Izvjetaji - finansije

13/09/2016 - Putni nalog

13/09/2016 - Putni nalog

13/09/2016 - Putni nalog

13/09/2016 - Izvještaj o prihodima 05-12/09/2016

13/09/2016 - Izvještaj o rashodima 05-12/09/2016

12/09/2016 - Putni nalog

12/09/2016 - Putni nalog

12/09/2016 - Putni nalog

12/09/2016 - Putni nalog

12/09/2016 - Izvještaj - pomoć 26/08-09/09/2016

12/09/2016 - Izvještaj - izvodi 26/08-09/09/2016

12/09/2016 - Izvještaj - Tekuća budžetska rezerva

06/09/2016 - Putni nalog

05/09/2016 - Putni nalog

05/09/2016 - Putni nalog

05/09/2016 - Putni nalog

05/09/2016 - Izvještaj o prihodima 29/08/-04/09/2016

05/09/2016 - Izvještaj o rashodima 29/08/-04/09/2016

29/08/2016 - Putni nalog

29/08/2016 - Putni nalog

29/08/2016 - Izvještaj o prihodima 22-29/08/2016

29/08/2016 - Izvještaj o rashodima 22-29/08/2016

26/08/2016 - Izvještaj - pomoć 11-25/08/2016

26/08/2016 - Izvještaj - izvodi 11-25/08/2016

26/08/2016 - Izvještaj - Tekuća budžetska rezerva

22/08/2016 - Putni nalog

22/08/2016 - Putni nalog

22/08/2016 - Izvještaj o prihodima 15-22/08/2016

22/08/2016 - Izvještaj o rashodima 15-22/08/2016

15/08/2016 - Putni nalog

15/08/2016 - Izvještaj o prihodima 08-15/08/2016

15/08/2016 - Izvještaj o rashodima 08-15/08/2016

11/08/2016 - Izvještaj - izvodi 27/07-10/08/2016

11/08/2016 - Izvještaj - pomoć 27/07-10/08/2016

11/08/2016 - Izvještaj - Tekuća budžetska rezerva

08/08/2016 - Putni nalog

08/08/2016 - Putni nalog

08/08/2016 - Izvještaj o prihodima 01-08/08/2016

08/08/2016 - Izvještaj o rashodima 01-08/08/2016

03/08/2016 - Putni nalog

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

E-GRAD
BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018