Adresa: Obilića bb
Telefon: 041 213 221
Fax: 041 232 038
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Web: www.vikct.me

Izvršni direktor:

Miloš RAŽNATOVIĆ
Telefon: 041 231 221
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Ključne djelatnosti DOO “Vodovod i kanalizacija – Cetinje" vezane su za proizvodnju i distribuciju vode, održavanje vodovodnog sistema grada i područja Rijeke Crnojevića i Njeguša, te za odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda iz kanalizacionog sistema i posebnih sistema.

DOO “Vodovod i kanalizacija - Cetinje”, uz to, kroz donošenje planova i programa rada planira razvoj preduzeća i obavlja komunikaciju sa korisnicima usluga. Preduzeće vrši kontrolu kvaliteta vode i otpadnih voda.

Među zadatke DOO “Vodovod i kanalizacija - Cetinje” spadaju sljedeće aktivnosti:

 • Proizvodnja i distribucija vode.
 • Održavanje postrojenja – crpnih stanica i otklanjanje kvarova.
 • Održavanje i izgradnja vodovodne mreže .
 • Otklanjanje kvarova na vodovodnoj mreži.
 • Izvođenje priključaka na vodovodnu mrežu.
 • Izmjena, opravka i baždarenje vodomjera.
 • Održavanje i izgradnja kanalizacione mreže .
 • Otklanjanje kvarova na kanalizacionoj mreži.
 • Izvođenje priključaka na kanalizacionu mrežu.
 • Upravljanje i nadzor nad postrojenjima za tretman otpadnih voda.
 • Nadzor, praćenje, mjerenje i kontrola vodovodnog sistema.
 • Izrada pregleda analize stanja sistema uz redovno praćenje procesa smanjenja gubitaka vode.
 • Razvoj poslovanja (izrada planova, programa i projekata).
 • Funkcionisanje i održavanje informacionog sistema.
 • Projektovanje i nadzor nad izvođenjem objekata (poslovi izrade tehničke dokumentacije i katastra).
 • Finansijsko – računovodstveni poslovi.
 • Komercijalni poslovi i poslovi očitavanja potrošnje i naplate.
 • Registrovanje dopremljene količine vode.
 • Sprovođenje zakona i zakonskih propisa.
 • Sprovođenje zakona zaštite na radu i zaštite imovine i lica.

Organi DOO “Vodovod i kanalizacija - Cetinje” su direktor i Odbor direktora, koji ima pet članova (Borislav Pravilović – predsjednik, Jovan Martinović, Vesna Miranović, Dragan Cvetković i Predrag Ratković).

U okviru DOO “Vodovod i kanalizacija - Cetinje”, takođe, djeluju sljedeće službe i odjeljenja:

Tehnički sektor

Tehnički direktor:

Jošo OTAŠEVIĆ
Telefon: 041 231 221, 067 019 139
Fax: 041 232 038
E-mail:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Sektor za projektovanje i razvoj

Direktor sektora:

Predrag RATKOVIĆ
Telefon: 041 231 221, 067 019 138
Fax: 041 232 038
E-mail:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Centar za kvalitet - LABORATORIJA

Rukovodilac službe:

Jadranka PAVIĆEVIĆ
Telefon: 041 231 221, 067 019 107
Fax: 041 232 038
E-mail:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Sektor za finansijsko pravne poslove

Direktor sektora:

Maja KOLJEVIĆ
Telefon:
041 231 221, 067 019 111
Fax: 041 232 038
E-mail:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Služba za NRW

Rukovodilac službe:

Ivan SJEKLOĆA
Telefon:
041 231 221, 067 019 102
Fax: 041 232 038
E-mail:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.