inostranstvu, koji su se bavili pitanjima energetske efikasnosti, nafte i gasa, tržišnog poslovanja, investicija i dr. U tom pravcu, učesnik je Londonskih foruma “Global Borrowers & Investors” u organizaciji fondacije Euromoney; energetskih samita zemalja Jugoistočne Evrope; 2006. godine predstavljao je Crnu Goru i kompaniju Montenegro Bonus u Rusiji, na najvećem svjetskom sajmu energetike MOGIF; u novembru 2008. godine bio je član crnogorske delegacije Ministarstva ekonomije na “Balkanskom ekonomskom samitu” u Istanbulu; bio je delegat Crne Gore na kongresu naftaša u Beču u organizaciji “Balkan and Black Sea Petroleum Association”; predstavljao je Crnu Goru na investicionom forumu Kina-Jugoistočna Evropa–Prag; u avgustu 2014. godine predstavnik je Crne Gore i MNB-a na evropskom parlamentu preduzeća u Briselu; učesnik je Ministarskih sastanaka Savjetodavnog vijeća Južnog gasnog koridora u Bakuu, Azerbejdžan.

Član je pregovaračkog tima sa Evropskom unijom za poglavlje 15 – Energetika. Obavljao je funkciju zamjenika Predsjednika Odbora udruženja energetike i rudarstva Privredne komore Crne Gore, a bio je i dugogodišnji član Upravnog Odbora iste organizacije. Dvije godine volonterski je radio kao potpredsjednik Rukometnog kluba Lovćen Cetinje.

Govori engleski jezik.

Oženjen je i otac dvoje djece.

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018