Javne nabavke

10/06/2013 -Zahtjev za dostavljanje ponuda šopingom (prehrambeni proizvodi i piće)

07/06/2013 -Poziv za otvoreni postupak javne nabavke (kupovina nekretnine)

23/05/2013 -Odluka o obustavljanju postupka javne nabavke (kupovina nepokretnosti)

26/04/2013 -Izmijenjeni zahtjev za dostavljanje ponuda šopingom (kancelarijski materijal)

19/04/2013 -Zahtjev za dostavljanje ponuda šopingom (kancelarijski materijal)

26/03/2013 -Poziv za otvoreni postupak javne nabavke (kupovina nepokretnosti)

28/02/2013 -Ugovor o pružanju usluga II (izmjene i dopune GUP za prostor DUP Crna Greda).pdf

28/02/2013 -Izmjene i dopune Plana javnih nabavki za 2013. godinu.pdf

20/02/2013 -Ugovor o pružanju usluga u cilju izrade izmjena i dopuna DUP i UP Istorijsko jezg.pdf

31/01/2013 -Ugovor o pružanju usluga I (izmjene i dopune GUP za prostor DUP Crna Greda).pdf

31/01/2013 -Plan javnih nabavki za 2013. godinu

25/01/2013 -Ugovor o pružanju usluga (izrada izmjena i dopuna Prostornog plana Opštine Cetinj.pdf

25/01/2013 -Ugovor o pružanju usluga (izrada glavnog projekta rekonstrukcije dijela Bajove ul.pdf

03/01/2013 -Odluka o izboru najpovoljnije ponude (izrada izmjena i dopuna Prostornog plana Op.pdf

10/12/2012 -Odluka o izboru najpovoljnije ponude – Partija 1 (izrada glavnog projekta rekonst.pdf

10/12/2012 -Odluka o obustavljanju postupka javne nabavke – Partija 2 (izrada glavnog projekt.pdf

10/12/2012 -Odluka o obustavljanju postupka javne nabavke - Partija I (čišćenje snijega).pdf

10/12/2012 -Odluka o obustavljanju postupka javne nabavke - Partija II (čišćenje snijega).pdf

23/11/2012 -Odluka o izboru najpovoljnije ponude – partija 1 (izmjene i dopune GUP za prostor.pdf

23/11/2012 -Odluka o izboru najpovoljnije ponude – partija 2 (izmjene i dopune GUP za prostor.pdf

20/11/2012 -Zahtjev za dostavljanje ponuda šopingom (izrada izmjena i dopuna Prostornog plana.pdf

19/11/2012 -Ugovor o građenju (radovi na rekonstrukciji pijace).pdf

09/11/2012 -Ugovor o nabavci roba (nabavka lož ulja).pdf

30/10/2012 -Amandman na poziv za otvoreni postupak javne nabavke (izrada glavnog projekta rek.doc

30/10/2012 -Poziv za otvoreni postupak javne nabavke (izrada glavnog projekta rekonstrukcije .doc

26/10/2012 -Odluka o izboru najpovoljnije ponude (izrada izmjena i dupuna DUP i UP Istorijsko.pdf

15/10/2012 -Poziv za otvoreni postupak javne nabavke (čišćenje snijega).doc

11/10/2012 -Odluka o izboru najpovoljnije ponude (nabavka lož ulja).pdf

08/10/2012 -Odluka o obustavljanju postupka javne nabavke (izrada idejnog rješenja izmještanj.pdf

08/10/2012 -Ugovor o izvođenju radova na rekonstrukciji javne rasvjete u Istorijskom jezgru.pdf

02/10/2012 -Odluka o izboru najpovoljnije ponude (radovi na rekonstrukciji pijace).pdf

26/09/2012 -Amandman na poziv za otvoreni postupak javne nabavke (izmjene i dopune GUP za pro.doc

18/09/2012 -Odluka o izboru najpovoljnije ponude (rekonstrukcija javne rasvjete u Istorijskom.pdf

17/09/2012 -Amandman broj 6 na Plan javnih nabavki za 2012. godinu.pdf

28/08/2012 -Ugovor o pružanju usluga - partija 1 (održavanje vertikalne i horizontalne signal.pdf

28/08/2012 -Ugovor o pružanju usluga - partija 2 (održavanje vertikalne i horizontalne signal.pdf

27/08/2012 -Poziv za otvoreni postupak javne nabavke (izmjene i dopune GUP za prostor DUP Crn.doc

24/08/2012 -Zahtjev za dostavljanje ponuda šopingom (izrada idejnog projekta izmještanja Ikon.pdf

21/08/2012 -Poziv za otvoreni postupak javne nabavke (nabavka lož ulja).doc

10/08/2012 -Amandman 2 na poziv za otvoreni postupak javne nabavke (radovi na rekonstrukciji .doc

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018