Senat Prijestonice dao saglasnost za nastavak izgradnje žičare Kotor-Lovćen-Cetinje
16.01.2024

Deseta sjednica trećeg saziva Senata Prijestonice, kojom je predsjedavao predsjednik Crne Gore Jakov Milatović, održana je danas na Cetinju na inicijativu predsjednika države i gradonačelnika Prijestonice Cetinje Nikole Đuraškovića u cilju otpočinjanja realizacije projekta izgradnje druge faze žičare Kotor - Ivanova Korita (Lovćen) – Cetinje.

Senat Prijestonice Cetinje dao je punu podršku za nastavak realizacije projekta izgradnje žičare koja podrazumijeva izgradanju druge međustanice Ivanova korita i završne stanice na Cetinju.

Predsjednik Milatović je kazao da je projekat izgradnje žičare Kotor – Ivanova korita (Lovćen) - Cetinje jedan od najvažnijih turističkih infrastrukturnih projekata za Crnu Goru, sa aspekta unapređenja turističke ponude, ali i mjerljivih ekonomskih benefita za javni, privatni sektor i građane.

“Izgradnja ove žičare biće jedinstven projekat u svijetu kako zbog svoje dužine, tako i zbog činjenice da je riječ o žičari koja će spajati dva istorijski veoma značajna  grada u državi – Cetinje i Kotor.  Predstavljaće izuzetan turistički ugođaj, da sa obale Jadrana, iz jednog od najljepših svjetskih zaliva, Boke Kotorske, se uživa u motivima planine Lovćen, a potom i u prijestonici Crne Gore”, kazao je Milatović.

Na današnjoj sjednici donešen je zaključak da Prijestonica Cetinje, u cilju stvaranja preduslova za nastavak realizacije projekta izgradnje žičare, primjenu Urbanističko-tehničkih uslova i izradu tehničke dokumentacije, iz kapitalnog budžeta za 2024. godinu finansira izradu Studije opravdanosti, Cost-Benefit analize, Detaljnu studiju predjela i izradu idejnog projekta.

Gradonačelnik Đurašković istakao je da bi nastavak izgradnje žičare i njen konačan završetak imao brojne benefite kao što su kreiranje nove turističke ponude u Crnoj Gori, povećanje atraktivnosti Crne Gore stranim turistima i pune valorizacije turističkih i kulturnih potencijala crnogorske prijestonice.

“Prva faza projekta podrazumijevala je izgradnju žičare od početne stanice Dub do međustanice Kuk i realizovana je u potpunosti, a nastavak izgradnje žičare Kotor – Ivanova korita (Lovćen) – Cetinje podrazumijevao bi izgradnju druge međustanice Ivanova korita i završne stanice na Cetinju ukupne dužine oko 10.780m. Međustanica Ivanova korita nalazi se u centru Nacionalnog parka „Lovćen“ na 1.265m nadmorske visine, a početna stanica Cetinje se planira na lokaciji u blizini Ljetnje pozornice, uz obavezno poštovanje važećih urbanističko-tehničkih uslova kako se ne bi narušila zaštićena zona pozorišta na otvorenom”, kazao je Đurašković.

Senat, koji je zasijedao u proširenom sastavu, donio je zaključak da Agencija za zaštitu životne sredine u saradnji sa NP „Lovćen” preispita poziciju trase žičare Kuk – Ivanova korita – Cetinje zadate Prostornim Planom posebne namjene NP „Lovćen”, kao i da Prijestonica Cetinje sa relevantnim nadležnim ogranima ostvari saradnju po pitanju ukrštanja trase žičare sa saobraćajnicama i dalekovodom.

Nakon dobijanja potrebne dokumentacije Senat Prijestonice će organizovati posebnu sjednicu na kojoj će se donijeti konačna odluka o načinu nastavka realizacije projekta izgradnje žičare Kotor – Ivanova korita (Lovćen) – Cetinje i modelu njenog finansiranja.

Članovi Senata iskazali su zadovoljstvo realizacijom prve faze projekta žičare Kotor- Lovćen i saglasili se da treba voditi računa o zaštiti životne sredine Nacionalnog parka Lovćen. Uzimajući u obzir istorijski i kulturni značaj Prijestonice, izgradnja druge faze žičare, koja bi povezala Kotor i Cetinje, doprinjela bi punoj valorizaciji turističkih potencijala Prijestonice i turističkoj ponudi Crne Gore. Prisutni su istakli da je neophodno ubrzati aktivnosti svih nadležnih institucija kako bi došlo do povezivanja žičare sa Cetinjem i izraditi sve neophodne analize uz puno učešće i posvećenost svih relevantnih institucija.

Sjednici u proširenom sastavu prisustvovali su predsjednik Crne Gore Jakov Milatović, gradonačelnik Prijestonice Cetinje Nikola Đurašković, predsjednica Skupštine Prijestonice Milena Vujović, ministarka kulture i medija Tamara Vujović, ministar vanjskih poslova Filip Ivanović, sekretarka Senata Olivera Krivokapić, predsjednik Crnogorske akademije nauka i umjetnosti prof. dr Dragan K. Vukčević, rektor Univerziteta Crne Gore dr Vladimir Božović, direktor Nacionalnih parkova Crne Gore Vladimir Martinović i direktor Agencije za zaštitu životne sredine Milan Gazdić, Savjetnik Predsjednika Crne Gore za ekonomiju Mladen Grgić, Savjetnik Predsjednika Crne Gore za pravna pitanja Ivan Šikmanović i zamjenik gradonačelnika Prijestonice Marko Brnović.

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018