Otvorena izložba „Čuvari adrese“ autorke Maje Đurić
13.11.2023

Izložba „Čuvari adrese“ autorke Maje Đurić otvorena je danas u Centru za kulturu Prijestonice Cetinje, povodom 13. novembra - Dana Prijestonice i Njegoševog dana - crnogorskog praznika kulture.

 

Ova izložba nam na trenutak pruža mogućnost da se vratimo u neka davna vremena i osjetimo duh starog Cetinja, kazao je gradonačelnik Prijestonice Nikola Đurašković.

 

„Zahvaljujući umjetnici Maji Đurić danas ovdje vidimo fotografije starih cetinjskih kuća koje svjedoče o jednom vremenu, čuvaju njegov duh i prezentuju bogatstvo našeg grada. Uvezujući prošlost, sadašnjost i budućnost umjetnica je kroz različite forme izraza prikazala zanimljivu istoriju i specifičnu današnju zbilju, ispoljavajući na jedinstven način ljubav prema svom gradu, na čemu smo joj neizmejrno zahvalni“, kazao je Đurašković.

 

Na Majinim foto-dokumentarnim radovima uspostavljena je psihofizička relacija objekata i subjekata – kuće i čovjek kao neraskidivo identifikaciono jedinstvo, kazala je istoričarka umjetnosti Ljiljana Zekoović.

 

„Ovdje je apriorno riječ o autorskom projektu u kojem Maja svaki segment izložbe predstavlja kao priču za sebe, intimnu porodičnu hroniku. Ono što joj daje posebnu umjetničku vrijednost je kreativna dimenzija modrenističke prakse koju postiže jukstapozicijama fotografija predaka i potomaka, a prije svega umjetničkim slobodama u predstavljanju objekata, njihovih pomjerenih planova, u preklapanju fotografija različite sadržine koje imaju smisaonu povezanost, u sjenovitim likovima koji levitiraju u jednoj virtuelnoj dimenziji koja pomjera temporalne i prostorne granice“, kazala je Zeković.

 

Maja Đurić je umjetnička fotografkinja, istoričarka i teoretičarka umjetnosti, kao i univerzitetska profesorica. Rođena je na Cetinju, a diplomirala je na Filozofskom fakultetu u Beogradu, dok je postdiplomske studije završila na Centralno-evropskom univerzitetu u Pragu, odsjek istorija umjetnosti i arhitekture.  2011. godine u Beogradu završava doktorske studije, smjer teorija medija. Bavi se pedagoškim radom kao redovni profesor na visokim obrazovnim institucijama.

 

Maja Đurić proučava istoriju fotografije u Crnoj Gori koja tematski obuhvata portrete, asocijativne pejzaže i apstraktne kompozicije.  

 

Izložba će biti otvorena narednih 15 dana.

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018