Otvaranje pristiglih ponuda na Javni poziv za davanje na korišćenje montažnih objekata privremenog karaktera za potrebe organizacije Novogodišnjeg bazara
21.11.2023

Obavještavaju se privredni subjekti koji su dostavili prijave na Javni poziv za davanje na korišćenje montažnih objekata privremenog karaktera za potrebe organizacije Novogodišnjeg bazara, da će se otvaranje ponuda izvršiti u srijedu, 22. novembra sa početkom u 12 sati.

Otvaranje pristiglih ponuda održaće se u prostorijama Agencije za razvoj i podršku poslovanju(Biznis centar ili nekadašnja zgrada fabrike Košuta)umjesto u Maloj Sali Prijestonice Cetinje kako je prvobitno bilo predviđeno.

Shodno Javnom pozivu, otvaranju ponuda mogu prisustvovati privredni subjekti koji su u predviđenom terminu dostavili prijave, lično ili putem punomoćnika, shodno ovjerenom punomoćju, uz davanje na uvid lične karte odnosno drugog identifikacionog dokumenta.

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018