Služba gradonačelnika

Dejan Lucic MNE 2

mr Dejan LUČIĆ
Šef kabineta - Savjetnik gradonačelnika za medije i odnose s javnošću

Adresa: Bajova 2
Telefon / fax: 041 231 755
E-mail: dejan.lucic@cetinje.me
 

Profesionalno je bio u novinarstvu od 1998. do 2016. godine. Tokom novinarske karijere radio je kao novinar Radija Montena, Radija Gorica, u Novinskoj agenciji Mina i u dnevniku Pobjeda, gdje je jedno vrijeme bio urednik i zamjenik urednika rubrike Društvo. Član je Međunarodne i Evropske federacije novinara i bivši potpredsjednik Sindikata medija Crne Gore.

Na Fakultetu političkih nauka Univerziteta Crne Gore, od studijske 2012/13 do akademske 2017/18, bio je angažovan kao saradnik u nastavi na medijskoj grupi predmeta – Štampa i agencije, TV novinarstvo, Istraživačko novinarstvo i Online novinarstvo. Saradnički status imao je i na predmetima Teorija kulture, Javno mnjenje i Teorija masovnog komuniciranja. Doktorand je na Fakultetu političkih nauka Univerziteta Crne Gore, gdje je 2012. magistrirao na Odsjeku za medije i odnose s javnošću.

Uporedo sa novinarskom karijerom, od 2009. godine do 2016. godine, bio je angažovan kao Media Specialist u agencijama za odnose s javnošću Magna, Krug, Mapa i Executive Group. Od 2016. do marta 2018. godine bio je zapošljen u Rektoratu Univerziteta Crne Gore kao direktor Komunikacijskog i PR centra.

Autor je više stručnih i naučnih radova i učesnik više domaćih i međunarodnih konferencija i skupova. Polje njegovog naučnog interesovanja su mediji.

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018