Raspisan Javni konkurs za sufinansiranje programa rada sportskih subjekata za 2024. godinu
15.01.2024

Prijestonica Cetinje raspisala je Javni konkurs za sufinansiranje programa rada sportskih subjekata za 2024. godinu. Konkurs će biti otvoren do 26. januara 2024. godine.

 

Predmet Konkursa je raspodjela sredstava iz Budžeta Prijestonice Cetinje za sufinansiranje programa rada sportskih subjekata sa teritorije Prijestonice Cetinje za 2024. godinu, shodno Pravilniku o bližim uslovima, načinu, postupku i kriterijumima o sufinansiranju sporta u Prijestonici Cetinje.

 

Sredstva iz Budžeta Prijestonice Cetinje opredijeljena za sufinansiranje sporta za tekuću godinu, biće usmjerena za: sufinansiranje programa rada sportskih organizacija kojima je Prijestonica Cetinje osnivač ili suosnivač, sportske organizacije kojima Prijestonica Cetinje nije osnivač ili suosnivač, a koje su uredno registrovane u Ministarstvu sporta i mladih Crne Gore, netakmičarske sportske subjekte, sportsko rekreativna društva, školska sportska društva, sportske subjekte osoba sa invaliditetom i sufinansiranje sportskih manifestacija.

 

Pravo učešća na konkurs može ostvariti sportski subjekt, koji je osnovan najmanje godinu dana prije raspisivanja konkursa.

 

Uz popunjeni prijavni obrazac sportski subjekti podnose propisanu dokumentaciju koja je navedena u Javnom konkursu.

 

Konkurs je objavljen na web sajtu, oglasnoj tabli Prijestonice Cetinje i u lokalnim medijima i biće otvoren do 26. januara 2024.godine.

 

Dodatne informacije se mogu dobiti svakog radnog dana u vremenu od 10:00 do 14:00 časova, u kancelariji br.115, Sekretarijata za obrazovanje, sport i mlade Prijestonice Cetinje.

 

Informacije se mogu dobiti i putem e-maila sekretarijat.osm@cetinje.me ili putem telefona  041/231-346. 

 

Tekst Javnog konkursa možete preuzeti na LINKU

 

Prijavni obrazac možete preuzeti na LINKU  

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018