O Senatu Prijestonice

Prijestonica ima Senat koji se konstituiše aktom Skupštine Prijestonice. Senat Prijestonice čine: Predsjednik Crne Gore, potpredsjednik Skupštine Crne Gore, potpredsjednik Vlade za ekonomsku politiku i finansijski sistem, predsjednik Crnogorske Akademije nauka i umjetnosti, rektor Univerziteta Crne Gore, ministar kulture, gradonačelnik Prijestonice, ministar vanjskih poslova i predsjednik Skupštine Prijestonice. Senatom Prijestonice predsjedava Predsjednik Crne Gore. Senat Prijestonice vrši sljedeće poslove: usvaja godišnji Program razvoja Prijestonice koji se finansira iz sredstava iz člana 30. stav 3., a u vezi stava 2. Zakona o Prijestonici, zauzima stavove, razmatra i daje predloge i mišljenja državnim organima i organima Prijestonice o pitanjima značajnim za ekonomski, kulturni i istorijski razvoj Prijestonice. Senat Prijestonice donosi poslovnik o radu, kojim se uređuju način rada i odlučivanja, kao i druga pitanja od značaja za rad Senata. Stručne i administrativne poslove za potrebe Senata Prijestonice vrši sekretar koji se određuje aktom iz člana 25. stav 1. Zakona o Prijestonici. Sredstva za rad Senata Prijestonice obezbjeđuju se u budžetu Crne Gore.

Međutim, pored ovih osnovnih, zakonom utvrđenih nadležnosti Senata, isti se bavi i sljedećim aktivnostima:

  • Praćenjem svih aktivnosti koje se događaju na Cetinju;
  • Podsticanjem i jačanjem kulturne svijesti kod građana Prijestonice;
  • Oživljavanjem uloge i funkcije Prijestonice i njenom međunarodnom afirmacijom;
  • Praćenjem zasijedanja Skupštine Prijestonice Cetinje, da bi , ako se ukaže potreba, otvorio neku temu koja je od značaja za Cetinje i na svojoj sjednici, ali i da bi bio u toku sa svim bitnim temama koje se nađu na dnevnom redu skupštinskog zasijedanja;
  • Praćenjem svih kulturnih događaja koji se odvijaju na Cetinju a koji mogu doprinijeti boljoj kulturnoj prezentaciji Cetinja i eventualno dati neku ideju Senatu;
  • Obavlja i druge poslove od značaja za razvoj Cetinja u svim oblastima.
DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018