Javna rasprava o utvrđivanju Nacrta Odluke o donošenju Lokalnog akcionog plana za mlade Prijestonice Cetinje za 2024. godinu
18.01.2024

Javna rasprava o Nacrtu Odluke o donošenju Lokalnog akcionog plana za mlade u Prijestonici Cetinje za 2024.godine, održaće se u periodu od 18. januara do 01. februara 2024.godine.

 

Za vrijeme trajanja javne rasprave, uvid u Nacrt Odluke i Nacrt Lokalnog akcionog plana za mlade u Prijestonici Cetinje za 2024. godinu, može se vršiti svakog radnog dana u vremenu od 08:00 do 11:00 sati u zgradi Prijestonice, kancelarija broj 116. Nacrt Odluke objavljen je na web stranici Prijestonice Cetinje.

 

Centralna javna rasprava o Nacrtu Odluke i Nacrtu Lokalnog akcionog plana za mlade u Prijestonici Cetinje za 2024.godinu će se održati 01. februara 2024. godine u 12:00 sati, u sali Prijestonice Cetinje na drugom spratu.

 

Pozivaju se odbornici u Skupštini Prijestonice, predstavnici lokalne samouprave, preduzeća i javne ustanove čiji je osnivač Prijestonica, mjesne zajednice, nevladine organizacije sa sjedištem u Prijestonici Cetinje, pravna i fizička lica, da uzmu učešće u javnoj raspravi.

 

Javnu raspravu o Nacrtu Odluke i Nacrtu Lokalnog akcionog plana za mlade u Prijestonici Cetinje za 2024. godine sprovodi Sekretarijat za obrazovanje sport i mlade. Prijedlozi, primjedbe, sugestije i mišljenja mogu se dostaviti  Sekretarijatu za obrazovanje, sport i mlade, u pisanoj ili elektronskoj formi na adresi Bajova br.2 ili na e-mail: sekretarijat.osm@cetinje.me.

 

Sekretarijat za obrazovanje, sport i mlade će razmotriti primjedbe, prijedloge i sugestije učesnika javne rasprave nakon čega će sačiniti izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi.

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018