Odluke i ugovori 2018

Odluke i ugovori 2018

29/11/2018: Ugovor o zakupu građevinskog zemljišta između Prijestonice Cetinje i Mtel-a

26/11/2018: Ugovor o zakupu građevinskog zemljišta između Prijestonice Cetinje i Mirković Milorada

23/11/2018: Odluka o dodjeli stipendija za studijsku 2018/2019. godinu u Prijestonici Cetinje

21/11/2018: Odluka o utvrđivanju Nacrta Odluke o rješavanju stambenih potreba po osnovu prava na socijalno stanovanje

21/11/2018: Odluka o rješavanju stambenih potreba po osnovu prava na socijalno stanovanje

21/11/2018: Program održavanja Javne rasprave o Nacrtu Odluke o rješavanju stambenih potreba po osnovu prava na socijalno stanovanje

21/11/2018: Javni poziv o Nacrtu Odluke o rješavanju stambenih potreba po osnovu prava na socijalno stanovanje

16/11/2018: Odluka o Budžetu Prijestonice Cetinje za 2019. godinu

16/11/2018: Program javne rasprave povodom Nacrta Odluke o Budžetu Prijestonice Cetinje za 2019. godinu

16/11/2018: Zaključak o Nacrtu Odluke o Budžetu Prijestonice Cetinje za 2019. godinu

16/11/2018: Odluka o izmjenama Odluke o Budžetu Prijestonice Cetinje za 2018. godinu

16/11/2018: Program javne rasprave povodom Nacrta Odluke o izmjenama Odluke o Budžetu Prijestonice Cetinje za 2018. godinu

16/11/2018: Zaključak o Nacrtu Odluke o izmjenama Odluke o Budžetu Prijestonice za 2018. godinu

12/11/2018: Ugovor o zakupu građevinskog zemljišta između Prijestonice Cetinje i Tatar Dragutina

08/11/2018: Zaključak o prihvatanju Informacije o izmjeni i dopuni programa razvoja Prijestonice i Program razvoja Prijestonice za 2019. godinu

08/11/2018: Odluka o davanju na korišćenje nepokretnosti Narodnom muzeju Crne Gore galeriji "Atelje Dado"

08/11/2018: Odluka o besplatnim udžbenicima za prva tri razreda osnovnog obrazovanja

08/11/2018: Odluka o donošenju Lokalnog programa socijalnog stanovanja Prijestonice za 2018/2019. godinu

08/11/2018: Odluka o raspisivanju javnog poziva za prikupljanje prodaje putničkih motornih vozila u vlasništvu Prijestonice Cetinje

08/11/2018: Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o imenovanju zamjenika gradonačelnika Prijestonice Cetinje

08/11/2018: Odluka o davanju saglasnosti na imenovanje glavnog administratora Prijestonice Cetinje

05/10/2018: Odluka o utvrđivanju Nacrta Statuta Prijestonice Cetinje

05/10/2018: Odluka o kreditnom zaduženju Prijestonice

05/10/2018: ZAKLJUČAK O PRIHVATANJU INFORMACIJE ZA PROGRAM RAZVOJA PRIJESTONICE ZA 2019. GODINU

05/10/2018: Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o zaradama i drugim primanjima lokalnih službenika i namještenika

05/10/2018: Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu sa finansijskim izvještajem Turističke organizacije Prijestonice Cetinje za 2017. godinu

05/10/2018: Odluka za davanje saglasnosti na plan rada i finansijski plan Turističke organizacije Prijestonice Cetinje za 2018. godinu

05/10/2018: Odluka o razrješenju izvršnog direktora DOO "Komunalno Cetinje"

05/10/2018: Zaključak o prihvatanju Informacije o finansijskom poslovanju za 2017. godinu javnih službi Prijestonice Cetinje

05/10/2018: ODLUKA O DAVANJU NA KORIŠĆENJE POSLOVNOG PROSTORA SAVEZU SINDIKATA CRNE GORE OPŠTINSKOM SINDIKALNOM POVJERENIŠTVU BEZ NADOKNADE

05/10/2018: Odluka o izmještanju spomen obilježja spomenika borcima i civilnim žrtvama fudbalerima i sportskim radnicima poginulim za slobodu u NOB-u 1941-1945 godine

05/10/2018: Zaključak o prihvatanju Informacije o stanju rodne ravnopravnosti na teritoriji Prijestonice Cetinje za 2017. godinu

05/10/2018: Rješenje o imenovanju jednog člana Odbora za izbor i imenovanja Skupštine Prijestonice Cetinje

05/10/2018: Rješenje o imenovanju dva člana Odbora za Statut i propise Skupštine Prijestonice Cetinje

05/10/2018: Rješenje o imenovanju dva člana Odbora za finansije i privredni razvoj Skupštine Prijestonice Cetinje

05/10/2018: Rješenje o imenovanju dva člana Odbora za društvene djelatnosti Skupštine Prijestonice Cetinje

05/10/2018: Rješenje o imenovanju dva člana Odbora za planiranje i uređenje prostora i komunalno stambenu djelatnost Skupštine Prijestonice Cetinje

05/10/2018: Rješenje o imenovanju jednog člana Odbora za međuopštinsku i međunarodnu saradnju Skupštine Prijestonice Cetinje

05/10/2018: Aneks br. 1 Ugovora o davanju na korišćenje nepokretnosti između Prijestonice Cetinje i NVO KUD "Njegoš"

05/09/2018: Aneks br. 17 Ugovora o zakupu poslovnog prostora između Prijestonice Cetinje i Perišić Zorke

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018