Potpisan Memorandum o saradnji između Ministarstva evropskih poslova i lokalnih samouprava
14.12.2023

Gradonačelnik Prijestonice Cetinje Nikola Đurašković prisustvovao je danas potpisivanju Memoranduma o saradnji između Ministarstva evropskih poslova, lokalnih samouprava i Zajedice opština Crne Gore.

Memorandum ima za cilj bolju informisanost građana i građanki o procesu evropskih integracija na lokalnom nivou, što bi posredno trebalo da dovede do boljeg korišćenja EU sredstava, podizanja kvaliteta života i modernizacije usluga i servisa u opštinama.

U Memorandumu se navodi da se blizu 70 odsto evropskog zakonodavstva primjenjuje na lokalnom nivou, zbog čega je neophodno da, uz Vladu koja vodi pristupne pregovore, lokalne samouprave budu uključene u njihovo planiranje i sprovođenje aktivnosti.

Ministarka evropskih poslova Maida Gorčević je u uvodnom obraćanju potvrdila da lokalne samouprave imaju neizostavnu ulogu u procesu evropske integracije i podsjetila da je prema njima usmjeren značajan dio finansijske podrške EU.

„Lokalne samouprave, kao dio sistema javne uprave, se nalaze u središtu reformskih procesa. Kao najbliže građanima, one predstavljaju dio vlasti koji nosi veliku odgovornost za kvalitet njihovog života, kao i za stvaranje podsticajnog ambijenta za ekonomski i ukupni razvoj lokalne zajednice. Samim tim, one imaju važnu ulogu i u informisanju i edukaciji građana, kao i njihovom uključivanju u aktivnosti koje doprinose napretku zajednice“, navela je Gorčević i zahvalila se predstavnicima opština na zainteresovanosti za saradnju u ovoj oblasti.

Ambasadorka Evropske unije u Crnoj Gori Oana Kristina Popa istakla je da lokalne samouprave igraju ključnu ulogu u procesu pristupanja zemlje evropskoj porodici. Ona je ohrabrila predstavnike opština da aktivno uključe svoje sugrađane i sa njima podijele odgovornost za uspješnost procesa evropskih integracija.

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018