Javni poziv nezaposlenim licima za teorijsku i praktičnu tromjesečnu obuku kod izabranog poslodavca
11.06.2024

Prijestonica Cetinje zajedno sa partnerom NVO COSV iz Italije implementira projekat „Cetinje Works!“, koji je sufinansiran od strane Evropske unije i koji se realizuje u okviru Programa – Godišnji akcioni program za Crnu Goru za godinu 2020.
 

Osnovni cilj projekta je podizanje zapošljivosti mladih, žena, dugotrajno nezaposlenih osoba, osoba na socijalnoj evidenciji i osoba sa invaliditetom, kroz unaprijeđenje neophodnih znanja i vještina za zapošljavanje kroz teorijsku i plaćenu tromjesečnu obuku koju sprovode poslodavci.
 

Cilj poziva: Odabir minimalno 30 kandidata koji će pohađati teorijsku i plaćenu tromjesečnu obuku na radnom mjestu, radi usavršavanja znanja i vještina i mogućeg obezbjeđenja dugoročnog zapošlkjavanja kod izabranog poslodavca. Sektori u kojima će se izvoditi obuke su:

  • Poljoprivreda
  • Energetika
  • Kreativne industrije
  • Turizam
  • ICT

Ko se može prijaviti :

Ciljne grupe : nezapošljena omladina, žene, dugotrajno nezapošljena lica i osobe sa invaliditetom na teritoriji Prijestonice Cetinje. Na ovaj poziv može se prijaviti svako lice starije od 15 godina.
 

Za prijavu nije potreban poseban dokument osim popunjenog obrasca za prijavu .
 

O programskim praksama : Predviđeno je da kandidati prođu teorijsku obuku od 5 dana tokom koje će steći neophodne meke vještine koje će ih bolje pripremiti za tržište rada. Poslodavci će nakon teorijske obuke odabrati najuspješnije kandidate za učešće u tromjesečnoj obuci na radnom mjestu.

Nakon završenih praksi, svi koji zadovolje potrebe poslodavca mogu dobiti ugovor o radu na minimalno šest mjeseci sa budućom mogućnošću stalnog zapošljavanja.

Izabrani kandidati će sa Prijestonicom Cetinje potpisati poseban ugovor, kojim će biti predviđena obaveza učešća na navedenoj obuci, učenja i primjene stečenih znanja na radnom mjestu, o čemu će poslodavac/mentor periodično izvještavati projektni tim. Kandidati koji se uspješno obavežu na praksu, za koju moraju obezbijediti minimalno 75% pohađanja, dobiće potvrdu/uvjerenje o završenoj obuci, a potencijalno i stalno zapošljavanje.

 

Kako se prijaviti : Pozivaju se zainteresovani kandidati da se prijave putem obrasca koji je dostupan na sljedećem linku – Poziv za podnošenje prijava .

 

Štampana prijavnica dostupna je u kancelariji Građanskog biroa Prijestonice Cetinje (Baja Pivljanina 2 – zgrada Prijestonice Cetinje), u zgradi Agencije za razvoj i podršku poslovanja (bivša upravna zgrada Fabrike obuće „ Košuta“ - Bulevar Crnogorskih heroja 91), Zavodu za zapošljavanje (filijala Cetinje - Dečanska br. 1E) i Centru za socijalni rad za Prijestonicu Cetinje.

 

Sva pitanja i nedoumice u vezi poziva možete poslati na mejl info@cetinje.me ili se obratiti na telefon 067/261-243 svakog radnog dana od 9-11 i od 12-14 časova.

 

Rok za prijavu: Prijave za obuku su otvorene od 11. juna do 30. juna 2024. godine do 15h. Prijave nakon isteka roka neće se razmatrati.

 

Kriterijumi i način odabira kandidata : Selekciju kandidata će vršiti Prijestonica Cetinje, NVO COSV, Centar za socijalni rad za Prijestonicu Cetinje i Zavod za zapošljavanje.

 

Projektni tim će postaviti kriterijume za poziv u skladu sa smjernicama, prioritetima i ciljevima projekta.

 

Prijestonica Cetinje će izabrane kandidate obavijestiti o izboru, nakon čega će biti potpisan ugovor između kandidata i Prijestonice Cetinje.

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018