Obilježi svoje! – Obavještenje o obnovi premjera
04.12.2023

Uprava za katastar i državnu imovinu poziva građane Prijestonice koji imaju imovinu u katastarskoj opštini Cetinje II, da pristupe obilježavanju i fotosignalisanju granica svog posjeda najkasnije do 11. decembra 2023. godine.

Uprava za katastar i državnu imovinu vrši obilježavanje i snimanje dijela opštine Cetinje sa ciljem uspostavljanja katastra nepokretnosti za cijelu teritoriju Crne Gore.

Shodno Zakonu o državnom premjeru i katastru nepokretnosti, ako imalac ne obilježi vidnim i trajnim biljegama granice ili nepravilno izvrši obilježavanje, može se dogoditi da organ uprave izvrši upis državne svojine na nepokretnost.

Više informacija možete dobiti na telefon 041/231-687 – Uprava za katastar i državnu imovinu.

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018