Javne nabavke

23/11/2012 -Odluka o izboru najpovoljnije ponude – partija 2 (izmjene i dopune GUP za prostor.pdf

20/11/2012 -Zahtjev za dostavljanje ponuda šopingom (izrada izmjena i dopuna Prostornog plana.pdf

19/11/2012 -Ugovor o građenju (radovi na rekonstrukciji pijace).pdf

09/11/2012 -Ugovor o nabavci roba (nabavka lož ulja).pdf

30/10/2012 -Amandman na poziv za otvoreni postupak javne nabavke (izrada glavnog projekta rek.doc

30/10/2012 -Poziv za otvoreni postupak javne nabavke (izrada glavnog projekta rekonstrukcije .doc

26/10/2012 -Odluka o izboru najpovoljnije ponude (izrada izmjena i dupuna DUP i UP Istorijsko.pdf

15/10/2012 -Poziv za otvoreni postupak javne nabavke (čišćenje snijega).doc

11/10/2012 -Odluka o izboru najpovoljnije ponude (nabavka lož ulja).pdf

08/10/2012 -Odluka o obustavljanju postupka javne nabavke (izrada idejnog rješenja izmještanj.pdf

08/10/2012 -Ugovor o izvođenju radova na rekonstrukciji javne rasvjete u Istorijskom jezgru.pdf

02/10/2012 -Odluka o izboru najpovoljnije ponude (radovi na rekonstrukciji pijace).pdf

26/09/2012 -Amandman na poziv za otvoreni postupak javne nabavke (izmjene i dopune GUP za pro.doc

18/09/2012 -Odluka o izboru najpovoljnije ponude (rekonstrukcija javne rasvjete u Istorijskom.pdf

17/09/2012 -Amandman broj 6 na Plan javnih nabavki za 2012. godinu.pdf

28/08/2012 -Ugovor o pružanju usluga - partija 1 (održavanje vertikalne i horizontalne signal.pdf

28/08/2012 -Ugovor o pružanju usluga - partija 2 (održavanje vertikalne i horizontalne signal.pdf

27/08/2012 -Poziv za otvoreni postupak javne nabavke (izmjene i dopune GUP za prostor DUP Crn.doc

24/08/2012 -Zahtjev za dostavljanje ponuda šopingom (izrada idejnog projekta izmještanja Ikon.pdf

21/08/2012 -Poziv za otvoreni postupak javne nabavke (nabavka lož ulja).doc

10/08/2012 -Amandman 2 na poziv za otvoreni postupak javne nabavke (radovi na rekonstrukciji .doc

07/08/2012 -Amandman 1 na poziv za otvoreni postupak javne nabavke (radovi na rekonstrukciji .doc

01/08/2012 -Ugovor o izvođenju radova (saniranje udarnih rupa).pdf

31/07/2012 -Odluka o izboru najpovoljnije ponude (održavanje vertikalne i horizontalne signal.pdf

31/07/2012 -Odluka o izboru najpovoljnije ponude II (održavanje vertikalne i horizontalne sig.pdf

30/07/2012 -Poziv za otvoreni postupak javne nabavke (radovi na rekonstrukciji pijace).doc

05/07/2012 -Odluka o izboru najpovoljnije ponude (saniranje udarnih rupa).pdf

08/06/2012 -Ugovor o nabavci roba (Cetinje - siguran grad i Wireless Cetinje).pdf

25/05/2012 -Zahtjev za dostavljanje ponuda šopingom (saniranje udarnih rupa).pdf

25/05/2012 -Amandman broj 5 na Plan javnih nabavki za 2012. godinu.pdf

25/05/2012 -Zahtjev za dostavljanje ponuda šopingom (održavanje vertikalne i horizontalne sig.pdf

18/05/2012 -Odluka o izboru najpovoljnije ponude (Cetinje - siguran grad i Wireless Cetinje).pdf

15/05/2012 -Ugovor o nabavci roba (nabavka prehrambenih proizvoda i pića).pdf

15/05/2012 -Ugovor o nabavci roba (nabavka sredstava za higijenu).pdf

15/05/2012 -Ugovor o nabavci roba (nabavka kancelarijskog materijala).pdf

09/05/2012 -Amandman broj 4 na Plan javnih nabavki za 2012. godinu.pdf

07/05/2012 -Poziv na otvoreni postupak javne nabavke za izradu izmjena i dupuna DUP i UP Isto.pdf

19/04/2012 -Amandman broj 3 na Plan javnih nabavki za 2012. godinu.pdf

12/04/2012 -Odluka o izboru najpovoljnije ponude (nabavka kancelarijskog materijala).pdf

12/04/2012 -Odluka o izboru najpovoljnije ponude (nabavka prehrambenih proizvoda i pića).pdf

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018