UTU 2019

Zahtjev za izdavanje UTU


04/03/2019: Zahtjev za izdavanje UTU - Direkcija za investicije i razvoj (1)

04/03/2019: Zahtjev za izdavanje UTU - Direkcija za investicije i razvoj (2)

04/03/2019: Zahtjev za izdavanje UTU - Direkcija za investicije i razvoj (3)

04/03/2019: Zahtjev za izdavanje UTU - Direkcija za investicije i razvoj (4)

04/03/2019: Zahtjev za izdavanje UTU - Direkcija za investicije i razvoj (5)

04/03/2019: Zahtjev za izdavanje UTU - Direkcija za investicije i razvoj (6)

04/03/2019: Zahtjev za izdavanje UTU - Direkcija za investicije i razvoj (7)

04/03/2019: Zahtjev za izdavanje UTU - Direkcija za investicije i razvoj (8)

28/02/2019: Zahtjev za izdavanje UTU - Radonjić Milan

26/02/2019: Zahtjev za izdavanje UTU - Radulović Ilija

25/02/2019: Zahtjev za izdavanje UTU - Mijušković Gojko

22/02/2019: Zahtjev za izdavanje UTU - Peraš Ivan

15/02/2019: Zahtjev za izdavanje UTU - Skymont doo

14/02/2019: Zahtjev za izdavanje UTU - Tomašević Zoran

14/02/2019: Zahtjev za izdavanje UTU - Direkcija za investicije i razvoj

13/02/2019: Zahtjev za izdavanje UTU - Petar Gardašević

13/02/2019: Zahtjev za izdavanje UTU - Ratković Vojislav

11/02/2019: Zahtjev za izdavanje UTU - GPC doo

11/02/2019: Zahtjev za izdavanje UTU - Čelebić Milovan

29/01/2019: Zahtjev za izdavanje UTU - Kraljevsko pozorište Zetski dom

28/01/2019: Zahtjev za izdavanje UTU - Ivanović Mladen

25/01/2019: Zahtjev za izdavanje UTU - Auto-Humci doo

25/01/2019: Zahtjev za izdavanje UTU - Novaković Dejan

21/01/2019: Zahtjev za izdavanje UTU - Sjekloća Jasmina

17/01/2019: Zahtjev za izdavanje UTU - Direkcija za investicije i razvoj

17/01/2019: Zahtjev za izdavanje UTU - Sindikat Uprave policije CG

10/01/2019: Zahtjev za izdavanje UTU - AutoHumci doo

 

Izdati UTU

04/03/2019: Izdati UTU - JU Kraljevsko pozorište Zetski dom

25/02/2019: Izdati UTU - Sky mont doo

21/02/2019: Izdati UTU - Sjekloća Jasmina

15/02/2019: Izdati UTU - Sky mont doo

14/02/2019: Izdati UTU - Prima Car doo

11/02/2019: Izdati UTU - Novaković Dejan

07/02/2019: Dopuna UTU - Princ Nikola Petrović

23/01/2019: Izdati UTU - Radoman Dejan

16/01/2018: Izdati UTU - Cedis doo

16/01/2018: Dopuna UTU - Direkcija za investicije i razvoj

16/01/2018: Dopuna UTU - Direkcija za investicije i razvoj

16/01/2018: Dopuna UTU - Direkcija za investicije i razvoj

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018