Skupština Prijestonice dala saglasnost za realizaciju projekta izgradnje hotela “Lokanda”
29.11.2023

Skupština Prijestonice Cetinje usvojila je Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan projekata javno-privatnog partnerstva za 2024. godinu, koja podrazumijeva izgradnju hotela “Lokanda”, podzemne garaže i rekonstrukciju Trga umjetnika (Studentski trg).

Za izgradnju hotela „Lokanda", podzemne garaže i rekonstrukcije trga stvoreni su svi neophodni preduslovi od strane gradske uprave, kazao je obrazlažući Odluku, zamjenik gradonačelnika Prijestonice Cetinje Marko Brnović. Istakao je da je pripremljena kompletna prostorno planska dokumentacija, urađeno idejno rešenje izgradnje hotela Lokanda, te Glavni projekat rekonstrukcije Studentskog trga sa Il etaže podzemnih garaža.

Obnova nekadašnjeg hotela i parterno uređenje trga u funkciji su revitalizacije predmetnog prostora, koji je degradiran postojećom namjenom. Sa površine trga isključuje se kolski saobraćaj, te planira javni prostor u okviru Istorijskog jezgra koji korespondira sa okruženjem i doprinosi unapređenju stanja i zatečenog ambijenta. Izgradnja podzemne garaže doprinosi rješavanju problema neadekvatnog parking prostora, te stvaranju uslova za uređenje trga koji postaje nova zona okupljanja, u funkciji raznovrsnih društvenih i kulturnih događaja, a u kontaktu sa obnovljenim turističko-ugostiteljskim sadržajem i postojećim objektom JU Dom učenika i studenata”, kazao je Brnović.

Riječ je o izuzetno značajnoj investiciji, prvenstveno jer Lokanda ima istorijski i kulturni značaj za Cetinje u prilog tome govori i činjenica da je svrstana u red spomenika kulture. Pored toga, realizacijom projekta otvoriće se značajan broj radnih mjesta, što će nesumnjivo imati pozitivne efekte po lokalnu ekonomiju.

Na taj način, obezbjeđuje se zaštita crnogorske kulturne baštine i valorizuju njeni potencijali kroz kreiranje novih sadržaja potrebnih za povećanje konkurentnosti, ali i komplementarnosti turističke ponude crnogorske Prijestonice. Na kraju, jednako važno je istaći da projekat doprinosi unapređenju turističke i ugostiteljske djelatnosti, povećava izvorne prihode Prijestonice ali i doprinosi povećanju zaposlenosti lokalnog stanovništva kao ključnom zadatku lokalne uprave”, istakao je zamjenik gradonačelnika.

Kapitalni troškovi ove investicije će iznositi oko 11 miliona eura, od čega za izgradnju podzemne garaže (dva nivoa) i parterno uređenje trga šest miliona eura, dok je za obnovu Grand hotela “Lokanda” potrebno oko pet miliona.

Osim ove tačke, odbornici su usvojili i Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o određivanju lokacije za privremeno skladištenje i preradu neopasnog građevinskog, biorazgradivog i kabastog otpada, Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Ugovor o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti i korišćenju komunalne infrastructure i drugih sredstava u svojini Prijestonice Cetinje, kao i tačku koja se odnosi na izbor, imenovanja i razrješenja.

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018