Predstavljen projekat “Cetinje - Zelena Prijestonica”
30.11.2023

Projekat "Cetinje – Zelena Prijestonica" predstavljen je danas privrednim subjekatima iz Cetinja koji posluju u okviru HoReCa sektora (hoteli, restorani i kafići). Projekat se realizuje u okviru programa "Zeleni talas" u saradnji “Mont way” d.o.o. iz Podgorice i Prijestonice Cetinje.

 

Cilj projekta je stvaranje ekološki odgovornog i održivog okruženja u Prijestonici Cetinje kroz edukaciju, praktične akcije, podršku razvoju inicijativa te aktivno učešće u definisanju lokalnih politika za upravljanje otpadom i zaštitu životne sredine.

 

Jedna od prvih konkretnih aktivnosti projekta na Cetinju je sakupljanje ambalažnog otpada od HoReCa objekata. U saradnji s ugostiteljskim objektima i firmama na Cetinju, organizovaće se sistem prikupljanja ambalažnog otpada. Ova aktivnost je jedna od centralnih i realizovaće se u saradnji sa Komunalnim preduzećem, u cilju sticanja navika građana i građanki o važnosti prikupljanja i odvajanja otpada na adekvatan način.

 

Sa sastanka je poručeno da je potrebno unaprijediti razvoj lokalne privrede, podstaći koncept ekološkog turizma kao i  promovisati održivi način života.

 

Program je rezultat temeljnog mapiranja i istraživanja tržišta, kojim je zaključeno da Prijestonica Cetinje ima neosporni potencijal da postane primjer održivog grada, istinski posvećenog promociji ekoloških praksi i zaštiti životne sredine.

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018