LEGALIZACIJA BESPRAVNIH OBJEKATA

04/01/2021: Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata

04/01/2021: Pravilnik o obrascima zahtjeva, izjava i izvještaja u postupku legalizacije bespravnih objekata

04/01/2021: Obrazac 1 - Zahjtev za legalizaciju bespravnog objekta

04/01/2021: Obrazac 2 - Zahtjev za legalizaciju dijela bespravnog objekta

04/01/2021: Obrazac 3 - Izvještaj revidenta o postojanju bespravnog objekta na orto foto snimku

04/01/2021: Obrazac 4 - Izjava revidenta da je objekat izgrađen u skladu sa planskom dokumentacijom

04/01/2021: Obrazac 5 - Izjava privrednog društva statička seizmička stabilnost do 500m2

04/01/2021: Obrazac 6 - Izjava privrednog društva statička seizmička stabilnost preko 500m2

04/01/2021: Obrazac 7 - Izjava vlasnika da je odgovoran za štetu pričinjenu trećim licima

04/01/2021: Obrazac 8 - Zahtjev za otkup zemljišta

Dokumentacija - legalizacija

Rješenja o legalizaciji

08/03/2022: Rješenje o odbijanju - Tomašević Miodrag

07/03/2022: Rješenje o odbijanju - Barać Ivana i Budimir

07/03/2022: Rješenje o odbijanju - Bracanović Vojislav

07/03/2022: Rješenje o odbijanju - Delić Milka

07/03/2022: Rješenje o odbijanju - Đurašević Simo

07/03/2022: Rješenje o odbijanju - Đurović Zoran (2)

07/03/2022: Rješenje o odbijanju - Đurović Zoran(1)

07/03/2022: Rješenje o odbijanju - Gazivoda Svetozar

07/03/2022: Rješenje o odbijanju - Ivanišević Zoran

07/03/2022: Rješenje o odbijanju - Ivanović Peđa i Svetlana

07/03/2022: Rješenje o odbijanju - Ivanović Peđa, Svetlana i Biserka

07/03/2022: Rješenje o odbijanju - Ivanović Svetlana i Biserka

07/03/2022: Rješenje o odbijanju - Jabučanin Vladislav

07/03/2022: Rješenje o odbijanju - Janković Milena

07/03/2022: Rješenje o odbijanju - Jovanović Žarko

07/03/2022: Rješenje o odbijanju - Kaluđerović Marko

07/03/2022: Rješenje o odbijanju - Kaluđerović Mirko

07/03/2022: Rješenje o odbijanju - Kapisoda Mihailo

07/03/2022: Rješenje o odbijanju - Kopitović Senka

07/03/2022: Rješenje o odbijanju - Kuševija Niko

07/03/2022: Rješenje o odbijanju - Kustudić Božidar

07/03/2022: Rješenje o odbijanju - Lješković Stanislava

07/03/2022: Rješenje o odbijanju - Lopičić Petar

07/03/2022: Rješenje o odbijanju - Marković Nikola i Veselin

07/03/2022: Rješenje o odbijanju - Martinović Miodrag

07/03/2022: Rješenje o odbijanju - Moštrokol Jovan

07/03/2022: Rješenje o odbijanju - Nadarević Goran

07/03/2022: Rješenje o odbijanju - Neziraj Fatima

07/03/2022: Rješenje o odbijanju - Pejanović Nikola i Mladen

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018