NAJNOVIJE IZDVAJAMO
24.10.2021
Saniran put u Jami Čevskoj
22.10.2021
Na Cetinju organizovano Opštinsko školsko prvenstvo
21.10.2021
Raspisan konkurs za studentske nagrade
18.10.2021
U MZ Ljubotinjsko-građanskoj za godinu sanirano 7,5 kilometara puteva
VODIČ KROZ PRIJESTONICU CETINJE
DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018