Budet

01/04/2024: ODLUKA O BUDŽETU PRIJESTONICE CETINJE ZA 2024. godinu

29/11/2022: Zaključak o Nacrtu Odluke o izmjenama Odluke o Budžetu Prijestonice Cetinje za 2022. godinu

29/11/2022: Program Javne rasprave povodom Nacrta Odluke o izmjenama Odluke o Budžetu Prijestonice Cetinje za 2022. godinu

29/11/2022: ODLUKA O IZMJENAMA ODLUKE O BUDŽETU PRIJESTONICE CETINJE ZA 2022. GODINU

23/07/2021: Odluka o Završnom računu Budžeta Prijestonice za 2020. godinu

23/07/2021: IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA O REVIZIJI PREDLOGA ZAVRŠNOG RAČUNA BUDŽETA ZA 2020. GODINU

29/01/2021: Odluka o visini budžetskih sredstava za finansiranje redovnog rada političkih subjekata za 2021. godinu

29/01/2021: Odluka o visini budžetskih sredstava za finansiranje redovnog rada ženskih organizacija u političkom subjektu za 2021. godinu

29/12/2020: ODLUKA O BUDŽETU PRIJESTONICE CETINJE ZA 2021. GODINU

10/06/2020: Odluka o završnom računu budžeta Prijestonice Cetinje za 2019. godinu

10/06/2020: IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA O REVIZIJI PREDLOGA ZAVRŠNOG RAČUNA BUDŽETA ZA 2019. GODINU

11/03/2020: Odluka o visini budžetskih sredstava za finansiranje redovnog rada ženskih organizacija u političkom subjektu za 2020. godinu

24/01/2020: Odluka o visini budžetskih sredstava za finansiranje redovnog rada političkih subjekata 2020. godine

24/01/2020: Odluka o Budžetu Prijestonice Cetinje za 2020. godinu

08/07/2019: Odluka o završnom računu budžeta Prijestonice Cetinje za 2018. godinu

Budžet 2019: Odluka o visini budžetskih sredstava za finansiranje redovnog rada političkih subjekata za 2019. godinu

Budžet 2019: Izvještaj o javnoj raspravi za Budžet Prijestonice za 2019. godinu

Budžet 2019: Odluka o visini budžetskih sredstava za finansiranje redovnog rada političkih subjekata za period od 01.01.2019. godine do 31.03.2019. godine

Budžet 2019: Odluka o Budžetu Prijestonice Cetinje za 2019. godinu

Budžet 2019: Program javne rasprave povodom Nacrta Odluke o Budžetu Prijestonice Cetinje za 2019. godinu

Budžet 2019: Zaključak o Nacrtu Odluke o Budžetu Prijestonice Cetinje za 2019. godinu

Budžet 2018: Izvještaj o javnoj raspravi za Rebalans Budžeta Prijestonice za 2018. godinu

Budžet 2018: Odluka o izmjenama Odluke o Budžetu Prijestonice Cetinje za 2018. godinu

Budžet 2018: Program javne rasprave povodom Nacrta Odluke o izmjenama Odluke o Budžetu Prijestonice Cetinje za 2018. godinu

Budžet 2018: Zaključak o Nacrtu Odluke o izmjenama Odluke o Budžetu Prijestonice za 2018. godinu

Budžet 2018: Program javne rasprave

Budžet 2018: Obavještenje o Odluci o privremenom finansiranju

Budžet 2017: Odluka

Budžet 2017: Program javne rasprave

Rebalans budžeta 2016: Odluka

Rebalans budžeta 2016: Program javne rasprave

OBAVJEŠTENJE

Rebalans budžeta 2015: Odluka

Budžet 2015: Program javne rasprave

Budžet 2014: Odluka

Budžet 2014: Program javne rasprave

Budžet 2014: Plan raspodjele

Budžet 2014: Plan prihoda

Budžet 2014: Plan rashoda

Budžet 2013: Odluka

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018