LEGALIZACIJA BESPRAVNIH OBJEKATA

04/01/2021: Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata

04/01/2021: Pravilnik o obrascima zahtjeva, izjava i izvještaja u postupku legalizacije bespravnih objekata

04/01/2021: Obrazac 1 - Zahjtev za legalizaciju bespravnog objekta

04/01/2021: Obrazac 2 - Zahtjev za legalizaciju dijela bespravnog objekta

04/01/2021: Obrazac 3 - Izvještaj revidenta o postojanju bespravnog objekta na orto foto snimku

04/01/2021: Obrazac 4 - Izjava revidenta da je objekat izgrađen u skladu sa planskom dokumentacijom

04/01/2021: Obrazac 5 - Izjava privrednog društva statička seizmička stabilnost do 500m2

04/01/2021: Obrazac 6 - Izjava privrednog društva statička seizmička stabilnost preko 500m2

04/01/2021: Obrazac 7 - Izjava vlasnika da je odgovoran za štetu pričinjenu trećim licima

04/01/2021: Obrazac 8 - Zahtjev za otkup zemljišta

Dokumentacija - legalizacija

Rješenja o legalizaciji

06/09/2022: Rješenje o odbijanju - Vuković Tatjana

29/08/2022: Rješenje o odbijanju - Abramović Novak

29/08/2022: Rješenje o odbijanju - Ivanović Igor, Željko i Rajka

29/08/2022: Rješenje o odbijanju - Jovićević Milorad

29/08/2022: Rješenje o odbijanju - Leković Žarko i Željko

29/08/2022: Rješenje o odbijanju - Muhadinović Marko

29/08/2022: Rješenje o odbijanju - Pavićević Lidija

29/08/2022: Rješenje o odbijanju - Radonjić Ivan

29/08/2022: Rješenje o odbijanju - Stanojević Zdravko

29/08/2022: Rješenje o odbijanju - Vujović Dragan

29/08/2022: Rješenje o odbijanju - Vujović Marko

25/08/2022: Rješenje o odbijanju - Bratičević Branko

25/08/2022: Rješenje o odbijanju - Brkanović Biljana

25/08/2022: Rješenje o odbijanju - Budalić Milorad

25/08/2022: Rješenje o odbijanju - Cicmil Miladin

25/08/2022: Rješenje o odbijanju - Martinović Mihailo

25/08/2022: Rješenje o odbijanju - Martinović Zoran

25/08/2022: Rješenje o odbijanju - Mijailović Rajko (1)

25/08/2022: Rješenje o odbijanju - Mijailović Rajko (2)

25/08/2022: Rješenje o odbijanju - Mijailović Rajko (3)

25/08/2022: Rješenje o odbijanju - Muhadinović Vlado

25/08/2022: Rješenje o odbijanju - Nikolić Nikola

25/08/2022: Rješenje o odbijanju - Ševaljević Dragutin

25/08/2022: Rješenje o odbijanju - Vujović Radovanka

25/08/2022: Rješenje o odbijanju - Vujović Veljko

25/08/2022: Rješenje o odbijanju - Vukadinović Stojan

25/08/2022: Rješenje o odbijanju - Vukadinović Zoran

25/08/2022: Rješenje o odbijanju - Vukčević Slavko

20/07/2022: Rješenje o odbijanju - Bošković Petar

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018